Jan Kristian Osland – Enterprise Networking ressurs med internasjonal erfaringVi har gleden av å ønske Jan Kristian Osland velkommen til Sicra. Han har de siste 20 årene jobbet med nettverk, sikkerhet og kommunikasjon for selskaper som Wilh. Wilhelmsen og Wallenius Wilhelmsen. Gjennom dette arbeidet har han opparbeidet solid erfaring og kompetanse om store nettverk, internasjonal og maritim kommunikasjon.

Jan Kristian er opptatt av å rasjonalisere prosesser, og er en erfaren utvikler som skriver C og Perl. Han har blant utviklet sitt eget verktøy for å holde oversikt over tjenestekvalitet i et internasjonalt WAN, herunder TCP ytelse samt identifisere flaskehals og feil. Gjennom dette arbeidet har han også utviklet dybdekompetanse på TCP/ IP protokollen

Han har lang erfaring innen kommunikasjonsområdet, herunder ruting, svitsjing og brannmur, Han er også arbeidet med Intrusion Prevention System, VPN samt krypto. Jan Kristian har betydelig erfaring i design, implementering og drift av globale bedriftsnettverk. Han er sterk på analyse og feilsøking i slike miljø, og har hatt overordnet teknisk ansvar for slike

I Sicra vil han inngå i teamet som jobber med NetScaler ADC, SD WAN og sikkerhet.

Jan Kristian treffes på [email protected] og telefon 951 78015. Her finner du hans faglige profil

 

Avatar photo

Skrevet av: Stig Valderhaug

[email protected]