Jan Kristian Osland

Jan Kristian Osland

Løsningsarkitekt

«Tre ønsker på en gang! Det går jo ikke an?» Det er lett å dra paralleller fra den klassiske reklamen til Jan Kristian som har erfaring med «alt» når det kommer til store globale nettverk: Design, løsningsarkitektur, implementering og drift.

«Jan Kristian har en sjelden kompetanse og innsikt i internasjonal datakommunikasjon, og kombinert med interesse og dybdekompetansen på nettverk er han en av få ressurser i Norge», ifølge Sicras leder. Han liker å jobbe med både det strategiske og det operative, og fryder seg som mest når store globale nettverk skal slås sammen.

«Sicra tilfører oss dybdekompetanse på nettverk. Vi har en spesialist inne som videreutvikler og designer beste praksis i et miljø som består av 130 kontor og flere tusen enheter over hele verden. Det beste med Sicra er at alt er ryddig og enkelt.»

Totto Befring, Wallenius Wilhelmsen

SAMMENDRAG

Jan Kristian er løsningsarkitekt i Sicra, med særlig fokus på DevOps, sikkerhet og nettverk i grensesnittet mellom Public Cloud (Azure) og geografisk spredt nettverk – en sjelden og ettertraktet kompetanse. Hans spesielle styrke er en kombinasjon av tung internasjonal nettverkserfaring i større virksomheter og kunnskap og interesse for applikasjonsutvikling og sikkerhet. Det gjør at han snakker godt med utviklere, og kan bidra med innsikt i applikasjonsleveranse gjennom sikkerhetsbarrierer. Jan Kristian jobber mye med både fysisk infrastruktur og infrastructure as code og er vant til å jobbe tett med infrastrukturteam og tekniske konsulenter, der han bidrar med både rådgivning og teknisk utvikling. Han har betydelig erfaring som teknisk ansvarlig i prosjekter, og har jobbet med design, implementering og drift av globale WAN-løsninger, herunder integrasjon av forskjellige WAN-providere. Han har også jobbet med Intrusion Prevention Systems (IPS), Wi-Fi, VPN, samt krypto, og har erfaring med satellitt og maritim konfigurasjon. Jan Kristian er kreativ og analytisk og er flink til å se muligheter innenfor tilgjengelig teknologi og økonomisk handlingsrom.

Sammendrag

Jan Kristian er løsningsarkitekt i Sicra, med særlig fokus på DevOps, sikkerhet og nettverk i grensesnittet mellom Public Cloud (Azure) og geografisk spredt nettverk – en sjelden og ettertraktet kompetanse. Hans spesielle styrke er en kombinasjon av tung internasjonal nettverkserfaring i større virksomheter og kunnskap og interesse for applikasjonsutvikling og sikkerhet. Det gjør at han snakker godt med utviklere, og kan bidra med innsikt i applikasjonsleveranse gjennom sikkerhetsbarrierer. Jan Kristian jobber mye med både fysisk infrastruktur og infrastructure as code og er vant til å jobbe tett med infrastrukturteam og tekniske konsulenter, der han bidrar med både rådgivning og teknisk utvikling. Han har betydelig erfaring som teknisk ansvarlig i prosjekter, og har jobbet med design, implementering og drift av globale WAN-løsninger, herunder integrasjon av forskjellige WAN-providere. Han har også jobbet med Intrusion Prevention Systems (IPS), Wi-Fi, VPN, samt krypto, og har erfaring med satellitt og maritim konfigurasjon. Jan Kristian er kreativ og analytisk og er flink til å se muligheter innenfor tilgjengelig teknologi og økonomisk handlingsrom.

Fagområder
  • Nettverk

  • WAN

  • SD WAN

  • Internasjonal kommunikasjon

  • Sikkerhet

Kompetanse

Nettverk: Meraki SD-WAN, Cisco ASA, EIGRP, IDS/IPS Sikkerhet, F5 BigIP, Meraki Fullstack (MX/MS/MR), TCP/IP, Avansert Feilsøking nettverk, OSPF, BGP, Cisco Catalyst Svitsjer, Cisco IOS Routere, Weathermap, Cacti, RRDTool, Statseeker

Infrastruktur: Citrix ADC, F5 BigIP, Nginx

Produsenter: Cisco, Citrix, F5, Cisco Meraki

Kodespråk: Json, Linux C, Perl, Python, HTML, Javascript, CSS, Bootstrap4

KUNDEREFERANSER

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!