Jan Kristian Osland

Jan Kristian Osland

Løsningsarkitekt

Global nettverkspesialist med et helhetlig bilde på veien fra design til drift

Jan Kristian liker å jobbe med det strategiske og det operative. Han trives spesielt med å slå sammen store globale nettverk.

Fordi han har vært med på å både implementere og drifte ulike løsninger, har han et helhetlig blikk som tillater han å se hele kretsløpet til løsningene.

«Ved å ha lang erfaring på driftssiden av IT-verden, designer jeg også løsningene på en annen måte. Driftserfaring betyr at jeg vet hvilke design som vil fungere i praksis».
– Jan Kristian Osland

Han blir derfor fremhevet som en konsulent med en helt unik kompetanse.

«Jan Kristian har en sjelden innsikt og kompetanse på datakommunikasjonen som går mellom ulike landegrenser. Når det blir kombinert med interessen og spisskompetansen på nettverk, blir han en helt unik ressurs i norsk sammenheng».
– Stig Valderhaug

Jan Kristian er som en sveitsisk lommekniv når kommer til globale nettverk. Han har drevet med alt fra design til implementering og drift av globale nettverk.

På fritiden liker Jan Kristian å fikle med Linux, programmering og lære om nye ting. Han har deriblant vært med på håndverkskurs om alt fra smiing til motorsag.

 

«Sicra tilfører oss dybdekompetanse på nettverk. Vi har en spesialist inne som videreutvikler og designer beste praksis i et miljø som består av 130 kontor og flere tusen enheter over hele verden. Det beste med Sicra er at alt er ryddig og enkelt.»

Totto Befring, Wallenius Wilhelmsen

SAMMENDRAG

Jan Kristian er løsningsarkitekt i Sicra, med særlig fokus på DevOps, sikkerhet og nettverk i grensesnittet mellom Public Cloud (Azure) og geografisk spredt nettverk – en sjelden og ettertraktet kompetanse. Hans spesielle styrke er en kombinasjon av tung internasjonal nettverkserfaring i større virksomheter og kunnskap og interesse for applikasjonsutvikling og sikkerhet. Det gjør at han snakker godt med utviklere, og kan bidra med innsikt i applikasjonsleveranse gjennom sikkerhetsbarrierer. Jan Kristian jobber mye med både fysisk infrastruktur og infrastructure as code og er vant til å jobbe tett med infrastrukturteam og tekniske konsulenter, der han bidrar med både rådgivning og teknisk utvikling. Han har betydelig erfaring som teknisk ansvarlig i prosjekter, og har jobbet med design, implementering og drift av globale WAN-løsninger, herunder integrasjon av forskjellige WAN-providere. Han har også jobbet med Intrusion Prevention Systems (IPS), Wi-Fi, VPN, samt krypto, og har erfaring med satellitt og maritim konfigurasjon. Jan Kristian er kreativ og analytisk og er flink til å se muligheter innenfor tilgjengelig teknologi og økonomisk handlingsrom.

Sammendrag

Jan Kristian er løsningsarkitekt i Sicra, med særlig fokus på DevOps, sikkerhet og nettverk i grensesnittet mellom Public Cloud (Azure) og geografisk spredt nettverk – en sjelden og ettertraktet kompetanse. Hans spesielle styrke er en kombinasjon av tung internasjonal nettverkserfaring i større virksomheter og kunnskap og interesse for applikasjonsutvikling og sikkerhet. Det gjør at han snakker godt med utviklere, og kan bidra med innsikt i applikasjonsleveranse gjennom sikkerhetsbarrierer. Jan Kristian jobber mye med både fysisk infrastruktur og infrastructure as code og er vant til å jobbe tett med infrastrukturteam og tekniske konsulenter, der han bidrar med både rådgivning og teknisk utvikling. Han har betydelig erfaring som teknisk ansvarlig i prosjekter, og har jobbet med design, implementering og drift av globale WAN-løsninger, herunder integrasjon av forskjellige WAN-providere. Han har også jobbet med Intrusion Prevention Systems (IPS), Wi-Fi, VPN, samt krypto, og har erfaring med satellitt og maritim konfigurasjon. Jan Kristian er kreativ og analytisk og er flink til å se muligheter innenfor tilgjengelig teknologi og økonomisk handlingsrom.

Fagområder
  • Nettverk

  • WAN

  • SD WAN

  • Internasjonal kommunikasjon

  • Sikkerhet

Kompetanse

Nettverk: Meraki SD-WAN, Cisco ASA, EIGRP, IDS/IPS Sikkerhet, F5 BigIP, Meraki Fullstack (MX/MS/MR), TCP/IP, Avansert Feilsøking nettverk, OSPF, BGP, Cisco Catalyst Svitsjer, Cisco IOS Routere, Weathermap, Cacti, RRDTool, Statseeker

Infrastruktur: Citrix ADC, F5 BigIP, Nginx

Produsenter: Cisco, Citrix, F5, Cisco Meraki

Kodespråk: Json, Linux C, Perl, Python, HTML, Javascript, CSS, Bootstrap4

KUNDEREFERANSER

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!