Tilbake til oversikt

Jan Kristian Osland

Løsningsarkitekt

«Tre ønsker på en gang! Det går jo ikke an?» Det er lett å dra paralleller fra den klassiske reklamen til Jan Kristian som har erfaring med «alt» når det kommer til store globale nettverk: Design, løsningsarkitektur, implementering og drift. «Jan Kristian har en sjelden kompetanse og innsikt i internasjonal datakommunikasjon, og kombinert med interesse og dybdekompetansen på nettverk er han en av få ressurser i Norge», ifølge Sicras leder. Han liker å jobbe med både det strategiske og det operative, og fryder seg som mest når store globale nettverk skal slås sammen.

«Sicra tilfører oss dybdekompetanse på nettverk. Vi har en spesialist inne som videreutvikler og designer beste praksis i et miljø som består av 130 kontor og flere tusen enheter over hele verden. Det beste med Sicra er at alt er ryddig og enkelt.»

Totto Befring, Wallenius Wilhelmsen

Sammendrag

Jan Kristian er løsningsarkitekt i Sicra. Hans spesielle styrke er en kombinasjon av tung internasjonal nettverkserfaring i større virksomheter, og en interesse for applikasjonsutvikling og sikkerhet. Han snakker godt med utviklere, og kan bidra med innsikt i applikasjonsleveranse gjennom sikkerhetsbarrierer. Jan Kristian har spesiell interesse for sikkerhet og nettverk i grensesnittet mellom Public Cloud (Azure) og geografisk spredt nettverk, en sjelden og ettertraktet kompetanse. Han har lang erfaring innen kommunikasjonsområdet, herunder ruting, svitsjing og brannmur. Har også arbeidet med Intrusion Prevention System (IPS), WiFi, VPN samt krypto. Jan Kristian har betydelig erfaring som teknisk ansvarlig i prosjekter. Design, implementering og drift av globale WAN løsninger herunder integrasjon av forskjellige WAN providere. Erfaring med satellitt og maritim konfigurasjon. Driftserfaringen gir et godt blikk for økonomiske løsninger. Jan Kristian er kreativ og analytisk og er flink til å se muligheter innenfor tilgjengelig teknologi og økonomisk handlingsrom. Sterk på analysering av og lokalisering av feilsituasjoner.

Fagområder

 • Nettverk

 • WAN

 • SD WAN

 • Internasjonal kommunikasjon

 • Sikkerhet

Kompetanseoversikt

Nettverk: Meraki SD-WAN, Cisco ASA, EIGRP, IDS/IPS Sikkerhet, F5 BigIP, Meraki Fullstack (MX/MS/MR), TCP/IP, Avansert Feilsøking nettverk, OSPF, BGP, Cisco Catalyst Svitsjer, Cisco IOS Routere, Weathermap, Cacti, RRDTool, Statseeker

Infrastruktur: Citrix ADC, F5 BigIP, Nginx

Produsenter: Cisco, Citrix, F5, Cisco Meraki

Kodespråk: Json, Linux C, Perl, Python, HTML, Javascript, CSS, Bootstrap4

Prosjekter

 • ADC tilpasning og driftsstøtte


  KUNDE: Coop Norge

  PERIODE: 8/2020 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Drift og viderutvikling av funskjonalitet på kundes NetScaler løsning

 • MIGRATING ON-PREM DC TO AZURE


  KUNDE: Wallenius Wilhelmsen ASA

  PERIODE: 2019 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Wallenius Wilhelmsen er et privateid norsk/svensk rederi med hovedkontor i Stockholm og Bærum. Rederiet er blant verdens største biltransportrederier med 130 moderne fartøy til formålet. Rederiet eies av de to rederiselskapene Wilh. Wilhelmsen og Wallenius Lines. WWL ønsker å kutte kostander, og redusere kompleksitet i sin globale IT struktur. Man ønsker en forenkling i forhold til drift, økonomi og kontroll samt øke sikkerheten. På bakgrunn av dette, har man valgt en strategi hvor man løfter tre globale datasentre ut i Azure. Jan Kristians rolle i dette er å binde sammen Azure med Meraki SD WAN som benyttes for global kommunikasjon fra de operative enheter. Gjennom dette samarbeide med designgruppen for ny Azure infrastruktur, samt tilpasse globalt WAN til ny cloud infrastruktur

 • NYTT GLOBALT WAN


  KUNDE: Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA

  PERIODE: 1/2018 - 6/2020

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Prosjektet har som hovedformål å spare kostander på internasjonal datakommunikasjon ved å gå fra MPLS til SD-WAN. Jan Kristian sin rolle er løsningsarkitekt. I prosessen har man besluttet å ta med seg LAN og WiFi på lokasjonene, og har i den forbindelse avdekket og fått kontroll på lokale avvik. Dette har medført bedre kontroll og visibilitet på lokasjoner, hvilket forbedrer sikkerhet, stabilitet og visibilitet betraktelig. Jan Kristian har også laget integrasjoner mellom Meraki og en livefeed som gir bedre oversikt over hendelser i nettverket, samt overlay med skipenes posisjon og værhendelser

 • SAMMENSLÅING AV NETTVERK FOR OPPKJØPTE SELSKAPER


  KUNDE: Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA

  PERIODE: 2012 - 2019

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Integrere/migrere oppkjøpte selskapers nettverk inn i WWL sitt nettverk. -KEEN (US Based) ~20 sites -EUKOR (Korea/Global) ~10 sites -VSS (South Africa based) ~10 sites -VSE (Europe Based) - ~10 sites