Tjenester

Nedenfor er en liste av et utvalg fra vår tjenestekatalog. Ta kontakt om det er interesse for mer informasjon eller en gjennomgang av hva vi kan bistå med.

Vi tilbyr responstjenester med kvalifiserte konsulenter på IT infrastruktur problemstillinger, gjennom våre responstidsavtaler. Ordningen gir deg, en garantert responstid på konsulent innen 2 eller 4 timer på hverdager mellom klokken 08:00 – 16:00.

For Citrix ADC (NetScaler) tilbys også 24/7 vakt- og responstjeneste ved kritiske feilsituasjoner. Vakten begynner på feilretting remote fra eller fysisk på stedet innen avtalt responstid.

Ta kontakt for mer informasjon.

Har du allerede avtale, vennligst ring 64 80 83 33, eller send en mail til [email protected]

Forenklet pålogging gjennom Single Sign On (SSO)

Kartlegging av applikasjoner, forenkling og sikring av pålogging gjennom bruk av Active Directory (AD), Azure AD (AAD), Active Directory Federation Services (ADFS) og ADC. Vi har spisskompetanse på teknologiene SAML, OAuth, WS-Fed og tradisjonell Kerberos, og kan bruke ADC som en identitetsbroker for å få SSO til tradisjonelle on-premises applikasjoner så vel som SaaS applikasjoner. Vi har også god kompetanse på autentiserings- og autoriseringsløsning fra Auth0, og har blant annet benyttet Auth0 som Identity Broker for AAD, ID Porten og andre Identity providere.

Konsolidere og sikre publisering av ulike webapplikasjoner og webportaler

Dette kan gjøres gjennom et sentralt punkt (ADC og WAF) slik at tjenestene trygt kan publiseres på Internett. Videre kan vi spare TLS sertifikater og offentlige IP adresser ved bruk av ADC tjenester.

Applikasjonsleveranse for utenlandskontor, mobile- og hjemmekontorbrukere

Virtual Apps and Desktops for å tilgjengeliggjøre tradisjonelle Windows applikasjoner uten at data forlater datarommet. Dette gir i tillegg en normal applikasjonsopplevelse selv på mobile kontorer. I kombinasjon med ADC kan vi optimalisere og sikre hele applikasjonsopplevelsen, også web applikasjoner. Endepunktsjekk som sikrer at tilkoblede enheter har tilfredsstillende integritet før de kobles til, er en del av konseptet.

Kundereferanse for vår konsulent:

Carl Bretteville

«Vi har blitt kjent med Carl og Sicra gjennom vår interne prosess for å flytte mer av våre produkter til AWS. Carl har bidratt med kunnskap, informasjon og beslutningsstøtte til vårt styre inne temaet sikkerhet. Vi opplevde han som kunnskapsrik og pedagogisk. Det er kjennetegnende for en som kan sitt felt godt, at man evner å forklare komplekse sammenhenger på en lettfattelig og underholdende måte.»

Automatisering av drift, utrulling og ressurstildeling

Automatisering ved hjelp av script og applikasjoner som Microsoft Deployment Toolkit (MDT), SCCM, Powershell, Orchestrator, Automation Framework etc for å kunne automatisere en rutine, installasjon, image eller en applikasjon.

Ytelses analyse og forbedring av Citrix plattformer

Gjennomgang av eksisterende Virtual Apps and Desktops løsninger for å se potensielle flaskehalser, feilkonfigurasjoner eller forbedringsområder. Vi benytter ulike verktøy som forenkler og automatiserer en slik gjennomgang.

Infrastruktur arkitekt

Gjennomgang eller design av Microsoft-løsninger som vil kunne omfatte store deler av Microsoft sin portefølje (Azure, Active Directory, SCCM, MDT, Exchange, IIS).

Kundereferanse for vår konsulent:

Zoran Milenkovic

«Sicra er alltid tilgjengelige, og er et trygt valg som alltid leverer. Det er en stor fordel at Sicra har en stor kundeportefølje der de daglig håndterer komplekse utfordringer. De setter seg raskt inn i problemer, har mye beste praksis å by på, og løser derfor oppgaver raskere enn de fleste.»

Rådgivning og analyse

Eksempler kan være sikkerhetsanalyse av applikasjoner og tilganger, samt rådgivning vedrørende forskjellige skyløsninger og leveranse av applikasjoner.

Oppgraderinger eller nyinstallasjoner

Oppgradering av eksisterende systemer, inkludert anskaffelse av lisenser og maskinvare, til komplett ny installasjon.

Kundereferanse for vår konsulent:

Lars Petter Hosøy

«Jeg har god erfaring med konsulenter fra Sicra. Med tung ekspertise har de vært viktige bidragsytere i utfordringer vi har hatt. Sicra har jeg erfart at tilbyr erfarne, flinke folk.»

Kvalitetssikring og helsesjekk

Sjekk av systemene og at de er satt opp i henhold til produsentens «best practice»

Driftsbistand

Utleie av konsulenter for å bistå med drift eller langvarige prosjekter hos våre kunder.

Ønsker du å jobbe i Sicra?

Du må være god, erfaren og faglig sulten. Om du ikke har en ambisjon om alltid å bli bedre finnes det andre miljø som er kanskje bedre egnet for deg. Vi er «Bare flinke folk», og vi hører gjerne fra deg.