Vi har alle jobbet i større virksomheter, og setter pris på den friheten, faglige utvikling og raske beslutninger som kjennetegner det å jobbe i Sicra. Vi er stolte av kollegaene våre. Vi samler på nerder, og elsker å løse utfordringer av den mest krevende sorten. Vi trener, ikke bare på ny teknologikompetanse men også på det å virke sammen. De fleste av våre oppdrag løses av en konsulent, men med solid ryggdekning av felleskapet. Vi har felles mål og prioriterer kurs, seminar og deltagelse på relevante internasjonale arenaer. Faglige ambisjoner har gode vekstvilkår.

Vi er stolte av kundene våre. De er spennende virksomheter med høye ambisjoner, og blant dem er mange av de store i Norge. Vi løser også oppdrag for flere av de internasjonale selskapene som leverer tjenester i Norge. Selv med deres størrelse har de ikke tilstrekkelig av den spisskompetanse og erfaring vi kan bidra med. Vi har også kunder og leveranser med høye sikkerhetskrav, en anerkjennelse og tillit vi tar til oss og beskytter. Den markedsføringen vi søker stammer fra gode kundeopplevelser. Vi skriver også artikler på sicra.no hvor vi omtaler utfordringer vi observerer og potensielle løsninger på disse. Oppdragene vi tar på oss varierer. De beste er der hvor vår erfaring og kunnskap gir god verdi og hvor vi må lære noe nytt, gjerne litt i utkanten av komfortsonen.

Våre leveranser handler oftest om å få levert applikasjoner, på en enkel, effektiv og sikker måte. I praksis kan det være krevende å integrere det man allerede har, med alt det nye forretningsutvikling bringer inn. Ofte ønsker man å samle gammelt og nytt, applikasjoner og data, i en god brukeropplevelse. En arbeidsflate med en identitet og en pålogging, med trygg tilgang fra hvor som helst. Gode løsninger krever ofte kunnskap på flere felt; Identitet, autentisering og federering, automatisering, sikkerhet og utrulling. Og ikke minst evne til å forstå ulike applikasjoner og hvordan de kommuniserer over nett. Vi har etter hvert mange slike leveranser å vise til. Det er også opprinnelsen til navnet vårt. En diskusjon som startet med «Sikker Applikasjon» endte i Sicra AS.

Vi startet Sicra for å ha en spennende og god arbeidsplass. Vi synes det er moro å vokse, men vektlegger gode opplevelser for kunder og medarbeidere høyere enn økonomisk vekst. Litt frem ser vi oss som en bedrift med 20-25 spesialister. Realisering av ambisjoner om høy kvalitet krever god økonomi, og dette oppnås gjennom god ressursutnyttelse og effektiv drift. Vi har minimert støttefunksjoner og våre egne systemer er produsert og levert som skytjenester. Målsetningen er enkelt, sikkert og effektivt. Om du har hjerte, kunnskap og engasjement på samme sted som oss, er du alltid velkommen til en prat. La oss høre fra deg.

Ønsker du å jobbe i Sicra?

Du må være god, erfaren og faglig sulten. Om du ikke har en ambisjon om alltid å bli bedre finnes det andre miljø som er kanskje bedre egnet for deg. Vi er «Bare flinke folk», og vi hører gjerne fra deg.