Vi som jobber i Sicra er en gjeng som deler en entusiasme for arbeidet. Vi arbeider jo med det vi synes er gøy. Fellestrekkene for våre medarbeidere er erfaring og spisskompetanse.

Vår grunnleggende tanke ved etableringen i 2016 var å lage en god arbeidsplass for flinke folk. Teorien var at flinke folk skaper gode kundeopplevelser, som igjen skaper etterspørsel, vekst og trivsel. De etterfølgende årenes utvikling illustrerer effekten av denne enkle mekanismen. Vi opplevde god og lønnsom vekst, intern trivsel og stabilitet, samt mange hyggelige tilbakemeldinger fra kunder. I et marked som strever med å få tak i kapasitet, har vi hele tiden opplevd god tilgang til sterke kandidater.

Hovedmålet fra den gang er fortsatt det som driver utviklingen. De utradisjonelle grepene vi gjorde for nå målene virker fortsatt. Det å være en god arbeidsplass er mer enn god lønn og stabile forhold. For oss innebærer det en rekke ting som kan oppsummeres i at vi ønsker at hver enkelt av oss og deres familie skal kunne være stolt av virksomheten og arbeidet vi utfører.

Sistnevnte betyr at Sicra bryr seg om mer enn våre umiddelbare omgivelser. Det at virksomheten er et ansvarlig medlem av samfunnet er viktig for oss. I daglig virke betyr det å følge samfunnets spilleregler og «ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Vi bryr oss om samfunnet og de som ikke er like heldig stilt som oss. Vi gjør jevnlig konkrete aktiviteter rundt dette.

Dyktige fagpersoner som hjelper hverandre

Det å kunne være stolt av sine kolleger, samt finne gode samtalepartnere ved faglige utfordringer er sentralt i et godt kompetansemiljø. Vi fremelsker et miljø med høy faglig kompetanse, hvor vi hjelper hverandre og hvor resultatet for kunden er det som er viktigst. Vi har tatt bort hindre for slikt samarbeid. I praksis betyr det at ingen medarbeidere har individuelle incentiver, men deler likt av verdiskapningen for kundene. Så mye som 50 % av selskapet driftsresultat deles tilbake til alle medarbeidere. Vi investerer tungt i fornying og vedlikehold av kompetanse. Gode råd og verdi for kundene betyr mer for oss enn hvilke verktøy som benyttes.

To av Sicras konsulenter på jobb.

Kompetanseutvikling er mer enn IT-fag. Siden 2017 har vi investert i samhandlingstrening. Vi har brukt tid sammen for å forstå individuelle behov i kommunikasjon og gruppedynamikk. Med ulik erfaring, kompetanse og personligheter, vil faglig uenighet oppstå. Det bør være en kilde til læring i stedet for konflikt. Et virkemiddel for å oppnå lagfølelsen er også at administrasjonen hver fredag lager en oppsummering om hva som har skjedd i uken, hvilke oppdrag som er løst og hendelser til felles glede og nytte. En kollega sier det slik: «Jeg har aldri arbeidet i en virksomhet hvor jeg vet så mye om det som skjer»

Vi bruker mye ressurser på kompetansebygging

Grunnleggende har vi alle behov for trygghet. Flere av oss hadde erfart arbeidsgivere som i gode tider ansetter alt de kan komme over, og kutter medarbeidere med snusfornuftig bedriftsøkonomisk autoritet ved den minste tilbakegang. En virkelighet som har truffet mang en forsørger som et jordskjelv.

Det finnes egentlig ingen annen jobbtrygghet enn å være kompetent og relevant, og det er lett å glemme når markedet er hett. Det er derfor Sicra setter av mye ressurser til å fornye. Vi velger oss også ut oppdrag der vi kan hente ny læring, og det er ofte like viktig som de økonomiske parametere. Det er bevisst at vi vokser sakte, og vi gjør helst ikke mer enn noen få ansettelser i året, når etterspørselen og tilgangen tilsier at vi kunne ansatt mange flere.

Tre personer i samtale.

Det er fristende å bygge på seg flotte lokaler, støttefunksjoner og kostbare vaner når selskapet går godt. Vi setter våre medarbeidere først, uansett. Kostnadsstrukturen i selskapet er bygget etter samme tankegang som en cloud-tjeneste. Kostnadene varierer med aktiviteten, og kapasiteten skalerer opp og ned. Det er de som skaper verdiene vi skal bruke våre ressurser på. Tilnærmingen gir trygghet for egen og kollegers arbeidsplass.

Sicra er en omdømmedrevet virksomhet. Vi tror at vekst skjer gjennom gode opplevelser for medarbeidere og kunder. I dag er vi omgitt av markedsføringsstøy overalt, og troverdigheten er lav og synker. Hvem som er de relevante aktørene for å løse et behov, er bare tastetrykk unna. Omdømmet, hva andre du stoler på sier om aktørene er musikken i støyen. Vi er stolt av at kunder kommer til Sicra basert på hva de har hørt av andre.

Om du har hjerte, kunnskap og engasjement på samme sted som oss, er du alltid velkommen til en prat. La oss høre fra deg!

Vi fremelsker et miljø med høy faglig kompetanse, hvor vi hjelper hverandre og hvor resultatet for kunden er det som er viktigst. Og vi investerer tungt i fornying og vedlikehold av kompetanse hos våre ansatte.

Stig Valderhaug, Managing Partner i Sicra

Ta kontakt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.