Sicra ivaretar personvernet ditt

I Sicra er vi over gjennomsnittet opptatt av personvern, og vi bruker derfor ingen tredjeparts cookies (informasjonskapsler) som kan brukes til å spore deg.

For å kunne måle trafikk til nettstedet vårt, og hvilke artikler som blir mest lest, bruker vi analyseverktøyet Plausible. Verktøyet bruker ikke tredjeparts cookies, og opererer i samsvar med GDPR, CCPA og PECR. Plausible er basert i EU, og dataene lagres på servere som er lokalisert innenfor EUs grenser.

Plausible sporer ingen brukere på tvers av enheter, nettsider eller apper. Alle data er isolert til én enkelt dag, nettside og enhet. På den måten er det ikke mulig å identifisere brukere som besøker oss fra mer enn én enhet eller om de besøker et annet nettsted etter å ha vært på sicra.no.

Målet med Plausible er å gi oversikt over generelle trender i trafikken på nettstedet, ikke å spore enkeltbrukere. Les flere detaljer om Plausibles personvernpolicy på denne siden.

Kontaktskjemaer

Alle opplysninger som legges inn i våre kontaktskjemaer er sikkert lagret, og hele nettstedet er videre sikret gjennom vårt SSL-sertifikat. Informasjonen brukes utelukkende til det som opplyses under innsending, og du kan når som helst kreve at all data fjernes hos oss. All data som ikke benyttes spesielt slettes også automatisk etter 30 dager.