Marius Bugge har i over 20 år fokusert på installasjon, drift og support av Windows infrastruktur og skyløsninger. Hans faglige styrke ligger innen Microsoft 365 porteføljen og nærliggende klient-teknologier, som Microsoft Endpoint Configuration Manager og Intune. Marius har mye erfaring med pakking av applikasjoner, automatisering, utrulling og administrasjon av Windows-baserte klienter, med fokus på gode sluttbrukeropplevelser.  Marius er godt vant med å jobbe innen komplekse organisasjoner med store utrullinger, hovedsakelig innen offentlig sektor. Han behersker de seneste teknikker for scripting, de nyeste verktøyene, og er alltid oppmerksom på klientsikkerhet. Ofte handler det om å forenkle og automatisere, og lage skript som gjør at andre sparer mye tid – som igjen kan bety kostnadsbesparelser for virksomheten. Marius har god skriftlig fremstillingsevne, og er opptatt av god dokumentasjon.

I Helsesktoren har han hatt rollen som overordnet teknisk lead på de fleste sikkerhetsfunksjoner i M365 porteføljen. Innføring av blant annet; Azure active directory, Azure information protection, Data loss prevention, Cloudapp security, Multi-factor auth, Defender ATP, Conditional access, Information barriers, Intune, AAD joined zero trust clients, Hybrid joined clients og M365 apps for enterprise.Satt også i «Governance-board» for løsningen i HSØ.

Vi gleder oss over å få en ny sterk konsulent med på laget