Dennis har 15 års erfaring fra driftskritiske systemer hos små og mellomstore tjenestetilbydere, og ulike roller med drift og sikkerhet fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og andre statlige etater der sikkerheten må være på det høyeste nivået. Faglige stikkord er avansert drift av Linux- og Unix-plattformer som sysadmin, DevSecOps, Kubernetes, orkestrering og virtualisering, og databasedrift (PostgreSQL). Han liker å penetrasjonsteste fordi det gir han grunnlaget for å bygge de sikreste systemene.

«Jeg anser meg selv som flink på de viktige grunnleggende tingene i stacken som folk gjerne glemmer, og vet hvordan systemer fungerer fra bunn. For meg er det Linux og Unix for alle penga. Jeg har ikke tatt i Windows etter jeg ble hacket i 2005».  

Dennis sin kompetanse er en mangelvare i markedet. I en moderne IT-verden med mikrotjenester behøves ferdigheter om hvordan bygge sikkerhet med Kubernetes rundt moderne applikasjoner og tjenester som snakker med hverandre. Dette krever ofte en litt annen kompetanse-bakgrunn enn tradisjonell nettverksbasert sikkerhet. Sicra har flere slike ressurser og Dennis vil inngå i en faggruppe som vi bygger opp rundt dette temaet.