Vi i F5 er svært glade for at Sicra nå bygger opp kompetanse på F5 BIG-IP. Sicra er et svært respektert kompetansehus innen Application Delivery, og behovet for denne type kompetanse øker nå sterkt som en følge av alle Digitaliseringsprosjekter. Vi ser også et økt behov for F5 kompetanse ved flytting og utvikling av tjenester i Public Cloud. Vi ser frem til å jobbe sammen med Sicra for å hjelpe kundene med Digitaliserings- og skyreisene, sier Jon Bjørnland i F5 Norge.

F5 kapasitet

Sicra har et ledende fagmiljø på ADC – Application Delivery Controller. Plattformen har fått fornyet relevans som brobygger, akselerator, sikkerhetsmekanisme, integrasjons og automatiserings-motor. For større kunder med en hybrid cloud infrastruktur er ADC ofte en sentral integrasjonskomponent, og binder sammen det man har med det nye. I disse dager bidrar slike løsninger til at mange har effektive og trygge leveranser av applikasjoner til hjemmekontor. Vi har i dag seks dyktige konsulenter på fagområdet, og nå legger vi til en til.

Vårt fagmiljø jobber mye med produktet NetScaler, og vi opplever at det er stor etterspørsel etter fagkompetansen. Ofte møter vi kunder med alternativet F5 BIG-IP, og de forteller at det er betydelig kompetanseunderskudd og at de sliter med å finne ressurser. Skal man bidra til å løse kompetanseunderskuddet må man bygge nytt, og man må ha riktig utgangspunkt. Jan Kristian Osland er en erfaren nettverks- og sikkerhetskonsulent som vi nå utdanner på F5, og vi åpner dermed også for å ta F5 oppdrag i takt med denne oppbyggingen.

Kunnskap om nettverk, applikasjonsleveranse, autentiseringsmetoder, PKI, avansert lastbalansering, Identitets- og sikkerhetskompetanse er realkompetansen i ADC fagfeltet. Vår vurdering er at dette er 70 % av kompetansebehovet, mens plattformspesifikk «how to» er de resterende 30 %. Vi forventer derfor stor gjenbruk og støtte mellom ny F5 kompetanse og eksisterende NetScaler miljø. Vår ambisjon er å bygge et enda bedre fagmiljø på ADC, og dekke flere produsenter i dette. Vi har også gjort kompetanseutvikling på NGINX og AVI Networks (kjøpt av Vmware i 2019).

Ofte ser vi at plattformene anskaffes for å gjøre relativt enkle oppgaver som lastbalansering. Avanserte ADC’er tilbyr langt mer enn denne rudimentære kapasiteten og utvikler ny fortløpende. Det er her vi legger fokuset. Vårt miljø har spesialistkompetanse på avansert bruk av ADC i større miljøer, og det er denne vi nå bygger ut. Satsningen passer også godt sammen med vårt fagmiljø innen klientsikkerhet. I en typisk løsning kombineres ADC med endepunktssjekk og Intune «conditional access». Her har vi nylig signert med en dyktig og erfaren konsulent som starter opp i juli.

Vi inviterer til et samarbeid med F5 kunder. Jan Kristian trenger reelle oppgaver å bryne seg på for å bygge opp kapasiteten, og de som investerer i relasjonen tidlig vil ha prioritert tilgang til kapasiteten etter hvert som den utvikles. Vår intensjon er å følge opp dette med å utvikle flere konsulenter. Ta kontakt.

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.