Sicra var en av de første fra Europa til å delta, og siden har det blitt mer enn 100 partnere globalt. I mars ble noen av disse nominert til å presentere sine leveranser og utvikling. I konkurranse med større selskaper vant Sicra førsteplassen. Vi setter stor pris på anerkjennelsen, og vil fortsette å utvikle vår kapasitet på dette viktige fagområdet.

Sikkerhetssituasjonen fortsetter å være alvorlig. Det trusselbildet som får mest oppmerksomhet er drevet av situasjonen rundt Ukraina, men det er ingen tvil om at digital vinningskriminalitet og industrispionasje fortsetter å være en betydelig trussel. Det finnes ingen nasjonale grenser på Internett, og i Norge begynner anerkjennelsen av at aktører som Nord Korea, Kina, Iran og andre er digitale naboer med dårlige manerer å synke inn. Det er fortsatt for få ressurser med rett kompetanse, og både utdanningsinstitusjoner og teknologileverandører har en rolle å spille i å utvikle denne kapasiteten så vi kan møte utfordringene. PSDP programmet er et vellykket eksempel på dette.

Vi bygger opp kapasitet

Sicra har brukt mye ressurser på området, og dette fortsetter med uforminsket kraft. Så langt i år har vi hatt konsulenter på Palo Alto Networks tekniske konferanse i USA, deltatt på SANS trening i Madrid, besøkt Microsoft sikkerhetssenter i Israel og gjennomført en rekke treninger i Norge. Vi har også igangsatt et samarbeid med Arctic Wolf med deres SOC som en tjeneste. Kontinuerlig kompetanseutvikling og gode samarbeidspartnere, kombinert med vårt erfarne konsulentteam gjør oss i stand til å levere løsninger for de mest krevende miljøene. Begrunnelsen fra Palo Alto Networks er en bekreftelse på dette.

The FY22 Awards for Customer Excellence offers Palo Alto Networks Professional Services Partner Development Program (PSDP) partners a unique opportunity to be recognized for their PANW PS deployments. In March 2023, three members of the Palo Alto Networks Professional Services Partner Development Program (PSDP) were asked to take part in a webinar and present two unique use cases; an “early state” project and a “current state” project to demonstrate how the PSDP has facilitated their growth. On May 1st, a panel of judges reviewed each use case and ranked them based on innovation, customization, and results. The winners were:

1.            Sicra AS

2.            ANM

3.            Hero

Dave McLay, PSDP Global Lead, Palo Alto Networks