Klimadebatten preger vår tid. Som så mange andre diskusjoner som innebærer endring eller ressursbruk, er debatten representert av ytterpunktene. I et polarisert mediebilde er man for eller imot. Dette er etter vårt syn en avsporing, og i en klima-vitenskapelig debatt er vi neppe kvalifiserte deltagere. Derfor mener vi at klimaproblematikken representerer en risiko som vi bør forholde oss til, og at Sicra som en del av samfunnet har et medansvar.

Som privat virksomhet er vi vant til å håndtere risiko. Vi vet at vi ikke alltid kan påvirke den direkte, men vi kan gjøre risikoreduserende tiltak. Vi har lett etter noe meningsfylt å bidra med, og mener vi har funnet det hos et annet norsk selskap. Chooose tilbyr oss en enkel måte å kjøpe FN regulerte CO2 kvoter som destrueres og fjernes fra markedet. Pengene går til kvalitetssikrede miljøtiltak, og gjennom å drive opp etterspørselen på kvoter, bidra til at det koster å forurense. Til syvende og sist kanskje det mest nødvendige for at det skal være lønnsomt å bytte ut forurensende løsninger og teknologi.

Sicra er opptatt av å gjøre ting enkelt der vi kan. Vår virksomhet har ikke et spesielt stort CO2 avtrykk, men det er ikke mulig å drive virksomhet eller leve uten at aktiviteten skaper CO2. For oss gir det derfor god mening å kjøpe kvoter, for å gjøre noe med det vi ikke selv på kort sikt får redusert. Vi liker også godt at Chooose tar utgangspunkt i et gjennomsnittlig CO2 fotavtrykk per nordmann på 11 tonn årlig. En slik forenkling er i tråd med vår tenkemåte, og gjør det hele enklere enn å sette opp og vedlikeholde et eget klimaregnskap for virksomheten. For å være trygg på at vi dekker vår virksomhets miljøavtrykk, har vi valgt det dobbelte av gjennomsnittlig CO2 avtrykk, 22 tonn for våre medarbeidere.

Vi gleder oss til å samarbeide med Chooose fremover, og vil utvide vårt engasjement med dem i takt med vår virksomhet. Det føles bra å kunne bidra.

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.