Vi lever i dager som utvilsomt skriver seg inn i historiebøkene, og det føles godt at samfunnet samles i dugnad for å unngå tilstander lik det vi ser i Italia. Det er tillitsvekkende å se at vi har ansvarlig politisk ledelse på tvers av partiene og et helsevesen som mobiliserer for å møte utfordringen. Den umiddelbare trusselen mot liv og helse følges av den kanskje like alvorlige trusselen mot vårt arbeidsliv og økonomi, selve fundamentet for den velferdsstaten som så mange rundt oss trenger nå. Derfor kjennes det også godt at vårt fagmiljø har kunnet gi bidrag til at hjulene holdes i gang mens vi rir stormen av.

Både i tiden opp til, og spesielt de siste ukene, har vi jobbet med løsninger som lar folk flytte arbeidsplassen hjem på en trygg måte. I sum dreier dette seg om flere titusen sluttbrukere, mange hos institusjoner og virksomheter som fyller viktige funksjoner nå: Fylkeskommuner, kommuner, statlige virksomheter, matproduksjon- og forsyning, energi, helse, politi og andre. Vårt faglige fokus kan oppsummeres slik: Applikasjoner fra mange kilder, konsumert fra en trygg klient, over en trygg forbindelse, med en identitet, fra hvor som helst. Vi har ekspertise, og er vant til å jobbe i miljøer med høye sikkerhetskrav og tusenvis av samtidige brukere.

Det er trist å registrere at trussel-aktører aktivt utnytter situasjonen ved å øke sin aktivitet. En situasjon Nasjonal Sikkerhetsmyndighet advarer om og som vi dessverre observerer er en realitet. I disse dager er det trolig en del som har haste-etablert eller oppskalert mangelfulle løsninger, og det åpner for at virksomheter kan få ytterligere utfordringer i en allerede presset situasjon. Det kan bli et svært mye mer ødeleggende enn om vi var i en normalsituasjon. Ta gjerne kontakt om din virksomhet ønsker råd eller hjelp til å etablere, bedre eller kvalitetssikre etablert løsning. Vi hjelper så langt kapasiteten rekker og samarbeider også med sterke fagmiljøer som kan bidra. Vi vurderer gjerne pro bono saker for bedrifter som er hardt rammet av situasjonen. Sicra er med på dugnaden.

Vi er heldige som jobber med et fagfelt og et kundesett hvor aktiviteten er relativt normal. Dersom du besitter rett kompetanse og har blitt permittert eller oppsagt kan det hende at vi kan hjelpe med arbeid. Send i så fall en mail med CV til [email protected]

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.