Microsoft og Citrix har levd i et symbiotisk forhold siden Citrix første gang leverte remote kapasitet for Windows applikasjoner. Våren 2016 ble forholdet fornyet og utdypet. Selskapene kommuniserte at de jobber sammen på flere områder. Første konkrete steg er at Citrix overtar utviklingen av Azure Remote App funksjonalitet. Videre planlegger selskapene å lage integrerte løsninger rundt identitetshåndtering og mobilitet. Microsoft EMS og Citrix XenMobile blir komplementære løsninger. Citrix NetScaler får viktige roller i Azure og i hybride konfigurasjoner. Nye Citrix versjoner har en «Azure first» cloud tilnærming og løsninger legges til fortløpende.

Microsoft og Citrix vil altså være nære partnere og integrere sine løsninger i den kommende tiden. Dette er godt mottatt av marked og analytikere, og det oppstår derved også et tjeneste- og kompetansebehov som vi ønsker å fylle.

Lumagate er et av Nordens fremste konsulenthus innenfor hybrid- og skyteknologi, og en av Microsofts nære samarbeidspartnere i Norge. Selskapet har ved flere anledninger høstet anerkjennelse for sin kompetanse. Sicra’s konsulenter har på sin side mangeårig erfaring med store Citrix installasjoner, er høyt sertifisert og har ledende kompetanse på Citrix NetScaler. Selskapene har derfor blitt enige om et nært samarbeide hvor vi vil dele kompetanse og erfaring til glede for felles kunder.

I dialog med kunder hører vi at flere kjenner på en usikkerhet. Mange har i dag god kontroll på sine eksisterende løsninger i egne datasentre eller hos driftsleverandør. Nye applikasjoner blir imidlertid ofte kjøpt som tjenester, levert som remoteløsning eller en ren skybasert leveranse. Brukerflatene blir stadig fler, webapplikasjoner øker i omfang. Mange kjenner behovet for en overordnet arkitektur som ivaretar felles pålogging, integrasjon og sikkerhet. Det er for å tilby gode svar på disse spørsmålene vi har besluttet å jobbe sammen.

Vi er i gang med felles markedsarbeid, og har koblet sammen ressurser i de tekniske miljøene. Lumagate skriver om samarbeidet her: http://www.lumagate.com/news/press-release-lumagate-forms-partnership-with-citrix-specialist

Fra venstre: Ken Robert Løken (Salgssjef Lumagate), Thomas Eide (Salgssjef Sicra), Ola Risheim (Manager of Business Insight, Lumagate), Stig Valderhaug (Daglig leder Sicra) og Stig Nerland (Daglig leder Lumagate)

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.