Tar vi oss tid til å tenke over de tre ekstraordinære årene vi har bak oss? To år med pandemisk isolasjon, deretter et år hvor vi skulle ta tilbake alle sosiale arenaer på jobb og privat. Vi kom ikke lenger enn 24. februar før Putin kastet alle ut i ny usikkerhet. Ukraina-konflikten har vist oss en virkelighet vi trodde tilhørte historien. Den tyngste børen bæres i frontlinjene, men følgene merkes også for oss andre; prisøkninger, økt usikkerhet og hurtig skiftende rammebetingelser. Det er ikke rart om mange av oss føler på en utmattelse. Det er kanskje ikke tiden for ukritisk å dure på som vanlig? Jeg tror man skal erkjenne at det er greit å være litt mentalt sliten, og at jobben kan være en arena for noen gode samtaler og noen lommer av kvalitetstid og energi-påfyll. Den kommende julehøytiden gir rom for det samme med de nærmeste. Det er kanskje viktigere enn noen gang?  

Skjerpet sikkerhetsutfordring

Invasjonen i Ukraina skapte en ytterligere skjerpet cyber-risiko. Vi skrudde opp egen sikkerhet et ekstra nivå nokså umiddelbart, og økte planlagt aktivitet rundt sikkerhetsutdanning. Gjennom året har vi vært involvert i mange oppdrag for å trygge infrastruktur, og dessverre også arbeid med skadebegrensning og opprydding. 

Et tankekors er at det er mange små og mellomstore virksomheter i Norge, og at disse kan ha ekstra utfordringer med å håndtere sikkerhetssituasjonen. Tilgangen til kompetente og erfarne sikkerhetsressurser er for liten, og kostnaden ofte for stor. En løsning på dette er etter vårt syn å gå sammen i større enheter eller kjøpe mer sikkerhetstjenester «as a service». Helt sikkert er det at «hver mann sin SOC» ikke er en levedyktig modell. 

Sikkerhetsutfordringen forsøkes løst på ulikt vis. Under et foredrag fra et ledende revisjonsselskap nylig, ble det hevdet at hovedinnsatsen burde settes inn mot brukeropplæring. Det skurrer. Uansett opplæring vil en eller annen «idiot» trykke på noe man ikke burde. Jeg har selv vært en av dem. Fokus bør være på robust arkitektur, god overvåkning og gode løsninger for å reetablere en normal driftssituasjon raskt. Det hjelper også at utviklingsmiljøer er blitt mer bevisst utforfordringen. 

En del av oppdragene i år har også handlet om å flytte oppgaver til skyen. Risikobildet har gjort at stemningen for å gå «all inn» på cloud har endret seg litt. Et ønske om redundans og valgfrihet gjør at vi ser større interesse for hybridløsning, mulighet for å flytte last mellom bakke og sky, eller flere skyløsninger. På denne arenaen har vi mye relevant erfaring og kunnskap. 

God aktivitet og utvikling 

Nye kunder er kommet til, og effektiviteten er god. Sicra forventer ca. 29 % omsetningsvekst når året er omme, og er godt fornøyd med utviklingen. Vi er spesielt fornøyde med at vi har brukt mer penger på videreutdanning enn noensinne. Totalt har vi levert ressurser til om lag 150 oppdragsgivere. Dimitri Georgiou startet i juni og tilførte mer spesialistkompetanse på cloud-arkitektur og sikkerhet. Fra 1 januar får vi selskap av en erfaren konsulent som er Azure Architect Expert sertifisert, og med sidespesialitet i sikkerhet. Fra februar øker vi merkantil kapasitet og kompetanse. I mars starter en erfaren konsulent med admin- bakgrunn fra større Microsoft 365 miljø, med vekt på sikkerhet og «compliance». Med det blir vi 22 medarbeidere. Vi ønsker fortsatt å vokse sakte for å bygge en sterk kultur, fagmiljø og samhørighet. 

Gjennom året har vi gjennomført godt med kurs, sertifiseringer og fått sikkerhetsklarert flere nye konsulenter 

Vi gjennomførte Miljøfyrtårn sertifisering av selskapet. Sertifisør kommenterte at vi har forbilledlig god kontroll. Vår miljøpåvirkning er beskjeden, og vi har over flere år hatt på plass tiltak der vi kan. 

Vi fornyet Sicra.no med nytt oppdatert innhold, og opplever god trafikk og hyggelige tilbakemeldinger på eget innhold. Bare i november registrerte vi 1200 besøkende og i overkant av 3300 sidevisninger. Vi avsluttet våre bedrifts-aktiviteter på Facebook og Twitter, og er takknemlig for at mange valgte å følge oss på LinkedIn i stedet for.  

Økende priser 

Vi synes det er krevende å fastsette priser for 2023. Vi har fått varsler om prisøkninger på 10 % eller mer fra våre leverandører. Mye av kostnadsøkningen er drevet av økt energikostnad, en situasjon som må antas å være midlertidig. Vi har kommet til at vi i hovedsak, som tidligere år, følger SSB hovedprisindeks. Vi er avhengig av å følge prisutviklingen for å være konkurransedyktig som arbeidsgiver. For vår del tenker vi at situasjonen tilsier at man ikke bør bidra mer enn nødvendig, til problemet som forsøkes løst med økende renter. Det er noe med at vi alle er i samme båt. For Sicra er det en del av vår identitet. 

Takknemlighet 

Vi har mye å være takknemlig for i 2022. Gode samarbeid med kunder og partnere, og gode opplevelser med flinke kolleger. Det er vår tradisjon å markere julen med å gi tilbake. Kolleger innstiller formål, og vi stemmer frem hvem som skal få Sicra’s julegave. I år som i fjor ble det «Familiene som ber om litt hjelp» på Finn. Totalt 13 familier fikk en hilsen og en liten pustepause via Vipps, en aktivitet som gir oss minst like stor glede som den skaper i andre enden. 

Takk til kunder og samarbeidspartnere for et krevende, meningsfylt og givende samarbeid i 2022. La oss håpe at 2023 byr på litt smulere farvann, i det minste færre overraskelser.