I vår hybride verden hvor tjenester finnes både on-prem og hos ulike sky-leverandører, kan det for brukere være utfordrende å finne tjenestene og forholde seg til ulike måter å nå dem på. Trenger de virkelig å utsettes for det? Dette skal vi gå inn på i denne artikkelen. 

Potensiale

Mange organisasjoner har en Citrix Virtual Apps and Desktops løsning i datasenteret. I denne løsningen er Citrix StoreFront inkludert. Det ligger for mange mye uforløst potensiale herTradisjonelt har man bare publisert applikasjoner fra terminalserver på StoreFront. Citrix har dessverre fjernet muligheten til å publisere innhold fra Citrix Studio, men med at par enkle «oneliners» i PowerShell kan man enkelt publisere både URLer og filer direkte – med egne ikoner.  

Mitt tips er å publisere alt som benyttes og som flere bruker. Snarveier til Office 365 applikasjoner finnes jo på portal.office.com, men hvorfor kan ikke disse også ligge i StoreFront sammen med fagapplikasjoner som kjøres on-prem? Da får brukerne et sted å forholde seg til.  

For mer info om kommandoene som kjøres i PowerShell, se her. 

Autentisering og autorisering

Noen ganger må en web-tjeneste publiseres fra en terminalserver grunnet avhengigheter til for eksempel filshare eller annet. I andre tilfeller er ikke disse avhengighetene nødvendig. Publiser tjenesten flere ganger og benytt filtrering med for eksempel Smart Access via ADC for å tilgjengeliggjøre de ulike versjonene av tjenestene basert på hvem brukeren er, hvor han/hun er og hvilken enhet som benyttes. Bygg en fleksibel autentisering og autoriserings løsning som understøtter dette sammen med Singel-Sign-ON (SSO) og multifaktor autentisering (MFA)Kjernen i autentisering og autorisering består ofte i en ADC med nFactor autentisering, hvor man syr sammen on-prem løsningen med sky med for eksempel Azure AD. Vi har i et tidligere innlegg skrevet om hvordan man kan benytte Azure MFA med NPS, som i visse tilfeller passer meget godt inn i en slik løsning. 

Ikke undervurder profilering

I mange år var det en kompleks oppgave å profilere Citrix StoreFront grensesnittet. I de siste versjonene har Citrix hjulpet oss en del av veien, og det er fortsatt mange muligheter. Legg gjerne litt jobb i dette. En godt designet portal gjør ofte at brukerne får litt mer eierskap til den. «Dette er vår portal».  

Med det samme du er i gang, så ta gjerne en rask titt på ikonene. Hvor mange publiserte applikasjoner benytter standard ikonet til IE eller Chrome? Microsoft er i gang med sitt «fluent design» hvor de bytter mange ikoner. Oppdater ikonene også i StoreFront slik at brukerne kjenner de igjen fra sin hjemme-pc eller jobb-pc. Gjenkjennelighet er viktig. 

Legg tid i å lage skikkelige beskrivelser om hva er applikasjon er. Dette hjelper nye brukere langt på vei og er en påminnelse til eksisterende brukere og hva tjenester leverer eller hvordan den virker. Få hjelp av systemeier til å lage dette. 

Kommuniser med brukerne

IT har tradisjonelt vært gjengen på bakrommet og de eneste gangene man snakker med de er når man trenger hjelp med et program eller tjeneste. Her mener jeg IT har en jobb å gjøre. Kom brukerne i forkant. Finn ut hvilke behov de har, før de kommer til dere. 

I dag hvor Office 365 har gitt oss Teams og Yammer har det blitt enklere enn noensinne å kommunisere med brukerne. Spør hva de trenger. Hva kan gjøres bedre. Du vil bli overrasket over hvor mange gode ideer det er der ute og mottagelsen du vil få. IT og brukere ser ofte ting ulikt fordi vi alle har ulike erfaringer og kunnskap. Gevinsten ligger i å forstå brukernes behov og utfordringer og omsette dette til løsninger som gjør alles hverdag bedre. Og tenk dere følelsen brukerne får når de får se hva dere sammen har laget og som blir så bra. 

Benytt også gjerne muligheten til å gi beskjeder til brukerne via StoreFront. Være seg planlagt vedlikehold eller større endringer som påvirker de direkte. Gi de beskjeden ved innlogging slik at de får det med seg. Slik informasjon er også ofte tilgjengeliggjort på intranett-sider eller andre steder. Mange brukere leser dessverre ikke disse, da de skal ha tak i data, inne i tjenestene. Og hvor er alle disse tjenestene samlet? StoreFront. 

Alt som jeg har beskrevet over er basert på Receiver for Web (altså https://<url>/Citrix/StoreWebDe aller fleste endringer rundt profilering gjøres i style.css og script.js som ligger i custom-mappenNye bilder legges også her, da sørger du for at de blir kopiert over til de andre StoreFront serverne når du kjører «Proagate changes» i StoreFront-konsollet.  

Som et siste steg i å gjøre det enkelt for brukerne, lag gjerne en snarvei med – –app=https://<url>/Citrix/StoreWeb med Google Chrome eller Edge Chromium. Da vil nettsiden opptre som en «app», noe de er vant med fra nettbrett eller smarttelefoner. 

I mange organisasjoner reduseres bruk av tradisjonell terminalserverløsning, men hvorfor ikke beholde StoreFront for å gjøre det enklere for brukerne? Dette er et godt verktøy for den som må forholde seg til at tjenester produseres flere steder, og vil gi brukerne mindre behov for å forholde seg til dette. Det å samle aksess til applikasjoner gjør bruken enklere og sikkerheten bedre. 

Hvis du lurer på noe mer om dette temaet, kontakt Sicra, da vi har praktisk erfaring med flere slike implementeringer. 

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.