Tilbake til oversikt

Zoran Milenkovic

Partner / Seniorkonsulent

For Zoran er problemløsning den altoverskyggende faglige motivasjonen. Han beskrives som en fagmann som er flink til å lytte til kunden, er fleksibel, har høy arbeidsmoral, og er veldig grundig. Derfor foretrekkes han ofte av mellomstore og store virksomheter som behøver raske svar på intrikate problem. «Jeg liker store IT-miljø fordi de byr på de mer komplekse problemene, og gjerne litt teknisk action», fremhever Zoran som ofte berømmes av kunder som en ener på sikkerhet og nettverksteknologi.

"Vi har gjennom 2020 fått fantastisk hjelp fra Sicra. Sicra har gjennom sine dyktige konsulenter levert tjenester som har bidratt til å oppfylle våre krav om stabile tjenester og høy oppetid. "

Per Holm-Eriksen, Vygruppen

Sammendrag

Zoran Milenkovic er løsningsarkitekt og partner i Sicra. Han har spisskompetanse innenfor avansert bruk av Citrix NetScaler/ ADC, herunder Web optimalisering, lastbalansering, web sikkerhet, applikasjonsbrannmur (WAF), Identity Access og Management protokoller og integrasjoner i cloud. Zoran har også lang erfaring innen nettverk, med ruting, svitsjing og brannmur som spesialområder. Han har god kjennskap til produkter fra Fortinet og Cisco, VPN-løsninger, trådløst nettverk, nettverks-overvåking og Linux-baserte plattformer. Dette har gitt ham en allsidig bakgrunn og bred nettverkskompetanse. Zoran arbeider strukturert og har kundens ønsker i fokus, kombinert med et kritisk blikk på design og muligheter. Han leverer teknisk assistanse av høy kvalitet, og trives under krevende rammevilkår så som krevende løsninger, stramme tidsplaner og begrensede budsjetter. Zoran kommuniserer svært godt på norsk etter 11 år i Norge.

Fagområder

 • Nettverk

 • Sikkerhet

 • Brannmur

 • IAM protokoller

Kompetanseoversikt

Nettverk: SD-WAN, Fortigate Brannmur, Citrix ADC/ NetScaler (SDX/MPX/VPX), Palo Alto Next Generation Firewall

Infrastruktur: Microsoft Azure AD

Produsenter: Citrix, Cisco

Sertifiseringer

 • Citrix Certified Professional – App Delivery and Security

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2021


 • Citrix Certified Associate — App Delivery and Security

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2021


 • Microsoft Certified Azure Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2020


 • Citrix SD-WAN

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2017


 • Citrix Certified Professional - Networking

  Cisco

  Gjennomføringsår: 2017


 • Citrix Networking for Data Center Specialist Practicum

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2017


 • NSE 4 - FortiGate Network Security Professional

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2016


 • Citrix Certified Associate - Networking

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2015


 • Citrix Certified Administrator for Citrix NetScaler 10

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2013


 • Cisco Certified Security Professional 2011 for Application Networking

  Cisco

  Gjennomføringsår: 2012


 • Aruba Certified Mobility Associate

  Aruba

  Gjennomføringsår: 2011


 • Cisco Advanced Wireless Design Specialist

  Cisco

  Gjennomføringsår: 2010


Kurs

 • Automation with Ansible I

  DO408 - Automation with Ansible with exam (43377)

  Red Hat

  Gjennomføringsår: 2018


Prosjekter

 • NetScaler Konsulenttjenester


  KUNDE: Drammensregionen-IKT

  PERIODE: 1/2020 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Zoran har bidratt til sikker leveranse av applikasjoner, virtualisert i Citrix (hjemmekontor), Citrix løsning til Drammen legevakt og en rekke andre web portaler og applikasjoner som Visma, MinGAT, Agresso, EPI server webportaler, ADFS proxy, geokart tjenester, ulike APIer og Web Servicer som er publisert både internt og ute på Internett. Publisering av web portaler og applikasjoner via NetScaler har inkludert integrasjon mot Azure AD og dens multifaktor autentisering (Azure MFA), integrasjon mot ID porten (Digdir), sikring med IP reputation feature, Web Application Firewalling foran kommunale portaler og utsatte web tjenester, web trafikk optimalisering, forenklet vedlikehold av TLS/SSL sertifikater og oppsett av standard profiler, custom web filtrering og custom trafikk logging. Regelmessig vedlikehold av NetScaler SDX appliancer.

 • Konsulentbistand med spesialist NetScaler kompetanse


  KUNDE: Visolit

  PERIODE: 4/2019 - 1/2021

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Ekspert bistand med NetScaler parken hos Visolit. Bistand omfattet kartlegging av NetScaler infrastruktur, konsolidering av NetScalere, utfasing av gamle MPX appliancer, migrering til nye plattformer, innføring av sentralisert NetScaler lisensiering og bistand med overgang fra klassisk til subsription model, innføring av sentralisert NetScaler management, forenklet vedlikehold av instanser, planlegging og etablering av ny NetScaler SDX infrastruktur i Visolit Sverige, bedring av ytelsesproblemer, jobbing med forbedringer innenfor sikkerhet, aktiv tredje linje support på kundesaker relatert NetScaler og nettverk.

 • Bistand med NetScalere med Vedlikehold


  KUNDE: Statkraft

  PERIODE: 9/2020 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Regelmessig vedlikehold og utvikling av samtlige NetScaler appliancer i Norge og Statkraft sine selskap i utlandet med rapportering. NetScalere står sentralt i IT infrastrukturen til Statkraft og spiller en viktig rolle generelt i selskapets IT sikkerhet. Prosjektets mål er å forenkle og bedre management av mange NetSclere instanser, jobbe proaktivt med sikring av applikasjoner i dagens produksjon, bistå med publisering av nye applikasjoner.

 • UTBYTTING AV EKSISTERENDE NETSCALER MED NY SDX NETSCALER


  KUNDE: Direktoratet for Økonomistyring

  PERIODE: 1/2018 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Hos DFØ gjorde Zoran design og oppsett av ny NetScaler SDX/ ADC appliancer. Løsninger og tjenester fra gamle NetScaler MPX appliancer ble flyttet til nytt plattform. Hjemmekontorløsning ble satt opp med multifaktor autentisering. Tilgang til Citrix applikasjoner for DFØ sine kunder ble føderert mellom NetScaler og kunder sine katalogtjenester.

 • WAN LINK TIL UTEKONTORER MED CITRIX NETSCALER SD-WAN


  KUNDE: Wikborg Rein Advokatfirma DA

  PERIODE: 10/2017 - 6/2018

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Wikborg Rein er Norges største og mest internasjonale advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Zoran arbeidet med å erstatte eksisterende dyre WAN linker mot Singapore og London med flere billige WAN linker, Designe og deploye NetScaler SD-WAN bokser som virtualiserer WAN linker. Bedre ytelse og øke effektiv båndbredde mellom Singapore / London og hovedkontor i Oslo samt dokumentering og vedlikehold.

 • KOMMUNESAMMENSLÅING, DESIGN, MIGRERING, SIKKERHET


  KUNDE: Drammensregionen-IKT

  PERIODE: 8/2014 - 12/2019

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Drammensregionens IKT (D-IKT) var et interkommunalt samarbeid som i hovedsak leverte ikt-tjenester til eierkommunene Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. Ved kommunesammenslåingene i 2020 inngikk enheten i nye Drammen Kommune. Zoran har bidratt til migrering av publiserte web tjenester til 5 kommuner fra Microsoft ISA, TMG og Cisco ACE til nylig etablert Citrix NetScaler SDX plattform, Sikring av portaler og web applikasjoner med NetScaler Web Application Firewall, SSL Offloading, Lastbalansering av Exchange miljø (ca 25.000 brukere), Publisering av AD FS, Vedlikehold og drift av SDX bokser. Design og implementasjon av nye NetScaler SDX 11515 bokser Migrering av alle web tjenestene til 5 kommuner fra Microsoft ISA og TMG til NetScaler. Migrering av last balanseringen av MS Exchange fra Cisco ACE til NetScaler. SSL Offloading og sikring av alle web tjenester. Application Firewalling på NetScaler på publiserte kommunale portaler og Inernett utsatt web tjenester. Beskyttelse av publiserte web portaler med NetScaler IP Reputation feature. Integrasjon av Visma MinGat og ID-porten for avlastere og støttekontakter. Vedlikehold og drift av NetScaler SDX plattformer.

 • UTBYTTING AV CISCO ACE MED NETSCALER SDX


  KUNDE: Statnett

  PERIODE: 5/2016 - 6/2016

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Samfunnsoppdraget er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap, legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for kunder og samfunnet. Zoran arbeidet med kartlegging av web applikasjoner og portaler konfigurert på Cisco ACE. Initial installasjon av NetScaler SDX 11520 og SDX 14020 plattformer, flytting og tilpasning av konfigurasjon av web applikasjoner og portaler fra Cisco ACE til NetScaler SDX samt dokumentering

 • Fortigate brannmurer og NetScaler reverse proxy


  KUNDE: Wikborg Rein Advokatfirma DA

  PERIODE: 9/2016 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Design og deployment av Citrix Gateway, hjemmekontorløsning for ansatte og innleide konsulenter. Sikker leveranse av web portaler og applikasjoner ved hjelp av NetScaler. Innføring av multifaktor autentisering foran alle applikasjoner som er eksponert ut på Internett, forenklet management av web server TLS/SSL sertifikater og profiler. Design og leveranse av Fortigate brannmurer, kjerne og kantswitcher for kolokaliserte datasentere og alle kontorer.

 • UTBYTTING AV CISCO ACE MED CITRIX NETSCALER SDX


  KUNDE: Statkraft

  PERIODE: 5/2016 - 6/2016

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land. Zoran jobbet med hjemmekontorløsning, Implementering av Disaster Recovery støtte på kritiske tjenester med NetScaler og GSLB, Publisering av web tjenester og portaler med SSL-, Authentication- og Authorization Offloading på NetScaler, Oppsett av MPX NetScalere i data sentre i Tyskland og DR lokasjon, Vedlikehold og jevnlig helsesjekk. Implementering av nye løsninger, migrering av løsninger fra gamle plattformer til NetScalere. Publisering og lastbalansering av kritiske tjenester på NetScalere med Global Server Load Balancing (GSLB) i Disaster Recovery (DR) scenario. Publisering og lastbalansering av Exchange 2010 løsningen med krav på høyoppetid med GSLB i DR scenario. Publisering og last balansering av MS Skype for Business løsningen. Publisering og lastbalansering av CyberArk - Privileged Identity Access Management på NetScaler. Publisering og lastbalansering av diverse Web Applikasjoner med SSL- og Authentication/Authorization offloading på NetScaler. Integrasjon av flere forskjellige 2-faktor autentiseringsløsninger med NetScaler. Design og initial installasjon av NetScaler MPX plattform i DR datasenter og datasenter i Tyskland Last balansering og sikring av hoved www sitet med AppFirewall Migrering av hjemmekontorløsningen fra gamle CAG’er til NetScaler Gateway. NetScaler miljø driftsstatus rapport skriving. Kartlegging og skriving av driftsrutiner og teknisk dokumentasjon Vedlikehold av NetScaler miljøet (8 stk NetScalere) og produsering av jevnlige driftsrapporter (2 rapporter månedlig)

 • UTBYTTING AV 2-FAKTOR AUTENTISERINGSLØSNING


  KUNDE: Direktoratet for Økonomistyring

  PERIODE: 11/2014 - 1/2015

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Zoran utførte migrasjon av 2-faktor autentiseringsløsningen på produksjons NetScalere, fra CIDWAY til SafeNet, herunder: Testing av den nye 2-faktor løsningen og migrasjonsplanlegging. Avbruddsfri produksjonssetting av nye løsningen og utfasing av den gamle. Oppgradering av redundant NetScaler produksjons par. Rådgivning i anskaffelser av nye NetScaler SDX bokser Dokumentasjon oppdatering

 • HJEMMEKONTORLØSNING


  KUNDE: KLP

  PERIODE: 2/2014 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Zoran arbeidet med Citrix NetScaler Gateway hjemmekontor løsning med 2-faktor autentisering og støtte for mobile devicer mot ny XenApp farm, herunder: Løsningsdesign for remote aksess, etablering og prodsetting av remote aksess løsningen, integrasjon med 2-faktor autentiseringsløsningen i Azure MFA, integrasjon med StoreFront og enabling aksess for nettbrett, periodisk helsesjekk, vedlikehold og drift av NetScaler VPX samt dokumentasjon

 • SIKKERHETS PROSJEKT WEB APPLIKASJONER OG HJEMMEKONTORLØSNING


  KUNDE: Kongsberg Defence & Aerospace

  PERIODE: 1/2014 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Zoran arbeidet med publisering av web-applikasjoner med sterkt fokus på sikkerhet, NetScaler Gateway med SSL VPN, load balancing Lync 2013, SSL offloading, publisering og sikring av custom web applikasjoner. Publisering av web applikasjoner med authentication og appfirewalling Identitetshåndtering og single-sign-on med Kerberos Constrained Delegation. Migrering av fag web-applikasjoner. Integrasjon av NetScaler med 2-faktor autentiseringsløsningen. NetScaler Gateway som ICA proxy og SSL VPN løsning

 • OFFLOADING SAP NETWEAVER OG ANDRE WEB APPLIKASJONER, HJEMMEKONTORLØSNING


  KUNDE: Coop Norge

  PERIODE: 1/2014 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Coop er Norges nest største dagligvareaktør. Som forbrukereid organisasjon skiller Coop seg fra konkurrentene. Det er mer enn 1250 Coop butikker rundt om i landet, og Coop ansetter 28 000. Zoran arbeidet med Web applikasjoner og NetScaler Gateway, herunder: Akselerasjon og ssl offloading av sap netweaver og andre web apper på NetScaler, applikasjons firewalling, migrasjon og justeringer av NetScaler Gateway (Citrix hjemmekontorløsning, overvåking av kritiske hendelser på produksjons NetScaler og publiserte web tjenester i nimsoft/nimbus gjennom SNMP

 • HJEMMEKONTORLØSNING OG PUBLISERING AV WEB TJENESTER


  KUNDE: Kriminalomsorgens IT-tjeneste

  PERIODE: 2/2014 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Kriminalomsorgen er en norsk statlig etat som har ansvar for å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Etaten er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Zoran arbeidet med hjemmekontorløsning basert på NetScaler Gateway, NetScaler SDX plattform design og deployment, driftsoppgaver. Design og implementasjon av NetScaler SDX 11500 plattform. Vedlikehold og drift av NetScaler VPX og SDX plattformer. Migrering av gamle Citrix Access Gateway plattformer til NetScaler SDX. Migrering, publisering og sikring av web tjenester på NetScaler SDX plattform. Integrasjon av 2-faktor autentiseringsløsningen med NetScaler. Design av integrasjon av NetScaler SDX i Cisco ACI miljø. Dokumentasjon

 • NETSCALER SDX DESIGN OG OPPSETT


  KUNDE: Vestfold og Telemark Fylkeskommune

  PERIODE: 11/2014 - 1/2015

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Vestfold og Telemark er et fylke på Østlandet i Norge som består av to landskap og tidligere selvstendige fylker. De to fylkene ble vedtatt slått sammen til ett fylke av Stortinget 8. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2020. Fylket omfatter et areal på 17 466 km² med 417 127 innbyggere per 1. juli 2018. Zoran arbeidet med publisering av web applikasjoner på NetScaler, sikring av publiserte web tjenester med 2-faktor autentisering på NetScaler, migrering av hjemmekontorløsningen (NetScaler Gateway) fra gamle NetScaler bokser, driftsoppgaver. Publisering, migrering, web styring, URL omskriving, content switching, autentisering og single sign-on for forskjellige portaler og web applikasjoner på NetScaler SDX Publisering og sikring av Sharepoint portalen og customisering av påloggingssiden Vedlikehold og drift av NetScaler SDX 11500 og VPX plattformer Integrasjon av 2-faktor autentiseringsløsningen med NetScaler Design og migrering av eldre Citrix Access Gateway plattformer til NetScaler SDX

 • NY HJEMMEKONTORLØSNING INTEGRERT MED AZURE MFA


  KUNDE: GK Gruppen

  PERIODE: 9/2011 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. Selskapet har mer enn 3300 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark som tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen omsetter for 6 milliarder kroner. Zoran utførte etablering av hjemmekontorløsning basert på Citrix Unified Gateway løsning. Integrasjon av hjemmekontorløsning med Azure MFA og utfasing av gamle SecurEnvoy 2-faktor autentiserings løsning SSL Offloading og publisering av ulike custom og Sharepoint portaler til ansatte i GK konsernet i Norden. Dokumentering

 • GLOBAL LASTBALANSERING (GSLB)


  KUNDE: Frontline

  PERIODE: 2014 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Frontline er verdens største tankrederi og opererer 22 VLCC, 28 Suezmax og 20 Aframax tankship. Zoran implementerte Global server load balancing av NetScaler Gateway i to data sentere: GSLB design og implementasjon for siter i Oslo og London/USA. Integrasjon av 2-faktor autentiseringsløsningen med NetScaler. Rådgivning vedr sikkerhet og lisensiering