Stig Valderhaug

Stig Valderhaug

Managing Partner

Stig har lang erfaring som leder, mye fra å bygge nye virksomheter, men også fra større organisasjoner. Denne erfaringen kan oppsummeres i at om kundene er fornøyd, medarbeiderne stolte av sine kolleger, og prosessene enkle, er det meste på plass. Bruk hodet og gjør det riktig første gangen er rettesnoren.

Foruten rollen som lagleder og trener, har Stig rollen som døråpner. Mange år med gode leveranser har gitt et stort og tillitsfullt nettverk alle i Sicra nyter godt av. Stig trives med å bygge godt presterende lag, og liker å utvikle trygge miljøer hvor hver enkelt kan realisere sitt potensial. Skussmålet fra kollegene er “hvis Sicra hadde vært et rockeband ville Stig vært den stødige trommisen som sørger for at alle spiller i takt”

«Sicra har flinke folk som har holdt sammen i mange år, og miljøet blant kollegaene virker å være veldig godt. Ledelsen i selskapet har gjort en fenomenal jobb med å få så mange flinke spesialister til å trekke i samme retning, og det er inspirerende å være med på samlinger der de diskuterer seg frem til beste løsning på kompliserte problem. I Sicra har de skapt en unik kultur. Det er inspirerende å følge dem.»

John Olve Andersen, Techstep

SAMMENDRAG

Stig er en løsnings- og kundeorientert leder som tror på suksess gjennom gode kundeopplevelser, levert av ansatte som trives og gror. Han har omfattende erfaring fra IT-bransjen i lederroller hos oppstartsbedrifter og større virksomheter. I Sicra er han daglig leder og har kundeansvar. I 2016 bestemte Stig og fem andre seg for å starte opp Sicra. Felles for dem alle var at de hadde lang erfaring fra konsulentbransjen og hadde jobbet sammen. Denne erfaringen ønsket Stig å bruke på å bygge opp en virksomhet utenom det vanlige. Stig ville skape en arbeidsplass der ansatte trives, med flat struktur og mye frihet. Vissheten om at det er kunden som betaler lønnen gjør at alle ansatte har sterk kundefokus, der det er en selvfølge at man aldri forlater en misfornøyd kunde. Sicra har ikke som mål å vokse raskt, men skal være Norges sterkeste fagmiljø på sitt felt, med kollegaer man er stolte av og et renomme hos kundene som alle er stolte av. Stig har i mange år arbeidet med salg- og salgsledelser innen system- og infrastruktursalg, noe som har gitt han et omfattende nettverk blant kunder og leverandører. Med dette følger også en forståelse for hvordan dagens IT-løsninger er bygget opp over tid, og problemstillingene som kan følge av dette. Stig videreutdannet seg i 2009 med en Executive Master of Business Administration hos BI (Oslo) og ESCP/EAP (Paris). Spesielle interesseområder er ledelse av kompetansemiljøer, ny teknologi og mulighetsbildet dette gir. Fra 2019 er Stig også engasjert i styret i selskapet Vince AS. Selskapet ble etablert I 2010 av tidligere konsulenter innenfor Infor og Lawson, med målsetning om å bedre opplevelsen og verdi av ERP-løsninger. I dag er selskapet i en viktig transisjon med bredere internasjonal eksponering og portering av løsningsportefølje over i AWS.

Sammendrag

Stig er en løsnings- og kundeorientert leder som tror på suksess gjennom gode kundeopplevelser, levert av ansatte som trives og gror. Han har omfattende erfaring fra IT-bransjen i lederroller hos oppstartsbedrifter og større virksomheter. I Sicra er han daglig leder og har kundeansvar. I 2016 bestemte Stig og fem andre seg for å starte opp Sicra. Felles for dem alle var at de hadde lang erfaring fra konsulentbransjen og hadde jobbet sammen. Denne erfaringen ønsket Stig å bruke på å bygge opp en virksomhet utenom det vanlige. Stig ville skape en arbeidsplass der ansatte trives, med flat struktur og mye frihet. Vissheten om at det er kunden som betaler lønnen gjør at alle ansatte har sterk kundefokus, der det er en selvfølge at man aldri forlater en misfornøyd kunde. Sicra har ikke som mål å vokse raskt, men skal være Norges sterkeste fagmiljø på sitt felt, med kollegaer man er stolte av og et renomme hos kundene som alle er stolte av. Stig har i mange år arbeidet med salg- og salgsledelser innen system- og infrastruktursalg, noe som har gitt han et omfattende nettverk blant kunder og leverandører. Med dette følger også en forståelse for hvordan dagens IT-løsninger er bygget opp over tid, og problemstillingene som kan følge av dette. Stig videreutdannet seg i 2009 med en Executive Master of Business Administration hos BI (Oslo) og ESCP/EAP (Paris). Spesielle interesseområder er ledelse av kompetansemiljøer, ny teknologi og mulighetsbildet dette gir. Fra 2019 er Stig også engasjert i styret i selskapet Vince AS. Selskapet ble etablert I 2010 av tidligere konsulenter innenfor Infor og Lawson, med målsetning om å bedre opplevelsen og verdi av ERP-løsninger. I dag er selskapet i en viktig transisjon med bredere internasjonal eksponering og portering av løsningsportefølje over i AWS.

Fagområder
  • Ledelse og administrasjon

Kurs
  • NSM grunnprinsipper for IKT sikkerhet

    NSM

  • Board Certificate

    Board Certificate er utviklet i samarbeid med KPMG, SANDS Advokatfirma, Danske Bank samt en rekke erfarne profesjonelle styremedlemmer. Kurset tar for seg oppdaterte rammevilkår og plikter for styrearbeidet og avsluttes med en styresimulering.

    Board Company

KUNDEREFERANSER

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!