Tilbake til oversikt

Owe Imerslund-Kvisler

Systemarkitekt

Owe fremheves av bransjekolleger som en trivelig fyr med høy arbeidsmoral og sterk fagkompetanse. Han er rolig av natur og lar seg ikke stresse. Dette til tross for at han trives best utenfor komfortsonen. Han er nærmest lidenskapelig opptatt av at brukeropplevelsene skal være best mulig i IT-miljøene. Det innebærer at tjenester er enkle å bruke, at ting alltid er gjenkjennbare, og at sikkerheten er håndhevet på den mest fornuftige måten. Favorittkundene er de som har hårete mål – de som skal oppnå det som ikke er gjort før. Owes mantra er at brukeropplevelser skaper konkurransefortrinn. Derfor er han opptatt av å involvere brukere i endringene for å avdekke behov og skape engasjement. Den faglige skrytelisten oppsummeres best med Citrix og Microsoft.

Sicra er god på Citrix / Netscaler og vi har god erfaring med konsulentene. De har unik kompetanse på Netscaler og er tilgjengelig når du trenger dem.

Shahriar Golamini, Høegh Autoliners

Sammendrag

Owe Imerslund-Kvisler har tung erfaring fra større IT-miljøer nasjonalt og internasjonalt. Han brukes mye til design, implementering og teknisk drift i sikkerhetstunge miljøer, og har bred erfaring fra leveranseprosjektering, kompetanseutvikling og kursledelse. Faglig kan han plasseres i bås med de fremste ekspertene på Citrix og Microsoft. Fagområdene er tjenester knyttet til Active Directory, nettverksinfrastruktur, sikkerhet, epost, og migrerings- og utrullingsprosjekter. Har også god erfaring med løsninger basert på Citrix Virtual Apps & Desktops og NetScaler ADC. Owe har levert spennende installasjoner med muliti faktor autentisering ved bruk av NetScaler nFactor, og autentisering basert på Microsoft Azure.

Fagområder

 • Citrix ADC og virtualisering

 • Microsoft hybride servermiljø

 • Powershell

 • Automatisering

 • SSO

 • Identitet og aksess

 • Microsoft 365 Sikkerhet

Kompetanseoversikt

Nettverk: Citrix ADC/ NetScaler (SDX/MPX/VPX)

Infrastruktur: Linux, Microsoft Azure, Microsoft 365, FSLogix

Kodespråk: PowerShell

Sertifiseringer

 • Microsoft Certified: Information Protection Administrator Associate

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022


 • Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022


 • Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022


 • Microsoft Certified: Security, Compliance and Identity Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2021


 • Microsoft 365 Certified: Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2021


 • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2020


 • Citrix Certified Professional App Delivery and Security

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2020


 • CensorNet MFA Certified Specialist

  CensorNet

  Gjennomføringsår: 2017


 • Citrix Certified Expert - Virtualization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2015


 • Prestasjons Coach

  Gjennomføringsår: 2010


 • Microsoft Certified Technology Specialist

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2009


Kurs

 • Must Learn KQL

  Rod Trent

  Gjennomføringsår: 2022


 • NSM grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

  Gjennomføringsår: 2022


 • MS-500T00A: Microsoft 365 Security Administration

  Arrow

  Gjennomføringsår: 2022


 • Introduction to Citrix Identity and Authentication

  eCWS-2018

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2021


 • Splunk 7.x Fundamentals Part 1

  Splunk

  Gjennomføringsår: 2021


 • Citrix Application Delivery Management Service Fundamentals

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2021


 • Microsoft 365 Virtual Training Day: Securing Your Organization

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2020


 • Microsoft Azure Virtual Training Day: Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2020


 • NSE 3 - FortiAuthenticator

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020


 • NSE 3 - Public Cloud

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020


 • NSE 3 - FortiSIEM

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020


 • NSE 3 - FortiADC

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020


 • NSE 2 - The Evolution of Cybersecurity

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020


 • NSE 1 - Information Security Awareness

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020


 • Citrix ADC 12.x Advanced Concepts

  CNS-320I: Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Security, Management and Optimization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2020


Prosjekter

 • DRIFTSTØTTE


  KUNDE: Felleskjøpet

  PERIODE: 1/2021 - 4/2021

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Feilsøking og optimalisering av FSLogix for Citrix løsning i Azure og Citrix Cloud. Redesign av FSLogix løsning for best ytelse og feiltoleranse.

 • Løsningsarkitekt


  KUNDE: Statens Vegvesen

  PERIODE: 3/2020 - 12/2021

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Oppsett og konfigurasjon av Ubuntu 20.04 Desktop via Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) med ulike kundespesifikke tilpasninger med bruk av Machine Creation Services (MCS). Dokumentasjon av hele løsningen inkl. AD-integrasjon og sentral løsning for administrasjon av Linux OS. Redesign og oppgradering av Citrix ADC VPX løsning. Implementering av Citrix ADM (Application Delivery Management). Løsningen designes på nytt for å understøtte fremtidige og fleksible autentiseringsløninger f.eks OAuth og sertifikatbasert autentisering. Design og dokumentasjon av FSLogix profilhåndtering samt Office365-containers på Windows Server 2019 terminalserverplattform. Design og dokumentasjon av Microsoft Teams på Windows Server 2019 terminalserverplattform. Design og dokumentasjon av disaster-recovery av VDI-løsning basert på Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD). Endring av applikasjon for Ulykkesgruppa i SVV. Laget nytt rammeverk for applikasjonen slik at den ble mer responsiv og ga klarere tilbakemeldinger. Applikasjon utviklet i Powershell Studio 2020.

 • Citrix ADC / Netscaler drift


  KUNDE: Coop

  PERIODE: 2/2020 - 6/2020

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Daglig drift, overvåking og feilsøking av Citrix ADC løsning. Migrere web-tjenester og publisert Exchange on-prem løsning fra Citrix NetScaler MPX til ADC VPX på ADC SDX plattform. Change-management for endringer på publiserte web-tjenester. Etablering av nye web-tjenester og API tilgang via ADC til løsninger i Coop. Konfigurasjon og feilsøking av content switching, AppFirewall, lastbalansering og autentisering (f.eks Kerberos Contrained Delegation).

 • NY CITRIX PLATTFORM MED AZURE AD OG NFACTOR


  KUNDE: Bufetat

  PERIODE: 2018 - 1/2020

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Drift av eksisterende Citrix Plattform for 2500 samtidige brukere Etablering av ny Citrix plattform, migrering av applikasjoner og brukere over på denne. Designet og implementerte en moderne og fleksibel autentisering- og autoriseringsløsning basert på Microsoft Azure og NetScaler nFactor

 • SENSITIVE DATA - LØSNING


  KUNDE: Statens Vegvesen

  PERIODE: 2017 - 2018

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Etablering av sikker løsning for behandling av svært sensitive data. Arbeidet inkluderte oppsett og konfigurasjon av NetScaler med MFA samt utvikling av en egen applikasjon basert på PowerShell med grafisk grensesnitt. Verktøy benyttet var da PowerShell Studio. Owe stod for design, test og implementering av løsningen. Han kommuniserte godt med fagbrukere for utvikling av applikasjonen og andre behov.

 • VDI RES


  KUNDE: Statens Vegvesen

  PERIODE: 2017 - 2018

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Automatisering av etablering og vedlikehold av VDI plattform med hjelp av RES Automation Manager. Scripting av både VMware og Citrix for å etablere run-books ved å gjenbruke informasjon fra flere kilder.

 • VDI HOSTING MILJØ


  KUNDE: Itera

  PERIODE: 2015 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Optimalisering av VDI plattform for flere kunder på Itera’s hosting plattform. Implementering av Citrix Workspace Environment for optimalisering samt SCCM for applikasjonsleveranse. Arbeidet bestod i kommunikasjon med sluttkunder på vegne av Itera samt tverrfaglig samarbeid for onboarding av nye kunder. Owe bistod i arbeidet med å migrere kunder fra Windows 7 til Windows 10 på VDI plattform.

 • VIRTUAL DESKTOP 3D PRO


  KUNDE: Aker Solutions ASA

  PERIODE: 2014 - 2015

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Implementering av Virtual Desktop med HDX 3D PRO sammen med HPC cluster basert på LFM for FEA analyser. Owes ansvar var å bygge et VDI miljø for kunden, samordne innhold og brukeropplevelse. Arbeidet bestod av implementering av nye HP servere, design og bygging av «Golden image» samt AppSense konfigurasjon

 • GLOBAL VDI LØSNING


  KUNDE: Aker Solutions ASA

  PERIODE: 2013 - 2014

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Etablering av Virtual Desktop Infrastructure som en global tjeneste for selskaper i Aker Solutions. Tjenesten tilbyr brukere VDI i datasenteret eller på avdelingskontorer basert på lokasjon av applikasjonsdatabaser. De aller fleste varianter av VDI som HDX 3D PRO og VDI med personlig vdisk ble implementert. Resultatet av dette prosjektet innebar at ingeniører ikke trenger tunge arbeidsstasjoner og kan jobbe på samme prosjekt fra flere lokasjoner uten å vente på replikering av databaser. For konsistent konfigurasjon av de virtuelle maskinene ble flere PowerShell script utviklet