Owe Imerslund-Kvisler

Owe Imerslund-Kvisler

Systemarkitekt

Owe fremheves av bransjekolleger som en trivelig fyr med høy arbeidsmoral og sterk fagkompetanse. Han er rolig av natur og lar seg ikke stresse. Dette til tross for at han trives best utenfor komfortsonen. Han er nærmest lidenskapelig opptatt av at brukeropplevelsene skal være best mulig i IT-miljøene. Det innebærer at tjenester er enkle å bruke, at ting alltid er gjenkjennbare, og at sikkerheten er håndhevet på den mest fornuftige måten. Owe er sertifisert Microsoft Cybersecurity Architect Expert

Favorittkundene er de som har hårete mål – de som skal oppnå det som ikke er gjort før. Owes mantra er at brukeropplevelser skaper konkurransefortrinn. Derfor er han opptatt av å involvere brukere i endringene for å avdekke behov og skape engasjement. Den faglige skrytelisten oppsummeres best med Citrix og Microsoft.

Sicra er god på Citrix / Netscaler og vi har god erfaring med konsulentene. De har unik kompetanse på Netscaler og er tilgjengelig når du trenger dem.

Shahriar Golamini, Høegh Autoliners

SAMMENDRAG

Owe Imerslund-Kvisler har tung erfaring fra større IT-miljøer nasjonalt og internasjonalt. Han brukes mye til design, implementering og teknisk drift i sikkerhetstunge miljøer, og har bred erfaring fra leveranseprosjektering, kompetanseutvikling og kursledelse. Faglig kan han plasseres i bås med de fremste ekspertene på Microsoft-løsninger. Fagområdene er tjenester knyttet til Active Directory, nettverksinfrastruktur, sikkerhet, epost, og migrerings- og utrullingsprosjekter. Owe har inngående kunnskap om zero trust og Microsofts løsninger for identitet/autentisering og sikkerhet på Azure-plattformen. Han har også levert spennende installasjoner med multifaktor-autentisering ved bruk av NetScaler nFactor.

Sammendrag

Owe Imerslund-Kvisler har tung erfaring fra større IT-miljøer nasjonalt og internasjonalt. Han brukes mye til design, implementering og teknisk drift i sikkerhetstunge miljøer, og har bred erfaring fra leveranseprosjektering, kompetanseutvikling og kursledelse. Faglig kan han plasseres i bås med de fremste ekspertene på Microsoft-løsninger. Fagområdene er tjenester knyttet til Active Directory, nettverksinfrastruktur, sikkerhet, epost, og migrerings- og utrullingsprosjekter. Owe har inngående kunnskap om zero trust og Microsofts løsninger for identitet/autentisering og sikkerhet på Azure-plattformen. Han har også levert spennende installasjoner med multifaktor-autentisering ved bruk av NetScaler nFactor.

Fagområder
 • Citrix Netscaler og virtualisering

 • Microsoft hybride servermiljø

 • Powershell

 • Automatisering

 • SSO

 • Identitet og aksess

 • Microsoft 365 Sikkerhet

Kompetanse

Nettverk: Citrix ADC/ NetScaler (SDX/MPX/VPX)

Infrastruktur: Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Purview, Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft 365 Defender, Microsoft Azure AD, Citrix Virtual Apps and Desktops, Conditional Access policies, Microsoft Intune

Kodespråk: PowerShell, KQL

Sertifiseringer
 • Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022

 • Microsoft Certified: Information Protection Administrator Associate

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022

 • Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022

 • Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022

 • Microsoft Certified: Security, Compliance and Identity Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2021

 • Microsoft 365 Certified: Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2021

 • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2020

 • Citrix Certified Professional - App Delivery and Security

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2020

 • CensorNet MFA Certified Specialist

  CensorNet

  Gjennomføringsår: 2017

 • Prestasjons Coach

  Gjennomføringsår: 2010

 • Microsoft Certified Technology Specialist

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2009

Kurs
 • MS-500T00A: Microsoft 365 Security Administration

  Arrow

  Gjennomføringsår: 2022

 • Must Learn KQL

  Rod Trent

  Gjennomføringsår: 2022

 • NSM grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

  Gjennomføringsår: 2022

 • Splunk 7.x Fundamentals Part 1

  Splunk

  Gjennomføringsår: 2021

 • Citrix Application Delivery Management Service Fundamentals

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2021

 • Introduction to Citrix Identity and Authentication

  eCWS-2018

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2021

 • Citrix ADC 12.x Advanced Concepts

  CNS-320I: Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Security, Management and Optimization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2020

 • NSE 1 - Information Security Awareness

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020

 • NSE 2 - The Evolution of Cybersecurity

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020

 • NSE 3 - FortiADC

  Fortinet

  Gjennomføringsår: 2020

KUNDEREFERANSER

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!