Marius Stor 1

Marius Bugge

Løsningsarkitekt

Gårdseier med spisskompetanse mot informasjonssikkerhet og Microsoft365

Marius har 16 års erfaring fra helsevesenet med Microsoft-teknologi, deriblant M365 i både skyen og på bakken. Han jobbet med alt fra det produkttekniske til tredjelinjesupport.

Marius fremhever samarbeid som en viktig forutsetning i IT-bransjen. Selv om han liker å jobbe i større team, jobber han gjerne selvstendig hvis arbeidssituasjonen krever det.

«Når vi drar lasset sammen, kan vi tilby kundene de beste løsningene. Samtidig hender det at vi møter på situasjoner hvor vi må jobbe litt solo». – Marius Bugge

Hans spisskompetanse ligger i Microsofts programportofølge, men også tredjeparts sikkerhetsprodukter. Arbeidet rundt dette inkluderte blant annet klientsikkerhet, databeskyttelse og compliance.

På fritiden liker Marius å dra ut i sjarken å fiske sjøkreps i Oslofjorden. Han bor også på en gård som ligger usjenert til med skau og jorder i Vestfold. Der holder han hester, hunder og katter.

«Hønene er på vei i posten!»

Foruten om å dra ut i baten og drive gård, liker Marius å ta seg en tur ut i skauen å grille pølser og drikke pils.

SAMMENDRAG

Marius har i over 20 år fokusert på installasjon, drift og support av Windows infrastruktur og skyløsninger. Hans faglige styrke ligger innen Microsoft 365 porteføljen og nærliggende klientteknologier, som Microsoft Endpoint Configuration Manager og Intune. Marius har mye erfaring med pakking av applikasjoner, automatisering, utrulling og administrasjon av Windows-baserte klienter, med fokus på gode sluttbrukeropplevelser. Marius er godt vant med å jobbe innen komplekse organisasjoner med store utrullinger, hovedsakelig innen offentlig sektor. Han behersker de seneste teknikker for scripting, de nyeste verktøyene, og er alltid oppmerksom på klientsikkerhet. Ofte handler det om å forenkle og automatisere, og lage skript som gjør at andre sparer mye tid – som igjen kan bety kostnadsbesparelser for virksomheten. Marius har god skriftlig fremstillingsevne, og er opptatt av god dokumentasjon i alle oppdrag.

Sammendrag

Marius har i over 20 år fokusert på installasjon, drift og support av Windows infrastruktur og skyløsninger. Hans faglige styrke ligger innen Microsoft 365 porteføljen og nærliggende klientteknologier, som Microsoft Endpoint Configuration Manager og Intune. Marius har mye erfaring med pakking av applikasjoner, automatisering, utrulling og administrasjon av Windows-baserte klienter, med fokus på gode sluttbrukeropplevelser. Marius er godt vant med å jobbe innen komplekse organisasjoner med store utrullinger, hovedsakelig innen offentlig sektor. Han behersker de seneste teknikker for scripting, de nyeste verktøyene, og er alltid oppmerksom på klientsikkerhet. Ofte handler det om å forenkle og automatisere, og lage skript som gjør at andre sparer mye tid – som igjen kan bety kostnadsbesparelser for virksomheten. Marius har god skriftlig fremstillingsevne, og er opptatt av god dokumentasjon i alle oppdrag.

Fagområder
 • Klient utrulling og sikkerhet

 • Microsoft hybride servermiljø

 • Applikasjonspakking (app-v , admin studio og wise)

 • M365 - Security, AAD, Compliance, Protection

 • Intune

 • SCCM

 • M365

 • GPO

 • Powershell

 • App-v

 • Windows 365

Kompetanse

Infrastruktur: Pakking (app-v admin studio og wise), Windows Server 2008/2012/2016/2022, SCCM sekvensering, Generell Microsoft Infrastruktur (DHCP DNS GPO etc), Windows 10, Operativsystem deployment, Microsoft Application Virtualization, VMware vSphere, Microsoft Azure AD, Microsoft Active Directory (AD), Microsoft Azure

Kodespråk: PowerShell, Scripting

Produsenter: VMware, Microsoft, Palo Alto Networks, Citrix

Identitet og tilgangsstyring: Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS), Microsoft Active Directory (AD), Microsoft Azure AD (AAD), Windows Group Policy, RBAC, Zero Trust, Conditional Access, Privileged Access Management (PAM), Multi faktor autentisering (MFA)

Arbeidsflate: Intune, M365 - Security Compliance and Protection, Office365, App-V, Endpoint Manager, Bitlocker MDT, AppLocker, SCCM, Microsoft Defender, M365 Intune and zero trust

Cloud Teknologi: Microsoft Azure, IaaS, PaaS, Exchange Online, Microsoft 365