Marius Stor 1

Marius Bugge

Løsningsarkitekt

Marius har mange år bak seg med IT arbeid i helsevesenet , hvor han har jobbet med Microsoft miljøer både på bakken og i sky. Han er  god på Microsoft 365 og sikkerhetsbildet rundt dette. Erfaringen har også gitt han god innsikt i klientsikkerhet, dataprotection og compliance.

Privat henter Marius rekreasjon i naturen. Han fisker sjøkreps fra egen båt, og nyter gjerne en stille stund rundt bålpanne på hytta.

SAMMENDRAG

Marius har i over 20 år fokusert på installasjon, drift og support av Windows infrastruktur og skyløsninger. Hans faglige styrke ligger innen Microsoft 365 porteføljen og nærliggende klientteknologier, som Microsoft Endpoint Configuration Manager og Intune. Marius har mye erfaring med pakking av applikasjoner, automatisering, utrulling og administrasjon av Windows-baserte klienter, med fokus på gode sluttbrukeropplevelser. Marius er godt vant med å jobbe innen komplekse organisasjoner med store utrullinger, hovedsakelig innen offentlig sektor. Han behersker de seneste teknikker for scripting, de nyeste verktøyene, og er alltid oppmerksom på klientsikkerhet. Ofte handler det om å forenkle og automatisere, og lage skript som gjør at andre sparer mye tid – som igjen kan bety kostnadsbesparelser for virksomheten. Marius har god skriftlig fremstillingsevne, og er opptatt av god dokumentasjon i alle oppdrag.

Sammendrag

Marius har i over 20 år fokusert på installasjon, drift og support av Windows infrastruktur og skyløsninger. Hans faglige styrke ligger innen Microsoft 365 porteføljen og nærliggende klientteknologier, som Microsoft Endpoint Configuration Manager og Intune. Marius har mye erfaring med pakking av applikasjoner, automatisering, utrulling og administrasjon av Windows-baserte klienter, med fokus på gode sluttbrukeropplevelser. Marius er godt vant med å jobbe innen komplekse organisasjoner med store utrullinger, hovedsakelig innen offentlig sektor. Han behersker de seneste teknikker for scripting, de nyeste verktøyene, og er alltid oppmerksom på klientsikkerhet. Ofte handler det om å forenkle og automatisere, og lage skript som gjør at andre sparer mye tid – som igjen kan bety kostnadsbesparelser for virksomheten. Marius har god skriftlig fremstillingsevne, og er opptatt av god dokumentasjon i alle oppdrag.

Fagområder
 • Klient utrulling og sikkerhet

 • Microsoft hybride servermiljø

 • Applikasjonspakking (app-v , admin studio og wise)

 • M365 - Security, AAD, Compliance, Protection

 • Intune

 • SCCM

 • M365

 • GPO

 • Powershell

 • App-v

 • Windows 365

Kompetanse

Infrastruktur: Pakking (app-v admin studio og wise), Windows Server 2008/2012/2016/2022, SCCM sekvensering, Generell Microsoft Infrastruktur (DHCP DNS GPO etc), Windows 10, Operativsystem deployment, Microsoft Application Virtualization, VMware vSphere, Microsoft Azure AD

Kodespråk: PowerShell, Scripting

Produsenter: VMware, Microsoft, Palo Alto Networks

Identitet og tilgangsstyring: Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS), Microsoft Active Directory (AD), Microsoft Azure AD (AAD), Windows Group Policy, RBAC, Zero Trust, Conditional Access, Privileged Access Management (PAM), Multi faktor autentisering (MFA)

Arbeidsflate: Intune, M365 - Security Compliance and Protection, Office365, App-V, Endpoint Manager, Bitlocker MDT, AppLocker, SCCM, Microsoft Defender, M365 Intune and zero trust

Cloud Teknologi: Microsoft Azure, IaaS, PaaS, Exchange Online, Microsoft 365

[email protected]