Tilbake til oversikt

Lars Petter Hosøy

Partner / Seniorkonsulent

Selv om Lars Petter mener han selv ikke når Pippi Langstrømpe til anklene, er det nærliggende å tillegge han samme ordtak: «Det har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg sikkert». Han elsker å bli satt på nye utfordringer, og finne de gode løsningene som del av et kompetent fagteam. Han trives like bra i små som store IT-miljø, og foretrekker når kunden selv bidrar i oppgaven. «For meg er det viktig å jobbe på en måte der man kan lære av hverandre og utveksle erfaringer». Dette er også en av de viktigste grunnene til at han stortrives i Sicra sammen med bare flinke folk. Sjefen sier at Lars Petter er en pedagogisk infrastrukturarkitekt som er god til å formidle, og som er sterk og analytisk i situasjoner der det haster å finne gode svar.

«Jeg har god erfaring med konsulenter fra Sicra. Med tung ekspertise har de vært viktige bidragsytere i utfordringer vi har hatt. Sicra har jeg erfart at tilbyr erfarne, flinke folk.»

Asbjørn Wetlesen, Orkla IT

Sammendrag

Lars Petter Hosøy er løsningsarkitekt og partner i Sicra. Han har omfattende bakgrunn fra sentral IT i Visma-konsernet, hvor han har hatt rollen som infrastruktur arkitekt. Konsulentens dybdekompetanse er nettverksrelatert med spesialområde på Citrix Netscaler, Checkpoint firewall, katalogtjenester og PKI. Hans faglige fokusområde er applikasjonsleveranse og spesielt på området mellom det nettverksfaglige og applikasjons¬området. Sistnevnte er et område som få behersker godt og hvor ADC teknologi som NetScaler har sin berettigelse. Lars Petter har også spesiell interesse for Web applikasjoner og http protokollen. Han jobber både med Windows og Linux plattformer, og behersker scripting i begge miljøer med Bash og Powershell. Han har også kompetanse på VMware vSphere/ESXi, datasenterdrift og diverse lagringsteknologier. Konsulenten har i den senere tid opparbeidet betydelig erfaring med Azure, identitetshåndtering og Intune. Lars Petter en analytisk anlagt og er sterk innen feilsøking og problemløsning.

Fagområder

 • Klient-utrulling og sikkerhet

 • Microsoft hybride servermiljø

 • Citrix virtualisering

 • Nettverk

Kompetanseoversikt

Sertifiseringer

 • Citrix Certified Professional - Networking

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2016


Prosjekter

 • OFFICE365 OG INTUNE PROSJEKT


  KUNDE: Østre Toten Kommune

  PERIODE: 4/2019 - 3/2021

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Østre Toten er en kommune på Toten i Innlandet fylke. Mange av de kommunale tjenestene er delt med egen, relativt selvstyrt enhet i hver "fjerding" /firedel av kommunen. Dette gjelder Bo og servicesentra, hjemmesykepleie, legesentre og tidligere helsestasjoner. Fjerdingene er kalt Lena, Skreia, Kapp og Kolbu Hos ØTK har Lars Petter bistått med konvertering av to Azure tenants til en felles Azure tenant. Videre har han vært sentral i innføringen av Intune og Autopilot hos kunden. Lars Petter har også vært sentral i IAM løsningen, der Netscaler har blitt brukt som en Identity broker for å gi single signon til alle deres applikasjoner. Les mer om arbeidet som er gjort her: https://sicra.no/dropper-gammeldagse-losninger-nar-kommunens-it-drift-skal-flyttes-til-skyen/ Lars Petter var også sentral i nettverksgjennomgangen, der han argumenterte for mer segmentering av nettet. Denne løsningen ble skissert / tegnet i Lucidchart.

 • AZURE AD, IDENTITETSHÅNDTERING, SSO


  KUNDE: Mattilsynet

  PERIODE: 8/2019 - 4/2020

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler) er den norske tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet er en sammenslåing av Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn samt Fiskeridirektoratets sjømatkontroll og 89 kommunale næringsmiddeltilsyn, og er dermed en stor tilsynsmyndighet med svært vidtfavnende ansvarsområder. Hos Mattilsynet har Lars Petter bistått med Netscaler arbeid. Det innebærer oppgraderinger og patching, men han har også bistått med inentitet og aksess ved å bruke Netscaler som en identity broker. På denne måten har Mattilsynet fått single.sign-on til flere av sine legacy applikasjoner.

 • TILSTANDSANALYSE


  KUNDE: DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon)

  PERIODE: 1/2019 - 12/2019

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Hos DSS har Lars Petter vært engasjert i en tilstandsanalyse / helsesjekk av nettverket. Videre hadde DSS behov for bistand med gjennomføring av drift og forvaltning av nettverk og brannmur i sin løsning for departementsfellesskapet. Lars Petter har utført helsesjekk, oppgraderinger, samt endringer og flyttinger innen nettverk. Spesielt var det viktig ha en konsulent som hadde god teknisk kompetanse om og praktisk erfaring innen IKT sikkerhet og nettverk. Det var også vektlagt Lars Petter sin spesialistkunnskap innen: Brannmur og detaljkunnskap om Checkpoint, WEB teknologi, SSL / TLS, Lastbalanseringsløsninger (som F5 Big IP og Citrix Netscaler) Sandbox løsninger PRTG Kablet og trådløst nettverk

 • PROJECT ONE PLATFORM PROGRAM (POPP)


  KUNDE: Orkla IT

  PERIODE: 1/2017 - 12/2019

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Orkla IT introduserte prosjektet, Project One Platform Program (POPP), for å levere SAP Hana til sin brukermasse. SAP Hana skulle etableres i skyen og driftes av deres indiske samarbeidspartner Cognizant. Lars Petter sine oppgaver og ansvarsområder i prosjektet har vært å lage design av ny applikasjonsplattform. Herunder har identitetshåndtering vært et sentralt element. Lars Petter fungerer som bindeleddet mellom den lokale IT ledelsen og det indiske driftsselskapet der han kvalitetssikrer planen fra driftsleverandøren. Lars Petter har også hatt en betydelig rolle i designet av den nye nettverksstrukturen til skyløsningen levert i Azure.

 • DESIGN AV NY APPLIKASJONSPLATTFORM


  KUNDE: Bufetat Senter for Administrasjon og Utvikling (BSA)

  PERIODE: 1/2017 - 3/2020

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Lars Petter sine oppgaver og ansvarsområder i prosjektet har vært å lage design av ny applikasjons leveranse plattform for Bufetat. Herunder har han redesignet sonemodellen for hele Bufetat, og hatt en sentral rolle i identitetshåndtering Lars Petter har også satt opp en Proof of Concept (PoC) der Netscaler fungerer som en identitetsbroker for Bufetat.

 • UTSKILLING AV AZETS INFRASTRUKTUR I FORBINDELSE MED FISJON


  KUNDE: Visma IT & Communications AS / Azets AS

  PERIODE: 1/2017 - 6/2017

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Azets ble etablert i 2016, som et resultat av salget av BPO-divisjonen fra Visma. Lars Petter, som tidligere var ansatt i Visma, fikk oppgaven med å hjelpe til med å skille ut Azets sin infrastruktur fra Visma. Her designet Lars Petter det nye oppsettet for Azets. Netscaler var sentral i denne fisjonen der tjenester ble separert fra Visma. Lar Petter forvaltet og videreutviklet også to-faktor autentiseringsløsningen (2FA) for Azets

 • INFRASTRUKTUR ARKITEKT I VISMA


  KUNDE: Visma IT & Communications AS / Azets AS

  PERIODE: 1/2001 - 12/2016

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Som fast ansatt i Visma hadde Lars Petter en sentral rolle i de fleste implementeringsjobbene i forbindelse med alle oppkjøpene som Visma foretok. I 2016 kjøpte Visma 25 selskaper som alle måtte implementeres IT-messig i Visma sine systemer. Sentralt i denne prosessen var Citrix Netscaler. Allerede i 2014 anskaffet Visma Netscaler. Lars Petter var da ansvarlig for anskaffelsen. Oppgavene her besto blant annet av: Evaluering av plattform for lastbalansering i Visma Testet NetScaler mot F5 Utarbeidet investeringsforslag Ansvarlig for implementering Videre var han sentral i 2 faktor autentiseringen til Visma. Oppgavene her besto av: Design av løsning Implementert LinOTP 2FA løsning mot NetScaler, Storefront og NetScaler Gateway samt Citrix Web Interface Windows ADFS