Tilbake til oversikt

Kai Thorsrud

Partner / Systemarkitekt

Kai er mannen for de komplekse «high-end» systemene. Ryktet går foran han som en fagekspert hvis forslag til løsninger flere ganger er fremhevet som global beste praksis. «Jeg trives best der det er høy kompleksitet, og hvor man må for all del unngå nedetid på kritiske systemer». Kollegene beskriver Kai som flink til å dele, svært sterk på det faglige, og som en støttespiller som liker å fremheve andre for deres sterke sider. De faglige ambisjonene handler om cloud, cloud, cloud, i agile devops-miljøer.

«Jeg har jobbet med konsulentene i Sicra i over fem år, og bruker de fordi de har unik kompetanse på viktig teknologi i vårt nettverk. De leverer alltid kjempebra, og er eksemplarisk i forhold til både rådgivning og hvordan oppgavene løses. De er fleksible, stiller alltid raskt ved behov, og vi har ennå ikke kommet borti en utfordring som de ikke har klart å løse.»

Frank Thingelstad, COOP

Sammendrag

Kai Thorsrud er løsningsarkitekt i Sicra. Hans spesielle styrke er en kombinasjon av tung Enterprise nettverks- og sikkerhetserfaring. Kai har arbeidet med flere av de store Azure cloudprosjektene i Norge hvor man arbeider etter DevOps prinsipper implementert med Terraform og Ansible. Kai arbeider primært med sikring av webapplikasjoner, tjenester og webrammeverk med WAF ved bruk av moderne cloud arkitektur. Han snakker godt med utviklere, og kan bidra til integrasjon og trygging av ulike applikasjoner, herunder SAP og IFS. Han har også erfaring med optimalisering og trygging av handelsløsninger med svært høy trafikk. Konsulenten har utstrakt erfaring med integrasjon av ulike identitet- og autoriseringsmekanismer Han har lang erfaring innen routing, switching og security på Cisco stack. Kai arbeider strukturert og har kundens ønsker i fokus, kombinert med et kritisk blikk på design og muligheter. Han leverer teknisk arbeid av høy kvalitet og ser muligheter der andre ser utfordringer. Han har hatt overordnet budsjett og teknisk ansvar for store design og implementeringsprosjekter i globale miljøer. Kai har ledet kommunikasjons team med avdelinger i Europa, USA, Oceania, South East Asia, North East Asia og Mediterranean black sea

Fagområder

 • Nettverk

 • Sikkerhet

 • Skyløsninger

 • Automatisering

Kompetanseoversikt

Nettverk: Cisco Security, Citrix ADC/ NetScaler (SDX/MPX/VPX), Cisco Switching, Cisco Routing, WAF, Web Application Firewalling

Infrastruktur: Microsoft Azure, IT Sikkerhet, Microsoft Azure Compute, Microsoft Azure Autentiseringstjenester, Azure Networking, Microsoft Azure Networking, Azure Appservices, SAP Web Dispatcher, SAP Netweaver

Produsenter: Citrix, Cisco, Github Enterprise, Microsoft

Kodespråk: Ansible, Terraform, Python, Azure Devops

Sertifiseringer

 • GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

  SANS

  Gjennomføringsår: 2022


 • Citrix Certified Professional - Networking

  Gjennomføringsår: 2019


 • Citrix Networking for Data Center Specialist Practicum

  Gjennomføringsår: 2017


 • Cisco Certified Network Professional

  Gjennomføringsår: 2009


Kurs

 • Automation with Ansible I

  DO408 - Automation with Ansible with exam (43377)

  Red Hat

  Gjennomføringsår: 2018


Prosjekter

 • NY FYLKESKOMMUNE


  KUNDE: Viken Fylkeskommune

  PERIODE: 2019 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Kai har vært involvert i design og implementering av ny Azure Cloud Computing løsning for den nye Fylkeskommunen, herunder design av sikkerhet og aksess i skybaserte systemer. Kai har arbeidet med design og implementering av sikkerhetsløsninger og identitetsløsninger for skybaserte tjenester i Azure etter DevOps prinsipper, herunder Azure Networking, Azure Authentication , Azure API Management, Azure Sentinel, Azure Devops pipelines og Terraform.

 • WEB APPLIKASJONER


  KUNDE: Coop Norge

  PERIODE: 8/2012 - 2/2021

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Kai har arbeidet med Azure Devops: automatisering av buildmiljøer for Azure Devops pipelines med Terraform Enterprise og Ansible. Bruk av Ansible for infrastruktur-konfigurasjon Bruk av Terraform for Infrastructure as Code (IaaC) Autentiseringsrammeverk, bridge mellom tradisjonelle autentiseringsprotokoller og OIDC/SAML Web Application Firewalling (WAF) Lag 7 DDOS Beskyttelse. Migrering Netscaler MPX -> SDX Optimalisering og SSO av SAP Tjenester, SAP Netweaver, Neptune Lastbalansering og TLS Offload for SAP Implementasjon av EDI Miljø for Biztalk & Appfabric Akselerasjon av web applikasjoner Migrering Netscaler MPX 7500 -> 8005 Identitetshåndtering (IAM) Migrering av web applikasjoner for fag og offentlige tjenester Rådgivning sikkerhet og logikk

 • SAP for Project One


  KUNDE: Orkla IT

  PERIODE: 10/2018 - 5/2019

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Leveranse av websikkerhet , reverse proxy of lastbalansering for Orkla SAP på Azure Compute Platform.

 • NETSCALER ARKITEKTUR


  KUNDE: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

  PERIODE: 1/2017 - 12/2019

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Akershus var frem til 1. januar 2020 et fylke som lå rundt indre Oslofjord og omsluttet Oslo. I forbindelse med regjeringen Solbergs region- og kommunereform ble Akershus, Buskerud og Østfold fylker slått sammen til Viken. Kai har bidratt med diverse oppgraderinger av Netscaler instanser til versjon 12, og i den forbindelse: Redesign av arkitektur, sikker publisering av web-applikasjoner samt sikker publisering av tjenester. Han jobbet også med å modernisere og fornye autentiseringsrammeverk. Arbeidsoppgavene var: Sikring av Web tjenester, WAF, DDOS Autentiseringsrammeverk Optimalisering og hardening av web-applikasjoner Exchange Publisering Wphorte publisering

 • NETSCALER OPPGRADERING OG ARKITEKTUR REFRESH


  KUNDE: WiPro for sluttkunde VY (NSB)

  PERIODE: 3/2018 - 12/2020

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Wipro Limited er et multinasjonalt tjenesteselskap innen IT-konsulenttjenester og systemintegrasjon med hovedkontor i Bangalore, India. I mars 2015 hadde selskapet 158 200 ansatte med ansvar for mer enn 900 av selskapene i Fortune 1000 fordelt på 67 land. I Norge har WiPro driftsavtale med VY, og Sicra bistår med spesialistkompetanse og beredskapstjenester. Kai har bidratt med diverse oppgraderinger av Netscaler instanser til versjon 12, og i den forbindelse: Redesign av arkitektur, sikker publisering av web-applikasjoner samt sikker Publisering av Tjenester

 • NETSCALER IN THE CLOUD


  KUNDE: Kongsberg Digital

  PERIODE: 2017 - 2018

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Kongsberg Digital AS er et selskap i Kongsberg Gruppen, som leverer programvare og teknologiske løsninger til kunder innen følgende områder: handelsflåten olje og gass fornybar energi og kraftforsyning. Kai har vært involvert i design og implementering av Sikker Aksess, Sikker Multifaktor Autentisering via SAML samt Sikker Publisering av Tjenester

 • NETSCALER DOKUMENTASJON


  KUNDE: Norsk Helsenett

  PERIODE: 3/2018 - 3/2018

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Norsk Helsenett SF (NHN) er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Kai dokumenterte data fra Netscalerne plassert i 3 soner: DMZ, ordinær sone og sikker sone. Herunder oversikt over: Alle tjenester som brukes Kort beskrivelse på hva alle tjenestene gjør og avhengigheter Ip nett, eksternt mot intern og eksternt. Sertifikater Vurderinger rundt volum og belastning Kritikalitet rundt ulike tjenester.

 • NETSCALER SDX MIGRERING OG ARKITEKTUR REFRESH


  KUNDE: Handelshøyskolen BI

  PERIODE: 2017 - 2018

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Handelshøyskolen BI er Europas nest største handelshøyskole med over 20 000 studenter. Handelshøyskolen BI er organisert som en stiftelse og er akkreditert som vitenskapelig høyskole. BI har hovedcampus i Nydalen i Oslo, og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim og Stavanger. Kai har arbeidet med Migrering fra Netscaler MPX -> SDX Redesign av arktitektur Sikker publisering av web-applikasjoner Sikker Publisering av Tjenester

 • DESIGN OG IMPLEMENTERING AV CITRIX NETSCALER SD-WAN POC


  KUNDE: Wilh. Wilhelmsen

  PERIODE: 1/2015 - 5/2015

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Wilh. Wilhelmsen (WW) er en global, maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikk- og maritime servicetjenester gjennom et nettverk som omfatter 13 000–14 000 medarbeidere fordelt på i overkant av 330 kontorer i 72 land. Når deleide selskap inkluderes, teller gruppens ansatte nærmere 18 800 fordelt på nærmere 450 kontorer i 75 land. WW-gruppen omsetter årlig for rundt USD 3,4 milliarder og er notert på Oslo Børs. Selskapet er i dag blant Norges mest globale virksomheter. Hovedkontoret ligger på Lysaker utenfor Oslo.. Kai har arbeidet med Løsningsdesign Implementering Test og verifisering

 • WEB APPLIKASJONER OG MAIL


  KUNDE: Fred Olsen

  PERIODE: 1/2014 - 2015

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Fred. Olsen & Co. viderefører tradisjoner fra 1848 da Fred. Olsen-familien gikk inn i rederivirksomhet. Selskapet er i det daglige ansvarlig for å levere administrative tjenester til Bonheur ASA (BON), som er notert på Oslo Børs. BON har eierinteresser i borefartøy, cruiseskip og transport- og installasjonsfartøy for offshore vindturbiner. Selskapet har også eierinteresser i andre aktiviteter innen fornybar energi, inkludert en portefølje av vindparker. Fred. Olsen & Co. leverer i tillegg administrative tjenester til andre Fred. Olsen-relaterte selskap. . Kai har arbeidet med Migrering av Exchange 2010 og 2013 til NetScaler Apllikasjonsfirewalling Identitetshåndtering Migrering av fag webapplikasjoner Rådgivning webapplikasjons sikkerhet og logikk

 • MIGRERING FRA TMG TIL CITRIX NETSCALER SDX 11515 FOR WEB-APPLIKASJONER


  KUNDE: Telemark Fylkeskommune

  PERIODE: 1/2014 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Vestfold og Telemark er et fylke på Østlandet i Norge som består av to landskap og tidligere selvstendige fylker. De to fylkene ble vedtatt slått sammen til ett fylke av Stortinget 8. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2020. Fylket omfatter et areal på 17 466 km² med 417 127 innbyggere per 1. juli 2018.. Kai har arbeidet med Løsningsdesign Implementasjon Migrering av webapplikasjoner Test og verifikasjon Overvåking av kritiske hendelser på produksjons NetScaler og publiserte web tjenester i nimsoft/nimbus gjennom SNMP

 • NETTVERK OG IT SIKKERHET (ANPR)


  KUNDE: 3M/ Statens Vegvesen

  PERIODE: 10/2013 - 12/2013

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Statens vegvesen benytter et kamerasystem for gjenkjenning av bilskilt/kjennemerker som hjelpemiddel i våre kontrolloppgaver. Kamerasystemet er et av flere tiltak kontrollvirksomheten har tatt i bruk for å oppnå statens vegvesens kontrollformål mer effektivt. I løpet av våren 2015 vil Statens vegvesen igangsette et prøveprosjekt for å sikre at næringskjøretøy faktisk overholder nytt regelverk om obligatorisk brikke. Dette regelverket omfatter både norske og utenlandske kjøretøy som ferdes på norske veger Kai hjalp til med å sette opp sikkerheten rundt Proof of Concept til Automatisk skiltgjenkjenning (ANPR). Kai arbeidet med Nettverksdesign lag 2 og 3 Firewalling Site to site VPN design Test og verifikasjon Dokumentasjon

 • DESIGN OG IMPLEMENTERING AV CITRIX NETSCALER SD-WAN POC


  KUNDE: Buskerud Fylkeskommune

  PERIODE: 3/2013 - 9/2013

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Buskerud var frem til 1. januar 2020 et fylke som lå på Østlandet. I forbindelse med regjeringen Solbergs region- og kommunereform ble Akershus, Buskerud og Østfold fylker slått sammen til Viken. Kai har bidratt med implementering av ny Netscaler for den tidligere fylkeskommunen. Redesign av arkitektur, sikker publisering av web-applikasjoner samt sikker Publisering av Tjenester. K ai har arbeidet med Design av struktur for publisering av web applikasjoner til sikker sone Design og Deploy NetScaler SDX 11500 NetScaler design (fysisk og logisk), SDX design Migrering av web applikasjoner

 • GLOBAL LASTBALANSERING (GSLB) AV CITRIX LØSNING


  KUNDE: Aker Solutions ASA

  PERIODE: 8/2012 - 2/2013

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Frontica Business Solutions var et selskap som leverte tjenester innen teknologi, rekruttering, rådgivning og outsourcing i mer enn 20 land. Destartet med å tilby interne tjenester til selskaper i Aker-konsernet og var mer enn 1000 ansatte med kompetanse innen informasjonsteknologi, anskaffelse-/fasilitetsforvaltning, økonomiske transaksjoner, lønnstjenester, rekruttering, prosjektledelse og forretningsrådgivning. Selskapet ble solgt til Cognizant i 2016. Kai har arbeidet med Nettverksdesign, IP design, aksessdesign Strukturdesign Global server load balancing av NetScaler Gateway i to data sentere Konfigurering av NetScaler SDX 11500

 • REVERSE PROXY OG LASTBALANSERING


  KUNDE: Wilh. Wilhelmsen

  PERIODE: 2010 - 2012

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Wilh. Wilhelmsen (WW) er en global, maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikk- og maritime servicetjenester gjennom et nettverk som omfatter 13 000–14 000 medarbeidere fordelt på i overkant av 330 kontorer i 72 land. Når deleide selskap inkluderes, teller gruppens ansatte nærmere 18 800 fordelt på nærmere 450 kontorer i 75 land. WW-gruppen omsetter årlig for rundt USD 3,4 milliarder og er notert på Oslo Børs. Selskapet er i dag blant Norges mest globale virksomheter. Hovedkontoret ligger på Lysaker utenfor Oslo.. Kai var i denne perioden fast ansatt hos WW der han fungerte som nettverksansvarlig. I dette prosjektet var han ansvarlig for å innføre lastbalanserer og reversed proxy globalt: Oppfølging av leverandør for grunnoppsett av lastbalansert NetScaler miljø Migrert 120 URL’s, core business applikasjoner og statiske webapplikasjoner til NetScaler Nettverksdesign, IP design, aksessdesign Strukturdesign på NetScaler 3 linje support, implementering av nye tjenester etter migrering, feilsøking