Tilbake til oversikt

Dimitri Georgiou

DevOps Architect

Dimtri er en systemarkitekt med 15 års erfaring fra IT arkitektur i større organisasjoner. De senere årene har han jobbet mye i cloud-landskapet med fokus på automatisert arkitekturoppsett, sikkerhet, DevOps prinsipper og implementering. Han har kjennskap til Linux og nettverksprotokoller på lavnivå, noe som gjør ham godt rustet til å sette opp nye Linux-baserte tjenester, og feil-søke eksisterende tjenester. Denne dype kunnskapen betyr også at han kan jobbe direkte med forretningskritiske tjenester og sensitive data.   Dimitri er halvt gresk og halvt skotsk, og har bodd i Norge i over 10 år. Han forstår godt norsk, og snakker engelsk, norsk og gresk. Han er ivrig på ski og terrengsykkel, og er ellers en nerd som liker tekniske ting og gjerne bygger sine egne batterier.

"Vår erfaring med Sicra er at de har kunnskapsrike konsulenter. Konsulentene har erfaring fra et lengre konsulentliv som de ønsker å dele og de evner å kommunisere komplekse løsninger på en forståelig måte med en praktisk tilnærming"

Øyvind Hirsch. Bertel O Steen AS

Sammendrag

Dimitri er en SecDevOps arkitekt med lang erfaring innen skyarkitektur hos enterprise selskaper. Han har spesiell god kompetanse innen AWS (Amazon Web Services) og GCP (Google Cloud Platform), men også noe erfaring innen Azure. De siste årene har fokuset vært innenfor disse områdene: • SaaS-løsninger • Migrering av løsninger til skyplatformer • CI/CD-verktøy, inkludert orkestreringsverktøy • DevOps-prinsipper og implementering av disse i organisasjonen • Automatisert arkitekturoppsett Han har god kjennskap til Linux og nettverks-protokoller på lavnivå, noe som gjør ham godt rustet til å sette opp nye Linux-baserte tjenester, og å feilsøke eksisterende tjenester.

Fagområder

 • Docker

 • Kubernetes

 • CICD

 • DevOps

 • Application Performance Monitoring

 • Real User Monitoring

 • Application & Network Security

 • AWS

 • VMware

 • ITIL4

 • Linux OS

Kompetanseoversikt

Applikasjoner: Kubernetes Operators, CustomResource¬Definitions, Service Mesh, Kubernetes, VMware Tanzu, Cluster API, Docker, AWS ECS, AWS EKS

Application Performance Management (APM): API integration and business logic, NewRelic. Real user monitoring, AppDynamics (Java & .NET), end-to-end business metrics

Nettverk: F5 LTM, Palo Alto, VMware NSX-T, TCP/IP

Infrastruktur: VMware vSphere, Cloud Director, AWS EC2

Infrastruktur & Ops: Terraform, GitHub Actions), AWS Codepipeline, CICD (Octopus Deploy, Harness.io, OpsGenie, CloudFormation, Kanban/SCRUMban, CMDB (JSM)

Kurs

 • ITIL 4

  ITIL 4 Foundation, end-to-end operating model for the creation, delivery and continual improvement of technology-enabled products and services.

  PeopleCert.org

  Gjennomføringsår: 2019


 • AppDynamics Power User

  Comprehensive APM configuration, analysis, end-to-end monitoring and memory profiling course and certification.

  AppDynamics University

  Gjennomføringsår: 2016


 • Palo Alto Firewall Installation, Configuration and Management (201)

  Install, configure, and manage the entire line of Palo Alto Networks® Next-Generation firewalls.

  ComputerLinks AS

  Gjennomføringsår: 2015


 • Palo Alto Extended Firewall Management (205)

  Extended Firewall Management is the next-level follow-on course to Palo Alto Networks® Installation, Configuration, and Management (PAN-EDU-201). Extended Firewall Management expands on 201 course topics, while introducing many new features and functions of Palo Alto Networks Next-Generation firewalls.

  ComputerLinks AS

  Gjennomføringsår: 2015


 • System Operations on AWS

  Hand on classroom based training - This course teaches systems operators and anyone performing system operations functions how to install, configure, automate, monitor, secure, maintain, and troubleshoot the services, networks, and systems on AWS necessary to support business applications. The course also covers specific AWS features, tools, and best practices related to these functions.

  Norcloud

  Gjennomføringsår: 2014


Prosjekter

 • Fast ansatt


  KUNDE: Visma IT & Communications AS

  PERIODE: 2007 - 5/2022

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Senior System Engineer, VMware Cloud Director, NSX-T, Tanzu. Senior Infrastructure Engineer, CICD/Tools team. Team Manager, DevOps Platform. System Manager, Application Performance monitoring. System Administrator, Web application firewall and Linux hosting. System Administrator, Datacenter Operations.