Tilbake til oversikt

Dagfinn Lunde

Partner / Systemarkitekt

Dagfinn er spøkefuglen som trives best i et team av faglig flinke folk. Han jobber med mange forskjellige områder, og er ikke låst til ett enkelt fagområde. Han har bred erfaring fra store og komplekse installasjoner i både privat næring og offentlig sektor, og brukes gjerne som løsningsarkitekt, løsningsdesigner, og til oppgaver som QA, kvalitetssikring og feilretting. «Kunden skal få det som forventet eller bedre. Kundetilfredshet er det viktigste vi kan måle oss etter. Vi er aldri bedre enn vårt siste prosjekt, og lever av ryktet vårt», sier han. Faglige meritter spinner mest rundt Citrix og Microsoft sine løsninger på datarommet og rundt smart administrasjon av brukermiljø.

«Vi bruker Sicra når vi behøver trygg utførelse av større oppgaver som krever spesialkompetanse, som en migrering. Det er gull å kunne leie inn eksperter på kort varsel, og oppgavene utføres raskere enn om vi skulle måtte sette oss inn oppgaven selv.»

Arild Skullerud, VPS

Sammendrag

Dagfinn har omfattende erfaring med større IT infrastruktur arkitektur, med et spesielt fokus på klient- og sluttbruker-plattform, samt automatisering. Han har erfaring fra en rekke store og komplekse installasjoner i offentlig og privat sektor. Med bred og teknisk dyp erfaring benyttes han ofte som løsningsarkitekt og løsningsdesigner, samt i roller i forbindelse med QA/kvalitetssikring/feilretting. Fra et prosess-perspektiv ivaretar Dagfinn kartlegging, design/arkitektur, planlegging, implementering, optimalisering/tuning, feil søk, samt rådgivning og kvalitetssikring. Dagfinn jobber med Microsoft teknologi. Spesialiserings område i Microsoft er Intune, MDT og Powershell – for automatisering av tjenester og deployment av OS. Han er godt skolert innenfor Citrix infrastruktur og profilhåndtering. Har tidligere også jobbet mye med SCCM. Dagfinn sin styrke er å kombinere det forretningsmessige og tekniske i store og komplekse miljøer, samt evne til å foreta dypdykk innenfor et bredt teknologisk nedslagsfelt. Han evner å arbeide strukturert og fokusert i store prosjekter og i komplekse miljøer. Dagfinn arbeider godt i prosjektteam og som selvstendig. Han er sosial og utadvendt.

Fagområder

 • Klient-utrulling og sikkerhet

 • Microsoft hybride servermiljø

 • Citrix virtualisering

 • Profilhåndtering

Kompetanseoversikt

Infrastruktur: Microsoft Azure, Citrix Provisioning Services, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, Microsoft Active Directory (AD), VMware vSphere, Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix Cloud, Generell Microsoft Infrastruktur (DHCP DNS GPO etc), MCS Microsoft, SCCM sekvensering, Windows Server 2008/2012/2016, MDT, Microsoft HyperV

Kodespråk: PowerShell, Terraform

Produsenter: VMware, Microsoft, Citrix

Sertifiseringer

 • SC-900 Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022


 • AZ-900 Azure Fundamentals

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2022


 • Citrix Certified Professional - Virtualization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2021


 • Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud & Server Infrastructure

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2016


 • Citrix Certified Sales Professional 2015

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2017


 • Citrix Certified Professional - Virtualization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2014


Prosjekter

 • Tannhelse-prosjektet


  KUNDE: Viken Fylkeskommune

  PERIODE: 6/2021 - 6/2022

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Designe og utføre en sammenslåing av 3 tannhelse-løsninger fra de gamle fylkene over i en ny sentralisert løsning for Viken FK. Løsningen baserer seg på Windows Server 2022 onprem og Citrix Cloud. Det ble også gjennomført en Azure PoC hvor Citrix-delen av prosjektet skulle plasserres i Azure med direkte kontakt med applikasjonsservere og databaser onprem. Hele infrastruktuen er bygd opo med kode, og det er også lagt vekt på automatisering av image-bygging. Her ble det brukt Hashicorp Packer for image i Azure, og MDT for image onprem.

 • Citrix drift og utvikling


  KUNDE: Coop

  PERIODE: 12/2020 - 6/2021

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Bistand til oppgradering av Citrixfarmen til Coop, samt driftsoppgaver på Citrix. Dessuten ble det laget et Proof of Consept på Citrix Cloud, hvor også Terraform og Infrastructure as code (IaC) var ett viktig element i prosjektet

 • Active Directory 2020


  KUNDE: Meteorologisk institutt

  PERIODE: 1/2020 - 6/2020

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Prosjektet startet i utgangspunktet som et oppgraderings-prosjekt av Active Directory, og endte opp med fullstendig flytting av tjenester på ny plattform kjørende på Windows Server 2019. Dette inkluderte også hypervisor-tjenesten som ble flyttet til ny hardware og operativssytem (Hyper-V) på en redundant windows cluster. Løsningen omfatter også etablering av ny Citrix farm på Hyper-V, samt SCVMM.

 • PoC på Windows Virtual Desktop


  KUNDE: Uloba

  PERIODE: 4/2020 - 5/2020

  SEKTOR: Ideell organisasjon

  OPPGAVER: Oppsett av Windows Virtual Desktop for å se på mulighetene til å erstatte Vmware Horizon

 • Citrix i Azure


  KUNDE: Ullensaker Kommune

  PERIODE: 6/2020 - 9/2020

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Ullensaker Kommune flytter hele sitt datasenter fra det kommunale samarbeidsprosjektet DGI tilbake til ett virtuelt datasenter lokalisert i Azure. For de av applikasjonene som ikke er Saas eller pga lovbestemmelser ikke kan flyttes ut på klientene, settes det opp en Citrix Cloud-basert løsning hvor disse applikasjonene publiseres.

 • AZURE AD OG OFFICE365


  KUNDE: Norsk Regnesentral

  PERIODE: 9/2019 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Hos NR innførte Dagfinn Office 365, Azure AD Sync og generell implementering av Microsoft sky-tjenester. Brukes mye for sjekk og design, samt test og verifisering for implementering

 • CITRIX VIRTUAL APPS & DESKTOP PÅ CITRIX HYPERVISOR MED NVIDIA VGPU


  KUNDE: Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU

  PERIODE: 9/2019 - 12/2019

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Hos NMBU bisto Dagfinn med implementering av Citrix Virtual app og Citrix Virtual Desktop for 550 samtidige brukere. Det ble benyttet Citrix Hypervisor med Nvidia vGPU for hardware akselerasjon. Automatisering av installasjon for både Windows 10 og for Windows Server 2019.

 • CITRIX I AZURE


  KUNDE: Felleskjøpet

  PERIODE: 3/2019 - 12/2019

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Hos Felleskjøpet automatiserte Dagfinn innføringen av Windows Server 2019, både Onprem og i Azure. Løsningen omfatter også Citrix FAS for å kunne bruke federert pålogging med Azure Active Directory