Konsulentselskapet Sicra er ny partner i Norwegian Cybersecurity Cluster. Denne næringsklyngen startet høsten 2022 og er et samarbeid mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor. Formålet er å styrke rammevilkårene til de som utvikler produkter og tjenester som hever sikkerhetsnivået i samfunnet. Dette blant annet ved å legge til rette for samarbeid som fører til innovasjoner.

– Vi styrker Norges posisjon som en global leder innen sikker digitalisering. Vi har trukket til oss sterke partnere og det er masse fart og engasjement i de ulike arbeidsgruppene, sier klyngeleder Guro Storlien Evensen. 

Alle i klyngen investerer tid og ressurser for å utvikle innovative sikkerhetskonsepter og sette en tydelig agenda. Dette gjøres blant annet i arbeidsgrupper og i workshops.

– I tillegg jobber vi med å utvikle markedet for cybersikkerhet gjennom nyskaping og ved å gjøre enda flere ledere bevisst på viktigheten av å investere mer i robust sikkerhet, sier hun.

Et solid fagmiljø

Nærmere 40 bedrifter deltar i klyngen deriblant DNV, Eidsiva, NTNU, NorSIS og flere av landets mest kjente konsulentmiljøer. Initiativet støttes av statlige og fylkeskommunale virksomheter som Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og næringssamarbeid fra de tre største byene i Innlandet.

– Sicra er kjent som et av Norges mest erfarne fagmiljø på sikkerhet. De kommer inn med masse seniorkompetanse i arbeidsgruppene. De blir en viktig partner, sier Storli Evensen.

Daglig leder i Sicra, Stig Valderhaug, peker på flere årsaker til at selskapet har ønsket å bli partner.

– Dette er noe våre fageksperter har ønsket å være del av, og vi vil tilegne oss kunnskap som blir viktig for våre kunder. Vi får her jobbet sammen med mange av de dyktigste fagekspertene i verden på våre kjerneområder, og det vil gi innsikt og nye konsepter som vil gagne oss alle. Kampen mot de cyberkriminelle er en viktig samfunnsdugnad. Den går vi gjerne i front på, sier han.

Valderhaug liker at Norwegian Cybersecurity Cluster har satt seg hårete mål:

– Ambisjonen er å legge til rette for at Norge kan bli best i verden på cybersikkerhet. Det er på ingen måter urealistisk, og det er gøy å være med på noe med slike spenstige ambisjoner.

– Vi ønsker å være et talerør for hele sikkerhetsnæringen slik at de bedriftene som går i front får muligheter til å levere verdens beste løsninger, sier Storli Evensen.

Les mer om Norwegian Cybersecurity Cluster på www.cybersecuritycluster.no

Klyngeleder Guro Storlien Evensen