Dette gjorde at vi kunne gruppere Machine Catalogs og Delivery Controllere i en Zone og ha kontroll på trafikken mellom VDA’ene og Delivery Controllerne. Funksjonaliteten er nyttig for bedrifter som har Citrix infrastruktur på flere lokasjoner. Imidlertid manglet det i denne versjonen en god løsning for hvordan man kunne rute brukerne til VDA’ene i de respektive Zones. For å få det til måtte det opprettes forskjellige Delivery Groups og publiserte applikasjoner/skrivebord for de forskjellige Zones, noe som kompliserer jobben og ikke minst gjør det vanskeligere å kontrollere.

I XenApp/XenDesktop 7.11 har denne funksjonaliteten blitt utvidet med Zone Preference.

Zone Preference gjør at du kan rute brukerne til VDA’er i forskjellige Zones basert på følgende kriterier – Application Home ZoneUser Home Zone og User Location Zone (dette er også standard prioritets rekkefølgen, dersom flere kriterier treffes når brukeren skal starte en sesjon). Broker tjenesten på Delivery Controllerne håndterer denne prosessen.

Vi kan da ha alle VDA’ene i en Delivery Group og kun publisere applikasjoner og skrivebord en gang. En annen nyttig funksjonalitet er at man får failover mellom Zones.

NB! Zone Preference krever at du har minimum StoreFront 3.7 og  NetScaler Gateway 11.0-65.x.

Application Home Zone

Application Home Zone gjør at du kan knytte en applikasjon til en (eller flere) bestemt(e) Zone(s). Dette er nyttig dersom man har applikasjoner som snakker med f.eks. databaser eller filområder som er på samme lokasjon som VDA’ene.  Vi unngår dermed å sende denne trafikken over en WAN link, noe som kan påvirke ytelse.

User Home Zone

Dersom man har brukere som sitter på faste lokasjoner er det i mange tilfeller hensiktsmessig at de kobler seg mot VDA’er på den lokasjonen. User Home Zone gir oss muligheten til å knytte brukere og grupper mot en bestem Zone.

User Location Zone

Dette kriteriet baserer seg på brukerens nåværende lokasjon (der hvor Citrix Receiver kjører). Dersom en bruker beveger seg mellom lokasjoner har vi mulighet til å konfigurere at brukerens sesjon starter på en VDA hvor brukeren er i øyeblikket.

Vi kommer senere med et eget innlegg ang. konfigurasjonen av dette kriteriet, men noen stikkord er Netscaler Gateway, static proximity og en ny HTTP header som heter “X-Citrix-ZonePreference”.

https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-11/manage-deployment/zones.html

https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/netscaler/11/downloads/global-server-load-balancing-powered-zone-preference.pdf

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.