Virksomhetskritiske

Navnet Sicra ble utledet da vi ønsket å fokusere på leveranse av sikre applikasjoner. Vi observerer at dette applikasjonsmarkedet endrer seg på flere måter:

– Web applikasjoner tar større markedsandel på bekostning av «fete klienter»
– Public cloud tas i bruk for å skape større fleksibilitet, kapasitet og ytelse. Den nye leveranseplattformen er en hybrid mellom egne datasenter og public cloud.
– Flere applikasjoner blir anskaffet som SaaS
– Sikkerhetsaspektet blir større og mer komplisert ved hybride konfigurasjoner.
– Mer av applikasjonstilfanget kommer direkte fra «line of business» og sentrale IT funksjoner må i større grad ha på plass rammeverk og verktøy for å leve med dette.
– Større krav til automasjon. Fremvekst av kunstig intelligens og kognitive systemer.

Vi ser på dette som muligheter, og har selv valgt å omfavne disse da vi etablerte infrastrukturen for Sicra. Vi er «cloud natives» og eier ingen fysiske servere selv.
Vi står med god kapabilitet på tradisjonell Microsoft og Citrix infrastruktur og vil trolig øke denne kapasiteten noe i takt med forretningsutvikling. NetScaler teamet vil utvides med mer kapasitet innen nettverksdisipliner og sikkerhet, samt utvikle kapasitet innen lastbalansering og integrasjon av micrososervices i public cloud. Vi er sertifisert som Citrix Specialist og Citrix konsulentene holder høyeste sertifisering individuelt. Vårt fokus på å utvikle og ansette spisskompetanse, tilsier at vi også må velge bort noen temaer. Vi er derfor opptatt av å utvikle et økosystem rundt oss med andre spesialister.

Vil du høre mer om dette kontakt Thomas eller Stig.

Kontaktinformasjon


Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen. Rosenholm Campus

Tlf: 920 31 999
E-post: post@sicra.no