Vi fortsetter ansettelsene i 2023 og ønsker Joakim Valderhaug velkommen til Sicra.

Joakim Valderhaug er ansatt fra 1 februar i Sicra der han vil jobbe med rådgivning innen skyplattformer, sikkerhet og cost management hos Sicra sine kunder.

Han har mye erfaring som rådgiver og har jobbet med sky rådgivning for et bredt sett med kunder. Joakim har deltatt i det fleste typer sky prosjekter innen Azure, Amazon og Google, og har god erfaring med hva som virker og ikke minst hva som virker dårlig. Prosjektene strekker seg fra migrering til sky, optimalisering av applikasjoner for sky, til avansert sikkerhets- og utviklingsarbeid i skyen.

Med sin sky-bakgrunn er Joakim er god ressurs å trekke på fra tidlig i skyadopsjon, gjerne allerede fra strategisk og taktisk planlegging, til senere i sammensatte sky prosjekter. En av hans styrker er kjennskapen til den omfattende verktøyskassen skyen tilbyr og erfaringen med å kartlegge alternativene mot forretningsverdi og risiko. I Sicra har vi spesielt identifisert et behov for å gjennomgå sikkerhetsoppsettet i etablerte sky løsninger.

Vi er veldig glade for å få Joakim på laget, der han også vil avlaste administrasjons- og salgsressursene i Sicra. Joakim er en ressurs som trives med mange baller i luften og der tempoet er høyt.