Filip er arvelig belastet med interesse for cybersikkerhet, og har blant annet tre SANS sertifiseringer under beltet. Han styrker vårt allerede sterke fagmiljø innen cybersikkerhet, men tilfører også Sicra spisskompetanse på Prisma Cloud og resten av Palo Alto Networks verktøykasse.

Filip har tidligere jobbet i Pasientsky, DataEqupment og Netscurity, og har arbeidet i roller som Cyber Incident Responder, Tech Lead og Product Investigator. Framover skal han være spydspissen for Sicras satsning på Palo Alto Networks Prisma Cloud.

Arbeidserfaringene til Filip inkluderer blant annet utvikling og implementering av MDR-løsninger, XOAR og ledelse av et Incident Response Team.

Filip har også praktisk erfaring fra SOC-arbeid og en interesse for penetrasjonstesting. Den praktiske erfaringen inkluderer også Prisma Cloud, Cortex og Strata. I Sicra vil Filip få spesielt ansvar for satsningen vår på Prisma Cloud.   

På fritiden liker Filip å utvikle hjemmelabben som består av et rack med forskjellige systemer. Filips jobber blant annet med å ferdigstille en SIEM-løsning basert på elastic-stack.

På hjemmebane lever Filip det gode liv med kona Pia, sønnen Felix på 4 år og hundene Idefix og Sola. Familien har tidligere bestått av to katter, deretter til to undulater og en hund. Filips familie er derfor i kontinuerlig utvikling!

Vi gleder oss til å få med Filip på laget!