Velkommen André Bøhm


Vi gleder oss over å ønske Andrè Bøhm velkommen til Sicra. Fremover vil mange større virksomheter vil være opptatt å sy sammen en sikker identitets- og applikasjonsopplevelsen i en forent arbeidsflate, og med dette utvider vi kapasiteten innen flere viktige fagområder. 


Vi gleder oss over å ønske Andrè Bøhm velkommen til Sicra. Fremover vil mange større virksomheter vil være opptatt å sy sammen en sikker identitets- og applikasjonsopplevelsen i en forent arbeidsflate, og med dette utvider vi kapasiteten innen flere viktige fagområder. 

h

André har lang erfaring med IT infrastruktur herunder servermiljøer basert på Microsoft og Vmware, og dybdekompetanse innen Citrix ADC og virtualiseringsprodukter.  Han er fortrolig med Azure og har også betydelig erfaring som teknisk prosjektleder. André er en dyktig formidler som evner å kommunisere tekniske tunge tema på en forståelig måte.

Han er sikkerhetsklarert og har erfaring fra sikkerhetstunge prosjekter.

Her finner du hans faglige profil

Avatar photo

Skrevet av: Stig Valderhaug

[email protected]