Våre tjenester

Nedenfor er en liste av et utvalg fra vår tjenestekatalog. Ta kontakt om det er interesse for mer informasjon eller en gjennomgang av hva vi kan bistå med.

 • Integrasjon av skytjenester mot on-premises løsninger
 • Integrasjon mellom webapps og tradisjonelle løsninger
 • Flytte deler av onprem miljø til skyen
 • Samhandling mellom webapps fra forskjellige leverandører
 • Håndtere stor trafikk på dine web applikasjoner
 • Beskytte WEB applikasjoner mot ulike typer angrep med Web Application Firewall (WAF)
 • Søkemotoroptimalisering (SEO) ved forbedring av applikasjoner
 • Ytelsesforbedring og sikring av e-handel
 • Lastbalansering av Microsoft Exchange, Sharepoint og Skype for Business
 • Lastbalansering av tjenester i Amazon og Azure
 • Erstatte utgåtte produkter som Microsoft Forefront TMG eller Cisco ACE med Citrix NetScaler
Kartlegging av applikasjoner og hvordan pålogging kan forenkles og gjøres sikrere gjennom bruk av Active Directory (AD), Azure AD (AAD), Active Directory Federation Services (ADFS) og NetScaler. Vi har spisskompetanse på de nye teknologiene SAML, OAuth, WS-Fed og tradisjonell Kerberos.
Dette kan gjøres gjennom et sentralt punkt (NetScaler) slik at tjenestene trygt kan publiseres på Internett. Videre kan vi spare TLS sertifikater og offentlige IP adresser ved gjennbruk
Xenapp og XenDesktop for å tilgjengligjøre applikasjoner uten at data forlater datarommet. Gir i tillegg en normal applikasjonsopplevelse selv på mobile kontorer.
Automatisering ved hjelp av scripts og applikasjoner som feks Microsoft Deployment Toolkit, SCCM, Powershell, Orchestrator, Automation Framework etc for å kunne automatisere en rutine, installasjon eller en applikasjon.
Gjennomgang av eksisterende Xenapp og XenDesktop løsninger for å se potensielle flaskehalser, feilkonfigurasjoner eller forbedringspotensialet. Dette kan være bruk av hyllevare for overvåking eller gjennomgang av løsninger.
Gjennomgang eller design av Microsoft-løsninger som vil kunne omfatte store deler av Microsoft sin applikasjonsportefølje (Active Directory, SCCM, MDT, SQL, Exchange, IIS,etc).
Gjennomgang av lagring, oppsett og design av kjente hypervisor-teknologier som feks Hyper-V, VMware og XenServer
Eksempler kan være sikkerhetsanalyse av applikasjoner og tilganger, samt rådgivning vedrørende forskjellige skyløsninger og leveranse av applikasjoner.
Alt innen oppgradering og av eksisterende Citrix systemer, inkludert anskaffelse av lisenser og maskinvare, til komplett nyinstallasjon.
Sjekk av systemene og at de er satt opp i henhold til produsentens «best practice»
Utleie av konsulenter for å bistå med drift eller langvarige prosjekter hos våre kunder.

Kontaktinformasjon


Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen. Rosenholm Campus

Tlf: 64808488
E-post: post@sicra.no