Tilgang på konsulenter

Responsavtaler

Sicra tilbyr responsavtaler for å gi kunder kontraktfestet tilgang på konsulenter innen 2 , 4 eller 8 timer. Det betyr at vi begynner å arbeide med problemstillingen enten gjennom fjerntilgang eller ved fysisk oppmøte. Vi har kun senior konsulenter med mer enn 15 års erfaring innen sitt fagområde. Som en responsavtaleholder rykker du fremst i køen og får løst dine kritiske problemer.

For NetScaler tilbys også 24/7 avtaler

Kontaktinformasjon


Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen. Rosenholm Campus

Tlf: 6480 8488
E-post: post@sicra.no