Tre erfarne medarbeidere startet opp etter nyttår. To nye eksperter har signert for oppstart etter sommeren. Isolert sett er det kanskje ikke oppsiktsvekkende at vi ansetter fem konsulenter i løpet av ni måneder, men vi er fortsatt svært selektive på hvem som passer inn i vårt fag- og kollegiale miljø.

Nye flinke ressurser er viktig for å ta unna de mange spennende oppdragene, og fordi vår forretningsmodell tilsier at vi skal ha ledig reaksjonskapasitet for å kunne yte god service. Vi starter opp med ideelle 80 prosent belegg etter ferien. Vi har god vekst og stabile forhold, og gitt krevende markedsforhold er vi takknemlig for solide kunder, god utvikling og gode samarbeidspartnere.

Usikkerhet rundt ny lov

En av flere utfordringer Regjeringen har sendt næringen og våre kunder, er den nye loven om innleie av personell. Loven har sikkert de beste hensikter, men uklarheter har skapt usikkerhet hos mange. Vi har derfor engasjert advokatselskapet Ræder for å gjøre en vurdering for vårt arbeide. Konklusjonen er at vi som regel kan benytte oss av lovens unntak for spesialisttjenester, og at der vi leverer et definert resultat som f. eks en sikkerhetsgjennomgang er man utenfor lovens definisjon. Klart tidsavgrensede prosjekt er også uproblematisk. Det kan dog være behov for å se på formuleringene i gamle kontrakter.

Vi skal alltid lære mer

Sicras viktigste mål er fornøyde medarbeidere og kunder. Det gjennomsyrer hvordan vi tilnærmer oss både leveranser og nye ansettelser, der det langsiktige resultatet alltid trumfer den korte transaksjonen. Vi registrerer at spesielt på sikkerhetssiden er det et stort ettermarked for tjenesteleveranser, for å sikre at løsningen fortsatt gjør det den ble anskaffet for. Med et dynamisk trusselbilde må løsninger jevnlig forvaltes og forbedres.

Oppbyggingen av sikkerhetskapasitet skjer langs tre faglige spor. Generell sikkerhetsutdannelse i regi av blant annet anerkjente SANS Institute, og verktøyspesifikk kompetanse på spesielt Microsoft og Palo Alto Network sin sikkerhetsportefølje.

På alle tre er det gjort betydelig utvikling så langt i år, og vi gleder oss til å røpe nyansettelsene som er gjort. Vi fortsetter å utvikle vår sterke IAM og ADC kompetanse, som ofte er en aktuell del av løsningene for større virksomheter.

Satser på nye tjenester innen sikkerhet og cloud

Vi satte i gang to nye satsningsområder i januar. Sikkerhetssenter som en tjeneste (SOC as a Service), i samarbeid med Arctic Wolf, og cloud-forvaltning med et sikkerhetsperspektiv. Begge har utviklet seg fint og treffer et behov i markedet.

Vi deler litt fagstoff, meninger og tips på sicra.no. Vi har kuttet ut både Facebook og Twitter for å gjøre nye artikler kjent, og bruker nå kun LinkedIn av grunner vi tidligere har omtalt. Det er oppløftende å se at innholdet leses og finnes uavhengig av det. Det ser ut til å bli ca. 15 000 unike sidevisninger på første halvår. I følge medietall.no er det på linje med flere lokalaviser, så det er vi godt fornøyd med!

Vi seiler inn i en hybrid sommer

Hybride løsninger er i tiden, og i år skal undertegnede prøve ut hybrid ferie. Seilbåten skal flyttes fra Tyrkia til nord i Kroatia og det tar litt tid. Starlink satellitt-terminal og 4G wifi er installert, og tanken er å jobbe en uke på havet, ta ferie-ukene og deretter starte opp jobben igjen på samme tur. Med vår organisasjonsmodell og løsningsportefølje burde det fungere fint! Inngående telefoner i perioden kan dog inneholde bakgrunnsstøy som bølgeklukk og gitar 😊

Uansett hvor din ferie bringer deg, ønsker vi deg late dager, restitusjon og nye minner. God sommer!