Citrix ble kjøpt av børs i fjor, og slått sammen med Tibco. Det nye selskapet heter Cloud Software Group og er en av de større softwareselskapene for Enterprise Software. Som en del av endringen ble de tidligere produktlinjene NetScaler, Virtual Apps And Desktop og Sharefile skilt ut i egne divisjoner. Vi er forsiktig optimistiske på at det skal gi bedre vilkår for ny løsnings-innovasjon og smidighet. Mye av endringene pågår fortsatt.

Vår interesse i dette er først og fremst NetScaler – Application Delivery Controller, og det er trolig grunnen til at vi har fått Platinum status. Med åtte erfarne spesialister på dette er vi i en unik posisjon, og Citrix har ved anledning beskrevet oss som det ledende konsulentmiljøet i Nord Europa.

Rett i etterkant av at nyhetene ble kjent hadde vi et møte og ble introdusert for lederen av den nye NetScaler divisjonen, Abhilash Verma og deler av hans ledergruppe. I dette møtet gav han uttrykk for at Norden var et spennende marked på grunn av høy teknologiadopsjon, og at det var av spesiell interesse å holde en god dialog fremover.

ADC løsninger har fortsatt høy verdi for mange kunder, og kanskje spesielt i en hybrid/ cloud verden for større virksomheter. Teknologien brukes som en problemløser for autentisering, sikring og spesialtilpasninger. Vi har gleden av å levere tjenester til mange av de største installasjonene i Norge, og har derfor både kunnskap, mengdetrening og erfaring fra et bredt sett med problemstillinger.

Med hensyn til Virtual Apps and Desktop (CVAD) har vi godt med erfaring og kompetanse i eget hus, og også et nært samarbeide og vennskap med Wedel IT som tilbyr ytterligere flinke folk.