Vi har alle fått dem, brevene fra kredittopplysningsbyråene som kommer i posten etter at du har skrevet kontrakt på bil, bestilt en mobiltelefon eller tegnet abonnement på bredbånd. Den andre kontraktspartneren vil vite om du er betalingsdyktig eller har betalingsanmerkninger.  

Med denne ukes nyhet om innbrudd hos Norkart og omfanget av opplysningene som angivelig er på avveie, er det igjen aktuelt å minne om noe som burde egentlig være gammelt nytt. Mange er ikke klar over muligheten til å sperre for kredittsjekk. Sperren vil gjøre det vanskeligere for andre enn deg å ta opp gjeld i ditt navn. 

Slik går du frem

I skrivende stund er det fire aktører som har konsesjon for å vurdere norske privatpersoners kredittverdighet, Bisnode, Creditsafe, Experian og Tieto Evry. For enkelpersonforetak er listen vesentlig lenger og teller 16 konsesjonshavere. Link til de fire finner du via Datatilsynet, se ‘referanser’ under. Samme sted finner du også listen over de 16 du må kontakte om du har et enkeltpersonforetak. 

Felles er at det er hver enkeltes ansvar å følge med på hvem som til enhver tid har konsesjon og så forholde seg til hver av dem. Datatilsynet har foreslått at det skal opprettes ett sentralt sted der en kan henvende seg, men i skrivende stund må vi forholde oss til hver enkelt konsesjonshaver. 

Selv om du kan sperre for kredittsjekk, er det noen unntak. Disse er beskrevet på Datatilsynets sider: 

  • Sperra gjeld ikkje ved utlevering av kredittopplysningar til bankar og finansieringsinstitusjonar når opplysningane skal nyttast i samband med bankane sine risiko- og soliditetsvurderingar. Sperra gjelder heller ikkje ved førespurnadar frå inkassobyrå i samband med porteføljevask og ved vurdering og inndriving av krav. 

 Bisnode skriver følgende om det å sette sperre: 

  • Frivillig kredittsperre er en type frivillig registrering som først og fremst skjer ved at den registrerte selv (eller oppnevnt verge) kontakter Bisnode (tidl. AAA Soliditet). Dette skjer ofte etter tyveri av identifikasjonspapirer – eller fordi man av annen årsak ikke ønsker at kreditter innvilges. I våre onlineløsninger fører en slik registrering til at våre kunder ikke får foretatt en kredittvurdering (inkassobyråer er unntatt). De får en melding om at kredittsperren må oppheves før kredittvurdering kan foretas.Du kan reservere deg mot utlevering av de opplysningene Bisnode behandler om deg. Benytter du deg av dette vil ingen informasjon om deg bli ulevert fra Bisnode til bedrifter som ønsker å kjøpe navn- og adresselister til markedsføringsformål. Vi vil være avhengig av å beholde data for å identifisere ditt behov for reservasjon. Herunder navn, adresse, telefonnr, f.dato/f.nr. 

 Alle fire har en prosess for å sette eller fjerne sperre. Tjenesten er kostnadsfri. Hvordan det hele er implementert varierer. Bisnode gir mest og best informasjon om hva dette er, men ettersom det samme gjelder for alle er det vel greit nok. For tre av dem logger du inn med Bankid direkte og så går videre. Experian er det eneste stedet det må opprettes en bruker, det virker unødig komplisert. I tillegg må personnummer oppgis som en del av dette for senere i prosessen å bekrefte det med Bankid (!).  

 Når sperren er satt kan den fjernes ved behov og så settes igjen. Spør den som skal sjekke deg, slik at du kan åpne hos den de bruker inntil sjekken er gjort. Litt administrasjon, men hvor ofte gjør du noe som krever at kredittverdigheten din sjekkes? Hver enkelt får avgjøre om det er for mye pes eller om det er verd det. Med nyheten om a 3,6 millioner nordmenns personlige opplysninger er på avveie, er svaret etter min mening enkelt: Sett sperre. 

 

Referanser: 

Datatilsynet: Kredittvurdering 

Datatilsynet, Hvordan forebygge og oppdage identitetstyveri? 

Dataangrep mot Norkart – Digi.no

 

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.