Takk til våre medarbeidere, partnere og kunder for mulighetene vi har fått gjennom året.

2023 har vært et utfordrende år. Internasjonalt foregår store strukturendringer, og ustabilitet er blitt normalen. Krevende økonomiske tider og økte spenninger mellom stater driver et stadig mer utfordrende sikkerhetsbilde. Sicra investerer derfor i økt kapasitet for å adressere sikkerhetsutfordringene, og går inn i 2024 med et forsiktig gasspådrag.

Fanger opp trusler tidlig

Midt i juli ble det annonsert en sårbarhet med alvorlighetsgrad 9 av 10. Mange av oss var i ferie, og selv var jeg i en seilbåt en times tid utenfor kysten av Albania. En kollega tok kontakt og gjorde oppmerksom på en potensielt alvorlig situasjon. Et varsel ble forfattet og sendt via båtens satellitt-forbindelse til rundt 120 virksomheter som vi mente kunne være berørt. Rundt 25 ønsket vår umiddelbare bistand til å rette problemet, og et knippe Sicra konsulenter fra Spania i syd til Norge i nord jobbet og lyktes de neste 48 timene med å få kontroll på situasjonen. Det var den samme sårbarheten som ble utnyttet til å ta ned en av Kinas største banker med kryptovirus på høsten. Kjenner på en følelse av stolthet og mening i det å være del av et fleksibelt og responsivt forsvar for samfunnsverdier i Norge. Cybertrusselen tar ikke fri.

Noen høydepunkter fra -23

I mars ble vi anerkjent av Cloud Software Group som en av fire virksomheter i Norge med Platinum Partner status. Det er vårt sterke kompetansemiljø på NetScaler som sikrer oss denne oppmerksomheten.

Palo Alto Networks er anerkjent innen high-end cybersecurity, og er en viktig del av vår verktøykasse. Vi har jobbet systematisk med å øke vår kapasitet på deres løsningsportefølje. Vår oppstart som et tidlig medlem av Professional Services Partner Development Program ble anerkjent i mai, da vi i konkurranse med 100 internasjonale virksomheter vant FY22 Awards for Customer Excellence. Vi har siden trent og rekruttert ytterligere ressurser, og Palo Alto Networks Norge ønsker å ta oss til Platinum partnerstatus. Som en del av dette vil vi sette av mer ressurser til deres anerkjente og ledende sikkerhetsløsning for native cloud; Prisma Cloud.

Vi etablerte samarbeid med Arctic Wolf SOC-as-a Service, og jobber med flere virksomheter for å etablere denne tjenesten. For mange virksomheter er slike delte tjenester den eneste økonomisk gjennomførbare måten å etablere en tilstrekkelig sikkerhetsorganisasjon. Samtidig bør ikke dette være en tjeneste driftsleverandøren din leverer. Interessekonflikten er åpenbar.

Vi har også etablert samarbeid med River Security. Deres Active Focus tjenester kan tenkes på som en kontinuerlig pen-test, eller Attack Surface Management på nynorsk. Med hyppig endring er det for mange ikke lenger tilstrekkelig å ta en ekstern sjekk i ny og ne. Aktiv og kontinuerlig overvåkning av eksponert sårbarhetsflate komplementerer etter vårt syn en SOC. Der SOC ser på miljøet innenifra og ut, ser Active Focus utenifra og inn, og kan også bidra til å verifisere kvaliteten SOC’en leverer. Vi oppfatter derfor dette som komplementære tjenester.

Vårt fokus inn mot Microsoft verdenen er i første rekke sikkerhet og Identitet. Vi har levert flere CIS revisjoner innen områdene Microsoft 365, Intune og Azure. CIS revisjonene er konfigurasjonsgrunnlag og beste praksis for sikker konfigurering av forskjellige områder. I løpet av neste år vil vi også lansere tjenesten “Sikker Microsoft 365 leveranse”

I desember ble vi tatt opp i næringsklyngen Norwegian Cybersecurity Cluster

Gjennom året har flere av våre konsulenter blitt sikkerhetsklarert og en majoritet av konsulentene er klarert.

Snart er vi ti år

I september ble vi syv år. For oss som etablerte Sicra er målet klart. Vi er en god arbeidsplass for flinke folk, og en samarbeidspartner våre kunder setter pris på. Sicra seiler derfor videre på samme kurs, og selskapet skal utvikles videre basert på de samme prinsipper som har fungert godt frem til nå.

Vi legger snart bak oss et godt år med spennende utvikling og et godt resultat. Omsetningen har vært på omtrent samme nivå som i fjor, men har fordelt seg annerledes. Vi har økt tjenesteomsetningen med ca. 20 prosent og har også en fin økning i abonnement-tjenester, men har mindre produktomsetning enn året før. Kanskje ikke unaturlig gitt den overordnede markedssituasjonen? Takk til våre medarbeidere, partnere og kunder for mulighetene vi har fått gjennom året.

Vi blitt noen flere. Vi har også signert med fire nye som starter i første kvartal 2024. Vi blir da 23 konsulenter og fire merkantile ressurser. Vi har plass til enda flere flinke folk, men nåløyet er trangt. Du er nødt til å være en faglig ener, en god lagspiller og en som bryr seg om å skape positive kundeopplevelser gjennom engasjement og ekspertise. Ta kontakt om du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen.

Sicra’s julegave i år gikk til Blå Kors – Gi barn en jul å glede seg til. Dette er en organisasjon og et formål som ble foreslått og stemt frem av våre medarbeidere. Det er flere familier enn vanlig som sliter med å få endene til å møtes. Blå Kors gjør godt arbeid for å lindre dette, med et spesielt søkelys på barna. Det er en glede for oss å bidra til dette.

Med ønske om en fredelig jul og et sikkert nytt år.