Livsbelastninger

I helsevesenet brukes begrepet livsbelastninger. Det er et uttrykk for hvilke påkjenninger en pasient har opplevd, og som kan være en del av årsakssammenhengen til sykdom og helseutfordringer. Jeg tror det ville være en feil å undervurdere livsbelastningen mange har levd med siden mars 2020. En generell utrygghet har vi vel alle kjent på, for andre har det blitt svært konkret. Tap av inntekt og jobb, permitteringer, sosial isolering, uro for sårbare familiemedlemmer og kanskje bekymring for egen helse. Sjelden har det vært større behov for å sjekke inn med kolleger, venner og familie. 

Coronatretthet oppleves som et reelt fenomen. Det er krevende å holde energien oppe. Det er litt vanskeligere å glede seg. Livet er blitt litt gråere. Vi har vært flinke lenge og den etterlengtede normale hverdagen sklir stadig litt lengre frem. Hvem skulle trodd at det ble mer enn et år på hjemmekontor? 

Hva kan man som arbeidsgiver bidra med? Vår kollektive grunntanke gjør at vi tar felles økonomisk ansvar for arbeidsplassenmen like viktig har det vært å bry seg om hverandre. Faste møteplasser på Teams har gitt en arena som, på tross av sin utilstrekkelighet, har vært uvurderlig for å holde laget samlet. En kollega observerte at vi snakker mer sammen nå, enn før CovidSiden 2017 har vi hatt et samarbeid med Mia Merethe Skriver Haukås. Gjennom å lære oss noen tenkemåter og utfordre oss på kommunikasjon, har samarbeidet bidratt til earbeidsmiljø som har vært til glede for alle i en krevende tid. At vi samtidig leverer på et profesjonelt høyt nivå og utvikler oss positivt, er en kilde til felles glede og stolthet. 

Sicra Music Challenge

I mars lanserte vi Sicra Music Challenge på Teams. Oppgaven var å finne mellom 10 og 15 låter som gjorde en glad, energisk eller begge deler. Denne spillelisten ble publisert for kolleger, og hver liste ble honorert med et beløp til et formål. Det ble godt engasjement rundt dette. Noen kommenterte også at det var en fin måte å bli kjent med kolleger på, på en ny måte. 

Annen del av oppgaven var å innstille formålet. Mange ser at ungdom og barn sliter tungt under Covid restriksjoner. Det var derfor ingen overraskelse at dette temaet preget nomineringen. Vi valgte å støtte Mental Helse Ungdom. 

Vi utvikler oss

Vi signerte nylig med en svært dyktig ressurs innen IT sikkerhet som starter opp etter sommerferien. Med Kim blir vi 18 medarbeidere, og har dermed oppfylt vår ambisjon om 2-3 rekrutteringer per år. Erik Wie startet i januar, Henrik Schewe startet nå i april. 

Første kvartal ser ut til å til å gi en god utvikling mot samme periode i fjor. Gitt at første kvartal i fjor var en hektisk periode som følge av en del ekstra arbeid med utbedring av hjemmekontorløsninger, er vi godt fornøyd.  

Det er ikke tilfeldig at nye rekrutteringer forsterker vår kapasitet innen IT Sikkerhet. Trusselbildet eskalerer dessverre. Vi registrerer at det er et stort behov for rådgivning med «hands-on» kompetanse, og vil fortsette å utvikle denne kapasiteten. Det er et stort underskudd på slike ressurser i markedet, og vi tenker for tiden på hvordan vi kan være med på å løse det. 

En tid etter Covid

Hvordan vil slutten på denne ekstraordinære tiden oppleves? Blir det en magisk dato, en sakte eller rask tilbakeføring til normalen? Vi er optimister og har satt av en dato hvor vi håper å trygt invitere våre med følge til en festmiddag. Da skal vi være på en restaurant som alt for lenge har vært uten kunder. Vi håper studentene har fått tilbake jobbene som hjelpere og at de klamme og nødvendige tiltakene slipper taket i takt med at sola stiger. Etter mer enn et år på “åpen soning” har vi alle fortjent det. 

Slipp fangene fri (snart). Det er vår! 

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.