NetScaler Enterprise funksjoner – Masterclass – Kun 10 plasser


NetScaler Enterprise funksjoner – Masterclass – Kun 10 plasser


CUGtech Spring 2018 arrangeres 29-31 mai i Strømstad. Vi er blitt invitert til å bidra med en Masterclass med fokus på NetScaler Enterprise funksjoner. Denne vil holdes av Lars Petter Hosøy og Zoran Milenkovic. Flere av våre andre spesialister vil også være tilgjengelig for faglige diskusjoner og nettverking. Vi oppfordrer derfor de med interesse for temaene under til å melde seg på arrangementet og møte oss i Strømstad.

MasterClass formatet er et konsentrert faglig dypdykk innen et tema for en begrenset gruppe. Maks antall deltakere pr tema er 10 personer. Ved å dykke ned i et tema i en mindre gruppe, vil du få mulighet til å påvirke innholdet gjennom direkte dialog med instruktøren. Du kan stille spørsmål om det som opptar deg innenfor temaet, og i tillegg få en gruppetilhørighet sammen med andre som er interessert i samme tema som deg.

Netscaler Enterprise Features:

Denne sesjonen vil i stor grad dreie seg om identitet og autentisering i Netscaler. Deltagerne bør ha noe praktisk erfaring med Netscaler.

Autentisering i NetScaler:

• Konseptet AAA i Netscaler
• Basic authentication
• nFactor Authentication

Autentiseringsmetoder:

• LDAP
• RADIUS
• SAML
• Oauth2

Vi vil belyse ulikhetene mellom de ulike autentiseringsmetodene og hvordan dette påvirker utnyttelsen av identitetene mot andre systemer.

Demo case

I en praktisk demo vil vi gjennomgå et oppsett for å benytte AzureAD som idP for Netscaler og utnyttelse av identitetene mot:

• Netscaler Unified Gateway VPN
• Citrix XenApp/Storefront
• Web applikasjoner bak Netscaler
• Eksterne SaaS applikasjoner
Agendaen for arrangementet finner du her: http://cugtech.no/
Påmelding her: https://www.participant.no/CUGtech_Spring_2018