En viktig del av å sikre sensitiv informasjon er å administrere brukertilgang og identifisere potensielle sikkerhetsrisikoer. For de som bruker Entra ID Protection (tidligere Azure Active Directory Identity Protection), kan du allerede være kjent med brukerisikopolicy (User risk policy) og påloggingsrisikopolitikk. (Sign-in risk policy) Imidlertid er det på tide å begynne å tenke på overgang til Conditional Access.

Hvorfor må vi migrere fra Entra ID Protection til Conditional Access?

Entra ID Protection har vært et pålitelig verktøy for administrasjon av brukerisiko- og påloggingsrisikopolicy, og tilbyr verdifulle sikkerhetsfunksjoner for å beskytte organisasjonen din. Imidlertid har Microsoft besluttet å avvikle brukergrensesnittet for disse to risikopolicyene i Entra ID Protection den 1. oktober 2026. For å sikre at organisasjonen din fortsetter å dra nytte av avanserte sikkerhets- og risikostyringsfunksjoner, er det på tide å migrere policyene dine til Conditional Access.

Hva blir bedre med Conditional Access?

 • Sentralisert administrasjon:
  En av de viktigste fordelene med å overgang til Conditional Access er evnen til å administrere alle tilgangspolicyene dine på ett sted. Denne strømlinjeformede tilnærmingen forenkler policyadministrasjonen og gjør det enklere å håndheve sikkerhetstiltak i hele organisasjonen.
 • Rapportmodus og Graph API-støtte:
  Conditional Access tilbyr funksjoner som rapportmodus, som lar deg vurdere effekten av policyendringer før de håndheves. I tillegg gir Graph API-støtten større fleksibilitet og integrasjonsmuligheter med eksisterende systemer og prosesser.
 • Forbedret fleksibilitet:
  Med Conditional Access kan du kombinere risikobetingelser med andre kriterier som brukersted, enhetstype og mer. Dette gir granulær kontroll over tilgangspolicyer, slik at du kan tilpasse dem til organisasjonens spesifikke behov.
 • Flere risikobaserte policyer:
  Conditional Access gir deg muligheten til å opprette flere risikobaserte policyer som retter seg mot ulike brukergrupper eller risikonivåer innen organisasjonen din. Denne fleksibiliteten sikrer at du kan anvende riktige sikkerhetstiltak til riktige personer til rett tid.
 • Forbedret diagnostikk:
  Feilsøking og overvåking av tilgangshendelser blir enklere med Conditional Access. Du kan se hvilken risikobasert policy som ble anvendt ved å sjekke påloggingslogger, noe som forbedrer feilsøkningsprosessen og hjelper deg med å finne potensielle problemer.

Migrasjonstrinn

Nå som du har sett fordelene ved å migrere brukerisiko- og påloggingsrisikopolitikkene dine til Conditional Access, la oss gå gjennom trinnene for å gjøre denne overgangen:

 1. Vurdering: Begynn med å gjennomgå eksisterende risikopolicyer i Entra ID Protection. Identifiser policyene du ønsker å migrere, og eventuelle spesifikke kriterier eller betingelser du må gjenskape i Conditional Access.

 2. Logg in og finn Conditional Access: Logg inn på administrasjonssenteret for Microsoft 365 og naviger til «Microsoft Entra ID» > «Security» > «Conditional Access.»

 3. Opprett nye policyer: I Conditional Access oppretter du nye policyer som speiler risikopolicyene du identifiserte i trinn én. Sørg for å angi de samme eller tilsvarende betingelser og kriterier.

 4. Testing og rapportmodus: Før du håndhever de nye policyene, kan du teste dem i rapportmodus. Dette lar deg se hvordan de ville påvirke brukere uten å faktisk blokkere eller begrense tilgang.

 5. Implementering: Når du er fornøyd med policyene i rapportmodus, kan du gå videre og iverksette dem.

 6. Overvåking og diagnostikk: Hold et nært øye med påloggingslogger for å overvåke tilgangshendelser og sikre at de nye Conditional Access-policyene fungerer som forventet.


Konklusjon

Når Entra ID Protection (tidligere Identity Protection) avvikler brukergrensesnittet for brukerisiko- og påloggingsrisikopolicyene, blir overgangen til Conditional Access essensiell for organisasjoner som ønsker å opprettholde robuste sikkerhets- og risikostyringsfunksjoner. Med sentralisert administrasjon, fleksibilitet og forbedret diagnostikk er Conditional Access det logiske neste steget for å sikre at organisasjonens digitale eiendeler forblir trygge i et stadig skiftende trussel landskap. Ikke vent til 1. oktober 2026 – start migrasjonen i dag og hold tritt med potensielle sikkerhetsrisikoer. Sikkerheten til organisasjonens data er innsatsen verd.

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp eller vil vite mer om Conditional Access.