Carl Bretteville

Produsent Område
AWS Sikker hybrid konfigurasjon av onprem og Amazon Web Services
Forensics Analyse sikkerhetshendelser
Linux Ubuntu/ Centos, OS hardening og sårbarhetsanalyse
Generelt Sikkerhet, Nettverk (Cisco IOS, Aruba og HP), Språk (C, phyton, assembler)
Område Tittel Fork. Varighet År
Institusjon/skole Fag/studieretning År
NKI Datahøgskolen Datahøyskolekandidat 1986
Oslo Katedralskole Eksamen atrium 1984
Arbeidsgiver Stilling År
Sicra AS Systemarkitekt 2018-
Symantec Norway AS Director of operations 2017-2018
Blue Coat Norway AS Director of operations 2014-2017
Norman Shark Director of operations 2013-2014
Norman ASA OEM Technology Manager 2012-2013
Norman ASA OEM Technology Manager 2012-2013
Norman ASA Manager Technology Development 2011-2012
Norman ASA Senior Systemutvikler 2000-2011
Norman Data Defence Systems AS Senior Systemutvikler 1997-2000
Norman Data Defence Systems AS Utviklingssjef 1996-1997
Norman Data Defence Systems AS Senior Systemutvikler 1993-1996
Arcen Data AS Systemutvikler 1988-1993
Scandinavian Airline System Systemkonsulent 1986-1988
Kursnavn År
Professional Scrum Master 2010