alt=paul omar

Paul Omar Lervåg

Webredaktør

Paul Omar Lervåg

Webredaktør

Retoriker med hjerte for gode firmatekster

Paul Omar er Sicras webreaktør. Med to grader fra Universitetet i Oslo har han både dybde- og breddekompetanse i skriftlig og muntlig kommunikasjon.

«Jeg fullførte bacheloren i nordisk mens Covid-19 var i startfasen. Det ble mindre tid til Uglebo og pubdrift, men jeg fikk mer tid til å lese, skrive og tenke». – Paul Omar Lervåg

Bacheloren i nordisk inkluderte også tre utvekslinger rundt om i Norden. Islandsk i Reykjavik, finsk i Helsinki og et avansert 30-poengsemne i retorikk fra Södertörns högskola.

«Utvekslingene ga meg muligheten til å vokse som menneske og bli kjent med kultur og tenkemåter i Norden litt bedre. Selv om vi har mye til felles, er det likevel subtile forskjeller som er viktig å få med seg».

Masteren i retorikk og språklig kommunikasjon tok han fatt på fra høsten 2020 til våren 2023. Paul spesialiserte seg videre innen retorikk og tekstvitenskap, men spisset seg mot tekstvitenskap mot slutten.

«I masteroppgaven brukte jeg tekstvitenskap for å etablere et teoretisk rammeverk for å vurdere dataspill. Jeg er den første i verden som bruker kultursemiotikken til å utforske dataspill».

Pauls praktiske erfaring kommer fra et tiårig engasjement i media. Han har skrevet debattartikler, deltatt i TV- og radiodebatter og har vært et hyppig brukt intervjuobjekt.

«Shabana Rehman hjalp meg med å få publisert det første innlegget i Aftenposten i 2017. Siden har jeg skrevet for en rekke norske aviser og deltatt i mange interessante diskusjoner».

I tillegg har Paul hatt roller i organisasjonslivet som inkluderer alt fra styremedlem til prosjektleder. Deriblant har han vært prosjektleder for dagskonferanser i for bindelse med Født Fri.

«Jeg har ikke sittet stille i båten selv om jeg ikke har vært i fast arbeid før nå. For meg ville det vært utenkelig å la en uføretrygd binde meg til sofaen».

Paul er opptatt av å skape skriveglede hos konsulentene og skrive tekster som har positiv innvirkning for alle hos Sicra.

«Stig har ikke bare gitt meg en uvurderlig sjanse til å lykkes i arbeidslivet. Han har også gitt meg en mulighet til å lære ny kunnskap og tilegne meg nye ferdigheter. Det er en verdifullt».

På fritiden liker han å spille dataspill, se på anime og praktisere improteater. Han liker også å utforske mat og drikke.

«Spesielt improteater har blitt en lidenskap i det siste. Det har også den blitt en måte å hedre Shabana Rehmans minne på. Improteater har blitt en måte jeg kan holde kontakten med en venn jeg ikke kan ringe lenger. Hun var mentoren min, og det vil jeg holde i live».

De som trenger hjelp med tekst og tale i Sicra kan lene seg på Pauls spisskompetanse.

[email protected]