Tilbake til oversikt

Odd Arild Hansen

Partner / Seniorkonsulent

Odd Arild blomstrer når han får tid og anledning til å gjøre jobben grundig og godt. «Det er når man er nøye at miljøene blir mest stabile, og enklest å administrere», presiserer han. Han er, som mange andre i Sicra, best når han får være del av ett lag med teknisk flinke folk. Odd Arild trives like bra med å bygge som å drifte. Han har jobbet med Citrix i over 20 år, og tar helst på seg «driftsbrillene» når problemene skal analyseres. Av kolleger og sjefer får han følgende skussmål: «Odd Arild er rolig og godt likt av alle. Han beholder roen, jobber metodisk og takler godt hektiske arbeidsmiljø. Hans sterke analytiske evner gjør at han er godt egnet til feilsøking av komplekse miljøer».

«Sicra er blant de få som virkelig kan Citrix og Netscaler. De har unik kompetanse, og vi er alltid fornøyd med hva vi får. Jeg har selv jobbet som konsulent, og vet at spesialistkompetansen til Sicra ikke vokser på trær. Vi har tillitt til de, og vi vet at de alltid leverer.»

Thomas Sagen, GK Gruppen

Sammendrag

Odd Arild Hansen er seniorkonsulent og partner i Sicra. Han har lang erfaring innen Microsoft og Citrix teknologi. Han har jobbet spisset med denne teknologien i både driftsoppgaver og prosjekter. Han har omfattende drifts- og implementerings-kompetanse fra store og komplekse organisasjoner. Han jobber godt i team, og forstår behovet for prosess og dokumentering. Som person er han rolig og dyktig til å sette seg inn i og forstå utfordringene. Han jobber metodisk og takler godt hektisk arbeidsmiljø. Han er sterk analytisk og derfor godt egnet til feilsøking av komplekse miljøer. Odd Arild har solid faglig kompetanse, er pliktoppfyllende og godt likt hos våre kunder.

Fagområder

 • VMware

 • Sikkerhet

 • Profil handtering

 • Microsoft Infrastruktur

 • Citrix infrastruktur

Kompetanseoversikt

Infrastruktur: Microsoft Azure, Microsoft Active Directory (AD), Citrix Provisioning Services, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware vSphere, Environment Manager, SCCM sekvensering, RES, Workspace Manager, Application Manager, Windows Server 2008/2012/2016, Generell Microsoft Infrastruktur (DHCP DNS GPO etc)

Kodespråk: PowerShell

Produsenter: VMware, AppSense, Citrix, Microsoft, Veeam

Sertifiseringer

 • Microsoft Certified Solutions Expert

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2019


 • Citrix Certified Expert - Virtualization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2019


 • Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2014


 • Citrix Certified Professional - Virtualization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2016


 • Citrix Certified Enterprise Engineer for Virtualization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2012


 • VMware Certified Professional

  VMware

  Gjennomføringsår: 2012


 • Microsoft Certified Systems Engineer

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2012


Prosjekter

 • CITRIX VIRTUAL APPS OG DESKTOPS, VMWARE OG WINDOWS SERVER


  KUNDE: Akershus Fylkeskommune / Viken

  PERIODE: 8/2019 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Hos Viken er Odd Arild sin oppgave å bidra med drift av datasenter for Viken fylkeskommune og forhenværende Akershus fylkeskommune. Ansvarsoppgavene er: Citrix Infrastruktur (Virtual Apps and Desktops/Provisioning/Storefront mm.) Microsoft Deployment Toolkit Tilrettelegging av applikasjoner Tillrettelegging av brukermiljø Feilsøking og optimalisering Virtualisering (VMware) Backup (Veeam/Veritas Backup Exec) Microsoft Azure Generelt Hardware og nettverk Sikkerhet (antivirus, WSUS, rettighetskontroll mm.)

 • DRIFT CITRIX HOS SYKEHUSPARTNER


  KUNDE: Sykehuspartner

  PERIODE: 4/2019 - 7/2019

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. De drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for bortimot 80 000 brukere. Med rundt 1550 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren. Odd Arild er innleid konsulent for å bistå med drift av alle Citrix farmene til Sykehuspartner. Hovedoppgavene er innen Citrix XenApp og Citrix-porteføljen, men han drifter også Microsoft Windows-plattform med driver- og software feilsøking.

 • KLIENTDRIFT HOS STATNETT – 3 LINJE


  KUNDE: Statnett

  PERIODE: 1/2019 - 4/2019

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. De er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Oppdraget til Statnett er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap, legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for sine kunder og samfunnet. Odd Arild er innleid konsulent for å bistå med klient drift. Hovedoppgavene er innen Citrix XenApp og Citrix-porteføljen, men han drifter også Microsoft Windows-plattform med driver- og softwarefeilsøking. Andre ansvarsoppgaver er: Group Policy Object (GPO) Skype for Business og Exchange Azure Information Protection / Azure AD Premium / Microsoft Enterprise Mobility + Security Backup & Disaster Recovery SCCM Office 365.

 • CITRIX DRIFT


  KUNDE: Norsk Helsenett

  PERIODE: 11/2017 - 12/2018

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Norsk Helsenett SF er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle hensiktsmessig, pålitelig og sikker nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. Odd Arild hadde både driftsansvar og utviklingsansvar av Citrix plattformen som ble brukt i stor utstrekning av hele helse Norge. Oppgavene bestod av drift av Citrix, tankesekvenser og drift av eksisterende plattform, men også av oppsett av ny Citrix farm, og sanering av gamle Citrix farmer. De tekniske gjøremålene var blant annet: Sjekke at Citrix infrastrukturkomponenter er oppe og fungerer (Delivery Controller, Storefront, VDA mm.) Sjekke ressursbruk (CPU, minne disk) Sjekk av tilgjengelige lisenser Gjennomgang eventlogger Sjekke for tilgjengelige oppdateringer for OS og Citrix komponenter Sjekk av AntiVirus Sjekke at backup er tatt Utføre feilsøk /feilretting på feil som er meldt inn Utføre endringer som er meldt inn og godkjent Vedlikeholde Citrix VDA image User Acceptance testing (UAT) Dokumentere endringer underveis Et annet element var å sjekke at tankesekvenser via SCCM og applikasjons¬pakker via AppV, er oppdaterte i henhold til hva som faktisk skal inn på Citrix servere: Fjerne unødvendig programvare Legge til ny/oppdatere programvare Teste at tankesekvensene fungerer uten feil.

 • XENAPP OG XENDESKTOP OPPSETT


  KUNDE: GK Gruppen AS

  PERIODE: 1/2017 - 6/2017

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. De har mer enn 3300 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark som tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen omsatte for 6 milliarder kroner i 2018. Arbeidsoppgaven hos GK var å implementere XenDesktop, samt oppgradere eksisterende XenApp miljø. Oppsettet av XenDesktop 7.1x miljø med Nvidia M60 grafikk-kort for CAD brukere medførte at de tekniske tegnerne ikke lengre ble låst til en kraftig arbeidsstasjon, men kunne jobbe hjemmefra samt ta med seg tegningene sine på brakkerigger via iPad. Les mer om oppdraget her: https://sicra.no/2017/06/cad-levert-med-storre-mobilitet-og-fleksibilitet-hos-gk/ Implementering av XenApp 7.1x miljø erstattet deres gamle XenApp 6.5 løsning. Oppgaven besto også i å skalere antall brukere per Citrix server for optimal ytelse, samt bearbeide arbeidsflate (desktop), GPO og profiler for maksimal ytelse og brukervennlighet. Mye av arbeidet ble løst via Powershell. Oppgavene bestod av: Design av ny infrastruktur Rådgivning Implementering av XenDesktop, XenApp, XenServer og Provisioning Services Test og forbedringer (UAT) Dokumentasjon