Tilbake til oversikt

Starter 01.06.2022

«Vi bruker Sicra når vi behøver trygg utførelse av større oppgaver som krever spesialkompetanse, som en migering. Det er gull å kunne leie inn ekspert på kort varsel, og oppgavene utføres raskere enn om vi skulle måtte sette oss inn oppgaven selv.»

Sammendrag

Dimitri er en Sec DevOps arkitekt med lang erfaring innen skyarkitektur hos enterprise selskaper. Han har spesiell god kompetanse innen AWS (Amazon Web Services) og GCP (Google Cloud Platform), men også noe erfaring innen Azure. De siste årene har fokuset vært innenfor disse områdene: • SaaS-løsninger • Migrering av løsninger til skyplatformer • CI/CD-verktøy, inkludert orkestreringsverktøy • DevOps-prinsipper og implementering av disse i organisasjonen • Automatisert arkitekturoppsett Han har god kjennskap til Linux og nettverks-protokoller på lavnivå, noe som gjør ham godt rustet til å sette opp nye Linux-baserte tjenester, og å feilsøke eksisterende tjenester. Denne dype kunnskapen betyr også at han kan jobbe direkte med forretningskritiske tjenester og sensitiv dat

Fagområder

 • Docker

 • Kubernetes

 • CICD

 • DevOps

 • Application Performance Monitoring

 • Real User Monitoring

 • Application & Network Security

 • AWS

 • VMware

 • ITIL4

 • Linux OS

Kompetanseoversikt

Applikasjoner: Kubernetes Operators, CustomResource¬Definitions, Service Mesh, Kubernetes, VMware Tanzu, Cluster API, Docker, AWS ECS, AWS EKS

Application Performance Management (APM): API integration and business logic, NewRelic. Real user monitoring, AppDynamics (Java & .NET), end-to-end business metrics

Nettverk: F5 LTM, Palo Alto, VMware NSX-T, TCP/IP

Infrastruktur: VMware vSphere, Cloud Director, AWS EC2

Infrastruktur & Ops: Terraform, GitHub Actions), AWS Codepipeline, CICD (Octopus Deploy, Harness.io, OpsGenie, CloudFormation, Kanban/SCRUMban, CMDB (JSM)