Tilbake til oversikt

Kent Høgseth

Systemarkitekt

Automatisering er ordet som best beskriver Kents arbeidsmisjon. Han har en sterk interesse for å fjerne vanskeligheter, og ser seg selv som den verste fienden til tidkrevende og manuelle prosesser. Han har en kronisk yrkesallergi mot kompliserte oppsett der bruker og administrator hele tiden må klikke seg videre, da tidkrevende og unødvendige småting er torner i hans øyne. Kents mål er at IT-avdelingene hos de kundene som engasjerer han får bedre forutsetninger til å utvikle og levere tjenestene virksomheten behøver inn i fremtiden, med sterke fagmiljøer som leverer svarene før kravene kommer. Drømmeoppdraget er når han får lov til å være med på å diskutere det som skal bygges, slik at installasjonene settes opp på den mest ressursriktige måten. Ikke minst er Kent en mann av mange meninger, og han er ikke redd for å dele gode og velmente faglige råd som en av våre ivrigste bloggere, og som en forkjemper for faglig kunnskapsdeling.

"Kent leverer alltid med høy kvalitet og service. Han har lang erfaring, er faglig dyktig, holder seg oppdatert og gir garantert merverdi til kunden. Jeg vil anbefale han på det sterkeste."

Stig Paulsen, Statsbygg

Sammendrag

Kent har briljert i over 20 år med installasjon, drift og support av Windows infrastruktur og skyløsninger. Han er spesialisert innen Windows klient- og sluttbruker-opplevelse, og elsker migreringer, utrullinger og beste praksis for vedlikehold. Kent er mannen for de store utrullinger, både i privat næring og offentlig sektor, og behersker de seneste teknikker for script, de nyeste verktøyene, og er alltid oppmerksom på klientsikkerhet. Typiske tilbakemeldinger fra kundene er effektive løsninger med høy grad av homogenitet og god driftsstabilitet, og gjerne med gevinster i form av spart tid/penger. Kent har god skriftlig fremstillingsevne, og er opptatt av god dokumentasjon i alle oppdrag. NØKKELKOMPETANSE Kents faglige styrke ligger innen Microsoft og nærliggende klientteknologier. Spesielt innen operativsystem installering, konfigurering og applikasjons-leveranse.

Fagområder

 • Klient-utrulling og sikkerhet

 • Microsoft hybride servermiljø

 • Azure AD

Kompetanseoversikt

Produsenter: Microsoft

Infrastruktur: Microsoft Azure, Microsoft Azure AD, Multi faktor autentisering, Microsoft Active Directory (AD)

Sertifiseringer

 • KONFIDENSIELT (NATO CONFIDENTIAL)

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  Gjennomføringsår: 2022


 • MS-100: Microsoft 365 Identity and Services

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2021


 • Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2020


 • MD-101 Managing Modern Desktops

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2020


 • Symantec Certified Specialist (SCS) – Symantec™ Endpoint Protection 14

  Symantec

  Gjennomføringsår: 2018


 • Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2016

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2017


 • Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows 10

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2016


 • Microsoft Specialist: Configuring Windows Devices

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2016


Prosjekter

 • Server 2019 og WEM prosjekt


  KUNDE: Statsbygg

  PERIODE: 1/2021 -

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Prosjektet består i oppgradering av Citrix miljøet til Windows 2019 versjonen, samt erstatte RES med Citrix Workspace Environment Management (WEM).

 • Azure MFA og generell drift


  KUNDE: Infinitum AS

  PERIODE: 8/2020 - 1/2021

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Hos Infinitum var Kent ansvarlig for oppsett av Intune og MFA (Multi-factor Authentication) for alle brukerne hos Infinitum, inklusiv dokumentasjon av oppsett og brukerveiledning for de ansatte. Kunden benytter Microsoft E3 lisenser (Office 365), og har satt opp et Azure AD miljø. Løsningen ble satt opp med Conditional Access slik at MFA benyttes mest der den trengs (som på hjemmekontor og ved reise). Videre ble det satt opp en løsning for eksterne som fikk 2. faktor autentisering via Netscaler. Videre bisto Kent med drift av det eksisterende miljøet som er basert på VMware vSphere Enterprise.

 • WINDOWS 10 – OPPGRADERING AV KLIENTPLATTFORM


  KUNDE: Pareto Securities

  PERIODE: 10/2018 - 1/2021

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Windows 10 prosjekt – oppgradering av klientplattform Pareto Securities er en fullservice investeringsbank som tradisjonelt har betjent det profesjonelle markedet, og som har en ledende posisjon i det nordiske markedet. Selskapet har hovedkontor i Oslo og kontorer i Norden, England, Tyskland, Sveits, USA, Singapore og Australia. Hos Pareto innførte Kent Windows 10, Conditional access basert MFA, Office 365. Inkludert oppsett for patching og vedlikehold av Windows og Office 365 med MECM (tidl. SSCM)

 • SCCM SERVER


  KUNDE: Pareto Securities

  PERIODE: 6/2017 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Sette opp ny sccm løsning på server 2016 Migrere gammel løsning til ny løsning Sette opp installasjonsrutiner for Windows 10 Sette opp oppgraderingsrutiner for windows7 til windows10

 • SCCM - KLIENTOPPDATERINGER


  KUNDE: KLP

  PERIODE: 3/2017 - 4/2017

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: KLP startet som et spleiselag av små kommuner over hele landet. I dag er de Norges største pensjonsselskap. KLP er et annerledes finansselskap, fordi kundene eier dem. All verdiskapning kommer kundene til gode. Kent utførte oppsett av software update regler i SCCM, kartlegging og oppsett av vedlikeholds-vinduer. Oppsett av løsningen for å patche tredjeparts programmer med SCCM Oppsett av rapportering av patchnivåer

 • SCCM OPPGRADERING


  KUNDE: KLP

  PERIODE: 1/2017 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Oppgradere server OS Oppgradere SQL versjon Oppgradere SCCM til 1602 CB