Tilbake til oversikt

Håkon Jensen

Partner / Systemarkitekt

Håkon har vært en bærebjelke i Sicras fagmiljø fra selskapets unnfangelse. Han trives best i store miljø der kompleksiteten er størst, og den faglige lidenskapen spinner rundt scripting og automatisering. «Det er mest givende når vi jobber sammen, fordi det sjelden er en person som sitter på alle svarene. Som del av en større gruppe er det enklest å løse problemene raskest og best», sier han. Han er mest engasjert i oppdrag rundt federerte identiteter, utvikling og drift, og er en stor tilhenger av DevOps-retningen. Håkons faglige CV er lang og bred, og omhandler den mest utbredte teknologien til Microsoft, Citrix og VMware.

«Jeg leder en veldig kompetent organisasjon og det er ikke ofte vi leier inn konsulenter. Når vi først gjør det, henter vi kun de som er best i markedet. Sicra har tre konsulenter som tilfører stor verdi når vi behøver hjelp på områder som Citrix, sikkerhet og tilgangskontroll, og endringer i klientmiljøet.»

Harald Ketilsson, Glitre Energi

Sammendrag

Håkon Jensen er partner i Sicra, og var med på å grunnlegge selskapet i 2016. Han har jobbet i bransjen siden 1995 og har omfattende erfaring med Microsoft-, virtualiserings- og skyløsninger. Håkon har hatt ansvar for store fusjons- og migreringsprosjekter og gjennomført virtualiserings- og utrullingsprosjekter i private og offentlige virksomheter. Håkon snakker utviklernes språk, og han har solid erfaring med arbeidsmetoder som smidig utvikling og DevOps. Han har jobbet på lag med utviklere i store prosjekter og i komplekse miljøer med programvareutvikling i blant annet C#, .net Core og Javascript/Node.js. Kombinasjonen av å kunne både infrastruktur og moderne programvareutvikling til fingerspissene betyr at Håkon også er god på å vurdere hvor godt en applikasjon skalerer og hvor sikker den er, og kan gi gode råd til utviklerne underveis. Håkon er godt skolert innenfor Microsoft-infrastruktur og jobber mye med ny teknologi fra Microsoft og økosystemet rundt Azure, identitet og automatisering. Med sin brede erfaring og lange fartstid er Håkon en god sparringspartner for kunder som trenger bistand i forskjellige faser, fra strategi, teknologivalg og design til implementering, feilsøking og kvalitetssikring.

Fagområder

 • Infrastruktur

 • E-post

 • Sikkerhet

 • Identitet og autentisering

 • PKI

 • Cloud

 • Utvikling med DevOps

 • Automatisering

Kompetanseoversikt

Kodespråk: .net, JavaScript, PowerShell, CSS, HTML, C#

Produsenter: Microsoft, VMware, Citrix, Okta

Infrastruktur: Microsoft Azure AD, Microsoft Active Directory (AD), VMware vSphere, Node.JS, Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS), DevOps, Azure DevOps, Windows Server, C#, Exchange Server, Site Recovery Manager, Terraform

Sertifiseringer

 • AppSense Certified Professional

  AppSense

  Gjennomføringsår: 2012


 • Microsoft Certified Technology Specialist Exchange

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2010


 • Microsoft Certified Systems Engineer

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2005


 • VMware Certified Professional

  VMware

  Gjennomføringsår: 2005


Kurs

 • SEC504: Hacker Tools, Techniques, and Incident Handling

  SANS Institute

  Gjennomføringsår: 2022


Prosjekter

 • UTVIKLING AV NY OG MODERNE PORTAL FOR INNLOGGING


  KUNDE: Uloba

  PERIODE: 11/2019 - 7/2021

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Hos Uloba har Håkon utviklet en helt ny portal for innlogging til Ulobas tjenester. Den nye portalen muliggjør at brukere enkelt kan logge inn med nye Identity Providere som AzureAD og ID-Porten. I tillegg støtter portalen legacy providere som Active Directory for innlogging. Under panseret ble Okta (tidligere Auth0) benyttet, samt flere egenutviklede REST-API’er for å bestemme hvilken Identity Provider som autentiser brukeren og brukerens roller. Samtlige applikasjoner må kunne bygge autorisasjon med informasjon fra Id- eller Accesstoken, uten å måtte ta hensyn til hvordan brukeren ble autentisert. Dette krevde fullstack utvikling med HTML, CSS og javascript på frontend og .net5 og node.js på backend. Frontend ble utviklet i henhold til kravene om universell utforming, som bygger på tanken om at digitale tjenester skal være tilgjengelige for alle - uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner blir en del av norsk rett fra 1 juli 2020. Løsningen forvaltes i Azure DevOps med Continuous Integration og Continuous Delivery pipelines.

 • Exchange drift


  KUNDE: Kongsberg Maritime

  PERIODE: 12/2020 - 2/2021

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Drift og forvaltning av Exchange miljøet med 7000 brukere, samt migrere email kontoer til Microsoft 365.

 • Etablere Modern Hybrid Authentication


  KUNDE: Kongsberg Maritime

  PERIODE: 10/2020 - 10/2020

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Kongsberg Maritime er en teknologibedrift i Kongsberg Gruppen. Bedriften leverer systemer for posisjonering, overvåking, navigasjon og automasjon til handelsflåte og offshore installasjoner. Viktige produkter inkluderer dynamisk posisjoneringsystemer, automasjons og overvåkningssystemer, prosessautomasjon, satellittnavigasjon, skips- og prosessimulatorer og hydroakustikk. Viktige markeder inkluderer land med stor offshore og verftsindustri. Beskrivelse av prosjektet er konfidensielt.

 • AZURE MANAGED CLIENTS


  KUNDE: Glitre Energi

  PERIODE: 8/2020 - 9/2020

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Som et ledd i Glitre sin Cloud First strategi ønsket de å få arbeidsflatene over i Azure AD og benytte denne som primær tjeneste for IDP (Identity Provider) for pålogging og autentisering, og publisering av applikasjoner og tjenester. Glitre Energi har i flere år benyttet Office365 og tilhørende tjenester, og benyttet Azure AD som primær IDP for pålogging til alle tjenester i sky. De benytter også Azure AD federated login på alle tjenester som tilbyr dette. Prosjektet hadde som arbeidsoppgave å sette Windows 10 maskiner i Azure AD der sikkerhet, stabilitet og god brukeropplevelse er i fokus. Kravene var: * Opprette Configuration profiles basert på prinsippene fra GPO i lokal Windows AD,men tilrettelagt for Azure Joined enhet. Opprettholde sikkerhet og sørge for gode rutiner med conditional access basert på device compliance * Sørge for enkel tilgang til on-premise ressurser når maskiner befinner seg på interne nettverk hvor filtjenere, skrivere og andre tjenester ligger på eget datasenter * Tilrettelegge for Direct Access VPN for utvalgte brukergrupper * Rulle ut et lite sett med applikasjoner, som f.eks Office365, Palo Alto Traps (Cortex XDR), Adobe Reader, Citrix Workspace App (AutoPilot skal benyttes)

 • FUSJONERE ROLLS ROYCE COMMERCIAL MARINE INN I KONGSBERG MARITIME


  KUNDE: Kongsberg Maritime

  PERIODE: 6/2018 - 11/2019

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Kongsberg Maritime er en teknologibedrift i Kongsberg Gruppen. Bedriften leverer systemer for posisjonering, overvåking, navigasjon og automasjon til handelsflåte og offshore installasjoner. Viktige produkter inkluderer dynamisk posisjoneringssystemer, automasjons og overvåkningssystemer, prosessautomasjon, satellittnavigasjon, skips- og prosess-simulatorer og hydroakustikk. Viktige markeder inkluderer land med stor offshore og verftsindustri. Per 2019 hadde KM over 7600 ansatte. Prosjektet migrerte 3600 mailbokser fra Rolls Royce on-premise Exchange til Kongsberg Maritime Exchange Online. Migreringen skulle gjøres sømløst slik at det eneste tidligere ansatte i Rolls Royce måtte gjøre var å restarte Outlook etter migrering. Transport av mail og møteromsbooking måtte fungere på tvers av organisasjonene gjennom hele migreringsperioden.

 • MIGRERE 4500 BRUKERE TIL EXCHANGE ONLINE


  KUNDE: Kongsberg Maritime

  PERIODE: 9/2017 - 4/2018

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Prosjektet migrerte mailbokser tilhørende 4500 brukere fra Exchange 2013 til Exchange Online. Etter migrering måtte tilgang til både Outlook og Outlook Web sikres med OAuth og Azure Multi Faktor Autentisering. I tillegg måtte on- og off-boarding prosessene i Microsoft Identity Manager tilpasses Azure AD og Exchange Online. Migreringen måtte gjøres uten at det påvirket brukere og mailtransport.

 • DISASTER RECOVERY I SKYEN


  KUNDE: Uloba

  PERIODE: 2/2017 - 6/2017

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Dette prosjektet ble realisert etter en vellykket proof-of-concept i 2016 hvor flere skyleverandører ble vurdert på funksjonalitet og pris. Kravet fra kunden var å kunne etablere kritiske tjenester i løpet av 24 timer med minimale tap av data. Håkon designet og implementerte en løsning basert på VMware Site Recovery Manager som kontinuerlig replikerte data fra Ulobas datasenter til IBM Cloud over en dedikert fiberforbindelse. Håkon måtte også lage nødvendig dokumentasjon, slik at kunden selv kunne teste og verifisere failover til recovery site uten at dette påvirket produksjonen.

 • MIGRERE FRA LOTUS DOMINO TIL MICROSOFT EXCHANGE


  KUNDE: Kongsberg Maritime

  PERIODE: 11/2014 - 12/2015

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Prosjektet migrerte 6500 maildatabaser Lotus Domino til Exchange 2013 og det måtte rulles ut Outlook klient til 4500 maskiner spredt over hele verden. Hele mailserver infrastrukturen ble konsolidert til tre datasentre i Americas, Europa og Asia. Quest Migration Manager ble benyttet for å flytte data uten nedetid for brukerne og sameksistens mellom Domino og Exchange gjennom hele migreringsperioden.

 • APPLIKASJON FEILRETTINGER OG NY PRINT LØSNING


  KUNDE: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

  PERIODE: 3/2014 - 10/2014

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Kriminalomsorgen er en norsk statlig etat som har ansvar for å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Etaten er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har ca 5000 ansatte. Oppdraget bestod av driftsbistand, optimalisering av eksisterende Citrix/Res Workspace Manager-plattform og utvikling av ny applikasjon for styring av utskrift.