Tilbake til oversikt

André Jozsef Bøhm

Systemarkitekt

André er vant til å jobbe i klassifiserte miljø. Han beskrives som en dyktig formidler som både er uredd og disiplinert. «Jeg foretrekker fremadrettet teknologi i moderne IT-miljø. Ny teknologi er viktig for å skape de mest stabile og sikreste miljøene», sier han. Citrix og Microsoft er hjemmebanen, både på bakken i datasenteret, i skyen og på nettverksløsningene. André foretrekker å jobbe i team med likesinnede faglig dyktige kolleger.

«Vi har en veldig flink IT-avdeling i kommunen, og bruker derfor kun konsulenter på de mest avanserte utfordringene. Vi leide inn Sicra i et prosjekt for å modernisere hvordan våre ansatte får levert sine arbeidsverktøy. Sicra kom anbefalt på nettverksteknologi, og de skrudde sammen ønsket løsning på budsjett og før fristen. Det var et trygt valg å bruke Sicra, og de har til de grader dybdekompetanse.»

Sondre Andersen, Sandefjord kommune

Sammendrag

André har siden 2008 erfaring fra IT-infrastrukturmiljøer, og har de senere årene jobbet med større virksomheter med høye krav til sikkerhet og robust produksjon. Han har bred kompetanse på Microsoft samt faglig spissing på Palo Alto sikkerhetsløsninger, Citrix Application Delivery Controller (NetScaler), samt virtualiserings- og terminalserverproduktene. I dette arbeidet har han også erfaring som teknisk prosjektleder, og er komfortabel med å lede og ta ansvar. Han kommuniserer godt, og evner å formidle tekniske tema på en forståelig måte for øvrige prosjektdeltagere. André er godt kjent med metodeverk som ITIL, Scrum og MSF. André er sikkerhetsklarert i Norge og Nato. Som person er André grundig, hardtarbeidende, en problemløser og pliktoppfyllende. Han kjennetegnes av entusiasme for faget og godt humør, og liker å lære av andre og dele egen kunnskap.

Fagområder

 • Nettverk

 • Sikkerhet

 • Servermiljøer

 • Privat og offentlig skytjenester

 • Prosjektledelse

Kompetanseoversikt

Kodespråk: HTML, PHP, CSS, GIT, KIX, PowerShell, Terraform

Infrastruktur: Citrix Hypervisor, Microsoft HyperV, Citrix Virtual Apps and Desktops, Microsoft Azure, Microsoft Azure AD, Microsoft Active Directory (AD), Citrix Provisioning Services, Citrix XenApp

Hardware: Dell Servere, HP Servere, Dell Wyse

Produsenter: VMware, Citrix, Microsoft, Palo Alto Networks

Nettverk: Citrix ADC/ NetScaler (SDX/MPX/VPX), Cisco Switching, Palo Alto Next Generation Firewall, Cisco Routing

Sertifiseringer

 • Sikkerhetsklarert i Norge og Nato

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  Gjennomføringsår:


 • PSE Strata Associate

  Palo Alto Networks

  Gjennomføringsår: 2021


 • Systems Engineer (PSE)- Foundation

  Palo Alto Networks

  Gjennomføringsår: 2021


 • Citrix Certified Expert - Virtualization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2020


 • Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016 certification

  Microsoft

  Gjennomføringsår: 2020


 • Citrix Certified Professional App Delivery and Security

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2020


 • Citrix Virtualization Specialist Practicum

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2017


 • Citrix Certified Professional - Networking

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2016


 • VMware Certified Associate – Data Center Virtualization

  VMware

  Gjennomføringsår: 2015


 • SMS Passcode Certified Specialist

  SMS Passcode

  Gjennomføringsår: 2015


Kurs

 • Panorama: Managing Firewalls at Scale (EDU-220)

  The Palo Alto Networks Panorama 10.1: Managing Firewalls at Scale (EDU-220) course is two days of instructor-led training that should help you: - Learn how to configure and manage the next-generation Panorama management server - Gain experience configuring templates (including template variables) and device groups - Gain experience with administration, log collection, and logging and reporting - Become familiar with planning and design considerations for Panorama deployment

  Palo Alto Networks

  Gjennomføringsår: 2022


 • Citrix VAD Assessment, Design and Advanced Configuration

  CWS-415I: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Assessment, Design and Advanced Configuration

  Arrow

  Gjennomføringsår: 2020


 • Citrix ADC 12.x Advanced Concepts

  CNS-320I: Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Security, Management and Optimization

  Citrix

  Gjennomføringsår: 2020


 • Citrix Cloud with Microsoft Azure

  CXD-252 - Moving to the Citrix Virtual Apps and Desktops Service on Citrix Cloud with Microsoft Azure

  Arrow

  Gjennomføringsår: 2018


Prosjekter

 • Hacker angrep


  KUNDE: Østre Toten Kommune

  PERIODE: 1/2021 - 3/2021

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Bistand etter angrep på datasystemene. Bistått rundt nettverk og brannmur for design og nytt oppsett. Arbeidet med PaloAlto brannmur, Cisco Nexus/Catalyst switcher og Cisco routere.

 • P8060 - FORSVARETS SIKRE PLATTFORM – TAKTISK (FSP-T)


  KUNDE: Forsvaret/ Systemintegrasjon AS

  PERIODE: 2/2017 - 12/2021

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Hovedformålet med prosjekt 8060 er å anskaffe en helhetlig løsning for taktisk informasjonsutveksling, som består av å utvikle sikkert kjøremiljø og lokal nettverkskonfigurasjon, samt integrasjon av Forsvarets kjerne- og beslutningsstøttetjenester. Løsningen skal benytte Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) og radiosystemer. André har medvirket i utvikling og leveranse av ny plattform som utførende konsulent og prosjektdeltager innen Microsoft og Infrastruktur siden mars 2017. Prosjektet hadde som mål å lage plattformen for NATO øvelsen Trident Juncture høsten 2018. Leveransen og videreutvikling er på pågående ut 2021.

 • FFI - FORTUNE


  KUNDE: Forsvarets forskningsinstitutt / Systemintegrasjon AS

  PERIODE: 2020 - 2020

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Hovedformålet med oppdraget Fortune var å se på muligheten med taktisk plattform levert via Microsoft Azure Norge. André har medvirket i utvikling og leveranse av infrastrukturen i Azure. Designet og installert PaloAlto nettverk mellom sky og eget datasenter på “bakken” samt integrasjon mellom server/klienter i Azure til fysiske radioer og ressurser lokalt. Satt opp miljøet i Azure med bruk av infrastruktur som kode (IaC) for deler av løsningen.

 • CITRIX DRIFTSBISTAND FOR EUROPRIS


  KUNDE: Europris

  PERIODE: 2015 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Europris er en norsk kjede basert i som selger rimelige partivarer fra over to hundre og femti stort sett egeneide butikker i Norge. De selger innen klær og sko, vask og rengjøring, jernvare, hus og hjem, personlig pleie, dyremat, hobby og fritid og tørrmat som sjokolade og snacks. Sentrallager og hovedkontor er i Fredrikstad. Bistand gjennom året for vedlikehold av dagens Citrix miljø bestående av XenApp/Desktop, PVS og NetScaler.. Startet i 2018 oppsett og migrering over til 7.x med migrering av brukere i 2019.

 • OPPGRADERING AV INFRASTRUKTUR FOR NORWEGIAN


  KUNDE: Norwegian Air Shuttle ASA

  PERIODE: 2016 -

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. Selskapet tilbyr cirka 500 ruter til mer enn 150 reisemål i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Asia, Sør-Amerika, Canada og USA. Norwegian har vært notert på Oslo Børs siden 2003. I dag har Norwegian blitt et globalt flyselskap med baser i Europa, Asia, USA og Sør-Amerika, og opererer ca. 170 fly. Andre bidro som teknisk prosjektleder og utførende konsulent for Citrix prosjektet som hadde som mål å bytte hele plattformen fra eksisterende XenApp 6.0 til ny løsning basert på 7.11 (Storefront, NetScaler, PVS, MAS, AppV). Prosjektet er levert iht Citrix Consulting Methodology fase 1-5, fra design til full utrulling. Vi bistår fortsatt Norwegian med support og rådgivning.

 • OPPGRADERING AV INFRASTRUKTUR


  KUNDE: Nesodden Kommune

  PERIODE: 2017 - 2020

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Nesodden er en kommune i Osloregionen i Norge som fra 2020 er en del av Viken fylke. Kommunen ligger i landskapet Akershus og var del av Akershus len, Akershus stiftamt, Akershus amt og Akershus fylke fra middelalderen til 2020. Den har over 19 000 innbyggere (2017). Teknisk prosjektleder og utførende konsulent for Citrix prosjektet som hadde som mål å bytte hele plattformen fra tidligere XenApp 6.5 til ny løsning basert på 7.12 (Storefront, NetScaler, PVS, MAS, AppV). Prosjektet er levert iht Citrix Consulting Methodology fase 1-5, fra design til full utrulling. Januar til mars 2017

 • AKER SOLUTION – SEPARATION PROJECT


  KUNDE: Aker Solutions ASA

  PERIODE: 2015 - 2016

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Frontica, en del av Aker Solutions valgte å outsource til Tata. Det ble derfor mye arbeid med ny hardware som måtte monteres og driftssettes. Jobbet i Separation Project med andre deltagere fra Norge, UK, India og USA. Var produktansvarlig (SME) for NetScaler worldwide. NetScaler arbeidet gikk ut på å bytte ut eldre fysiske SDX til nye, samt oppgradere alle instanser fra versjon 10 til 11.x. MPX og VPX ble også oppgradert til nyere versjon. NetScaler er i denne sammenheng i front for alle business applikasjoner og berører nærmere 60 000 brukere daglig. Var også med på å montere og drift sette 12 HP Enclosures med over 100 fysiske servere.

 • OPPGRADERING AV CITRIX FOR COOP


  KUNDE: Coop Norge

  PERIODE: 2015 - 2016

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Teknisk støtte i Citrix Prosjektet. Jobbet med XenApp, Storefront og AppV, herunder automatisering av oppbyggingen av snarveier til startmenyen, AppV- pakkemigrering og repakking. Bisto i deler av brukermigreringen til ny XenApp-plattform.

 • NY CITRIX LØSNING FOR ASKER KOMMUNE


  KUNDE: Asker Kommune

  PERIODE: 2014 - 2015

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Asker kommune er en kommune i Osloregionen i Norge som ble etablert 1. januar 2020 og som består av bygdene Asker, Røyken og Hurum som før 2020 var selvstendige kommuner. Den nye sammenslåtte kommunen ligger i Viken fylke. Teknisk prosjektleder og utførende konsulent for oppsett av ny Citrix løsning for admin og sikker sone. Installasjon av XenDesktop 7.1, pVS 7.1 samt NetScaler. Styrte Citrix prosjektet sammen med tre andre deltagere

 • NY CITRIX LØSNING FOR STOREBRAND ASSET MANAGEMENT


  KUNDE: Storebrand

  PERIODE: 2014 - 2015

  SEKTOR: Privat

  OPPGAVER: Storebrand Asset Management er Norges største private kapitaleier og er ledende på bærekraftige investeringer. Selskapet arbeider systematisk for å investere i selskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling. Andre var teknisk prosjektleder og utførende konsulent for oppsett av ny Citrix løsning basert på XenDesktop 7.1 samt PVS og NetScaler. Ledet prosjektet med fire andre deltagere

 • NETSCALER DESIGN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE


  KUNDE: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

  PERIODE: 2014 - 2014

  SEKTOR: Offentlig

  OPPGAVER: Sør-Trøndelag var et norsk fylke som eksisterte fra 1804 til 1. januar 2018 da det ble slått sammen med Nord-Trøndelag til Trøndelag fylke. Utførende konsulent for driftsbistand rundt diverse Citrix oppgaver. Ledet prosjekt for oppgradering av XenServer til nyeste versjon samt oppgradering av infrastruktur til 10GB og oppsett av nye XenServere.