Klimapositiv Sicra 2021


Sicra har siden 2019 kjøpt 22 tonn Co2 kvoter årlig per medarbeider, og fornyer dette samarbeidet for 2021. Nå har Chooose lansert en portal som gjør det enda enklere for oss å følge opp tiltaket


Sicra har siden 2019 kjøpt 22 tonn Co2 kvoter årlig per medarbeider, og fornyer dette samarbeidet for 2021. Nå har Chooose lansert en portal som gjør det enda enklere for oss å følge opp tiltaket

Vi gleder oss over å bidra

Vi har fornyet vårt samarbeide med CHOOOSE, et norsk klima- og teknologiselskap som integrerer sømløs klimakompensasjon. Selskapet har utviklet en plattform som gjør det enkelt for individer og organisasjoner å kompensere CO2-avtrykket sitt ved å koble seg opp mot de beste og mest anerkjente klimaprosjektene i verden.

Gjennom vårt samarbeid i 2021 vil vi redusere 374 tonn CO2 ved å støtte CO2-reduserende prosjekter i utviklingsland, sertifisert av FN og Gold Standard.

Det betyr at vi kompenserer for om lag det dobbelte av våre medarbeideres CO2 avtrykk. Vi er bevisst i det å drive selskapet på en bærekraftig og energieffektiv måte; Høy bruk av offentlig transport, høy andel elbiler, energieffektive lokaler, remotejobbing og et kritisk blikk på reiser.

Det er likevel ikke alt vi får gjort noe med. Det er for eksempel noen faglige arenaer vi bør delta på som innebærer lange reiser. Det er det uunngåelige fotavtrykket vi ønsker å adressere. I dette perspektivet synes vi at kjøp av CO2 kvoter gir mening. Pengene som innbetales går til kvalitetssikrede prosjekter som reduserer verdens avhengighet av fossil energi, og gjennom CHOOOSE bidrar vi blant annet til å støtte prosjekter som erstatter olje og kull med fornybar energi – som ellers ikke ville kunne bli realisert. Prosjektene jobber i tillegg opp mot minst 3 av FNs bærekraftsmål, og bidrar til å skape bedre levevilkår for de som er hardest rammet av klimakrisen.
For mer informasjon om dette se her https://chooose.today/climate-impact/

For oss er dette en måte å være med og ta ansvar. Løsningen på et bærekraftig samfunn finnes etter vårt syn i teknologiutvikling og mange forskjellige tiltak hos bedrifter og enkeltpersoner. Vi synes det gir mening å være med å bidra.

Avatar photo

Skrevet av: Stig Valderhaug

[email protected]