1. september fylte Sicra syv år. Utgangspunktet vårt i 2016 var å skape en arbeidsplass vi ville trives med selv, og skape vekst gjennom gode opplevelser for medarbeidere og kunder. Vi holder oss til samme plan, og gleder oss over god utvikling i hele denne perioden. Jeg tror ingen kunne forestille seg turbulensen vi skulle gjennom i disse årene. De siste årene har omgivelsene vært mer usikre enn noen gang. Hurtig skiftende rammevilkår både nasjonalt og internasjonalt gir et mer krevende farvann å navigere.

Bare flinke folk gir stabilitet og vekst

Vi har vokst til 23 medarbeidere og er i noen dialoger om ytterlige rekrutteringer i år. Mer oppsiktsvekkende enn at vi vokser, er kanskje hvor få som slutter. En medarbeider har forlatt oss i løpet av syv år. Det betyr at opparbeidet kompetanse om kunder bevares og samspillet internt utvikles lettere. Vi har opplevd god tilgang til dyktige kandidater i et hett arbeidsmarked, men tar oss tid til å finne de vi tror vil trives og lykkes sammen med oss.  Vår filosofi er å tiltrekke oss erfarne medarbeidere med spesielt god kompetanse, og prøve å legge forholdene best mulig til rette for dem. Vi måler intern trivsel og den ligger stabilt rundt 9 av 10 mulige.

På tross av at vi bruker mye ressurser på kompetanseutvikling og trivsel er økonomien også stabil. Så langt i 2023 viser resultatet en vekst på 11 % i forhold til fjoråret. Med de krevende markedsforhold vi alle opplever er det en utvikling vi er særdeles godt fornøyd med.

En robust modell

Sicra er organisert for å ta vare på og utvikle våre medarbeidere. IT bransjens tendens til å ansette over en lav sko i gode tider, og kaste folk ut døren ved den minste tilbakegang er ikke klok. Hvorfor skal en medarbeider gi sin lojalitet om ikke arbeidsgiver gjør det samme? Vi har sørget for at flest mulig kostnader er variable, og at administrasjon er holdt til et minimum. Det gjør at vi i dag har break-even på litt over 50 % utfaktureringsgrad. Med menneskene våre i sentrum har vi f. eks sagt nei til dyre lokaler og bruker heller mer ressurser på utdanning. Man må leve ut sine verdier i praktisk handling om de skal være troverdige.

Overskuddsdelingsmodellen vår, hvor 50 % av driftsresultatet deles med en lik andel av alle, gir risikodeling og gode vilkår for kollegialt samarbeid. Det gir også en sunn forretningsorientering hvor et godt resultat for kunden er viktig. Felleskapet er viktigere enn enkeltspilleren og derfor har vi heller ikke individuelle budsjetter eller målesystemer.

Utvikling

I år har vi vokst med fire medarbeidere så langt. En ny merkantil ressurs, to erfarne Microsoft spesialister og en erfaren Palo Alto brannmur-spesialist. Fokus har vært på å bygge mer kapasitet innen sikkerhet- og compliance.

I samme bilde har vi også inngått et langsiktig og nært samarbeid med Arctic Wolf for å tilby Managed Security Operations Centre (SOC) til markedet. Vi tror SOC-tjenester krever volum og kapasitet for å ha tilstrekkelig kvalitet, og at markedet utvikles mot større og profesjonelle aktører på dette. Vi mener også det er en god idé å skille SOC tjenesten vekk fra tradisjonelle driftsleverandører. Det blir feil at revisor og den reviderte sitter på samme side av bordet.

Vi ser at mange undervurderer behovet for sikkerhet i cloud-konfigurasjoner, og jobber mer med dette både fra et arkitekt- og teknisk perspektiv. Vi har også påbegynt et arbeide som vil pågå fremover. Vi dokumenterer vårt eget arbeid og miljø etter ISO 27001.

Veien videre

Markedet er for tiden veldig opptatt av KI/ AI og teknologien vil utvilsomt bringe nye muligheter. Bildet som følger denne artikkelen ble skapt av en ledende leverandør med stikkordene «7 års feiring, konsulent», samt svar på litt oppfølgingsspørsmål». Etter en god latter konstaterer vi at det nok fortsatt bør utvikles litt..

Vi tror at de nærmeste årene blir mer av det samme. Det har ikke manglet på friere de par siste årene, men vi trives best med fortsatt å ha kontroll på egen hverdag og utvikling. Det er et privilegium å være lagleder for denne gjengen. Avslutningsvis vil vi takke våre kunder og partnere for godt samarbeid, og for deres tillit. Vi gleder oss til veien videre!