Hjemmekontor blir ofte omtalt som et fenomen som dukket opp etter pandemien. I Sicra har konsulentene hatt muligheten til å sitte på hjemmekontor siden oppstart.

Da Stig og med-gründere startet opp Sicra i 2016 var flere lei av å jobbe i store bedrifter som brukte millimeterstokk for å kontrollere alt de gjorde.

– Målet vårt når vi startet Sicra var å lage en god arbeidsplass for oss selv. Vi hadde alle jobbet i store selskaper som ikke nødvendigvis var så flinke til å ta vare på folka.

De startet med rundt seks personer, men har blitt noen og tjue flinke folk.   

Hjemmekontor før Covid-19   

Mange bedrifter implementerte hjemmekontor fordi pandemien tvang dem til å gjøre det. Både skoleelever, men også de som jobber i ulike bransjer fikk da muligheten til å jobbe fra hjemmet.

I Sicra kunne konsulentene sitte og løse oppgavene sine fra gården, leiligheten eller huset lenge før Covid tvang dem til det.

– Vi har fysiske kontorer, men ingen må jobbe på kontoret vi har utenfor Oslo. Konsulentene jobber i de omgivelsene de er mest komfortable og derav mest produktive i.

For Sicra er det viktig at de ansatte har gode arbeidsomgivelser, og ikke blir tunget inn i en arbeidssituasjon de ikke trives i.  

Bo hvor du vil

En løsning der konsulentene kan sitte hjemme ifra, betyr at de ikke må slite seg gjennom trafikken på vei eller fra jobb.

Å jobbe hjemmefra betyr også at de som jobber i Sicra ikke må bo i Oslo. De kan i realiteten bo i Drammen, Skien eller så fjernt som Hardangerfjorden uten at det blir et problem.

– Det betyr at vi kan ansette flinke fagfolk fra hele landet, uten at vi må tvinge dem til å rive opp røttene og endevende det sosiale nettverket deres. Barna deres må hele ikke starte på en ny skole hvis de trives der.

Sicras løsning med hjemmekontor tilbyr derfor en god del fleksibilitet for de ansatte.  

Hjemmekontor, men likevel sammen

Selv om Sicras konsulenter sitter på hjemmekontor, har de likevel sosiale kontaktpunkter der de møtes.

Tre ganger i uka har vi lunsj over Teams der vi snakker om alt fra microbrygging, båt og gårdsbruk.

– Sicra arrangerer òg samlinger en gang i måneden med både faglige og sosiale innslag. Vi spiser litt mat og drar på pub sammen, og koser oss gjerne ut kvelden.

I 2024 hadde Sicra sommeravslutning på Oscarsborg festning i Drøbak. Vi spiste tre retters med vinkart og fikk Trang Fødsel på besøk.

– Dagen etter fikk vi en historisk omvisning rundt på øya. Senkningen av Blücher er kanskje den historiske begivenheten øya er mest kjent for. Det ga Norge muligheten til å få ut kongen og gullbeholdningen ut av landet.

Sicra bygger på tillitsprinsippet

Mens enkelte bedrifter liker å måle de ansatte med millimeterstokk, bygger Sicra på tillitsprinsippet. Vi lar konsulentene våre jobbe hjemmekontor fordi vi stoler på de gjør jobben sin.

Tillitsprinsippet skaper en mye sunnere arbeidsplass fordi det er et prinsipp som går ut ifra at mennesker ønsker å yte og at man ikke trenger å mase for at de skal yte.

Folk kan også ha gode grunner til å ta seg fri. De eller barna deres kan være syke. Andre uventende ting kan dukke opp i livet.

– I Sicra er det ingen som tror at folk er borte fra jobb fordi de er late. Vi går ut ifra at folk har gode grunner til å være borte fra jobb. Sicra krever ikke sykemeldinger eller at de skal være på plass fra 07:00 til 16:00 uansett hva.

Tillitsprinsippet skaper dessuten emosjonell trygghet hos de ansatte. Føler de ansatte seg trygge og ivaretatt av arbeidsplassen, skaper den tryggheten gode konsulenter som gjør god innsats for kundene våre. Det er vinn for Sicra.