God sommer !


God sommer !


Vi vil med dette ønske kunder, venner og forbindelser god sommer. Det har vært et hektisk første halvår, og vi ser frem til noen rolige sommerdager. Både utviklingsmessig og økonomisk legger vi bak oss et godt første halvår.

Sicra handler faglig sett om effektiv og sikker applikasjonsleveranse, og vi opplever at det har skjedd mye spennende siden nyttår. De fleste kunder forholder seg til en hybrid verden. Nye applikasjoner kommer ofte inn som SaaS applikasjoner. Et tema vi har jobbet mye med, er hvordan man kan håndtere identitetsformidlingen i et miljø med eget AD, Azure AD og andre identitetsprovidere. Brukeren ønsker seg en enkel pålogging og IT miljøet høy sikkerhet. Disse ønskene kan og bør forenes. Se egen artikkel.

Applikasjoner produsert i egen plattform publiseres i økende grad på Internett. Browseren er blitt foretrukket arbeidsflate, og klient og fysisk nettverk har fått mindre betydning. Sistnevnte må imidlertid ikke gå på bekostning av sikkerhet. Sterk kryptering, endepunkts-sjekk og forskjellige flerfaktor autentiseringsløsninger øker i betydning. Vi kan i dag levere applikasjoner og data med høy sikkerhet ut til de fleste arbeidsflater og lokasjoner. Se gjerne denne artikkelen

De Windows applikasjoner som vi har anskaffet og utviklet de senere år, vil være med oss i mange år ennå. Fokus er her på hvordan man kan levere de på en optimal måte, og automatisere drift og provisjonering slik at man får stabile tjenester til en fornuftig kostnad.

En annen interessant utvikling er at kunder som har outsourcet driften av sine løsninger tar kontakt med oss. Mange har etablerte og velfungerende samarbeidsforhold, gjerne med en lavkost driftsleverandør. Ofte hører vi at de ønsker å knytte til seg spesialiserte konsulentselskapselskaper når det skal utvikles nye løsninger. Vår rolle er da å være inne som en nær samarbeidspartner til løsningen er etablert, for deretter å overlevere til etablert driftsleverandør. For oss representerer dette en spennende forretningsmulighet, og gir oss anledning til å jobbe med spennende prosjekter som gir ny realkompetanse. Vi tror at konsulentmarkedet i Norge de nærmeste årene gir rike muligheter for erfarne konsulenter med spisskompetanse, og at Sicra dermed har gode muligheter til å utvikle seg fremover.

Vi har ansatt en ny kollega som starter 1 september. Hans fokus vil være automasjon, patching og endpoint security. Vi opplever god etterspørsel og planlegger å utvide med mer spesialistkompetanse innen sikkerhet og avansert applikasjonsleveranse.

God sommer!