God sommer fra Sicra


I det vi trolig er på vei ut av det verste av pandemien står sommerferien for døren. I Sicra har vi snart lagt bak oss et godt første halvår, og vi gleder oss til at vi snart kan se kunder og forbindelser fysisk igjen.


I det vi trolig er på vei ut av det verste av pandemien står sommerferien for døren. I Sicra har vi snart lagt bak oss et godt første halvår, og vi gleder oss til at vi snart kan se kunder og forbindelser fysisk igjen.

Vi vokser og utvikler oss

Sicra utvikler seg, og får en noe bredere tjenestemeny. Vi startet i 2016 med Microsoft og Citrix, men har underveis tatt opp andre produsenter og løsninger. De viktigste her er F5, Palo Alto og Splunk. Produktomsetning er fortsatt en beskjeden del av vår virksomhet og kompetanseleveranser forblir vårt hovedområde. Butikken har greid seg godt i en krevende tid. Vi leverer om lag 27 millioner i omsetning på første halvår, og en resultatforbedring i forhold til samme periode i fjor.

Vi gleder oss også til å ønske Kim velkommen i august. Med han blir vi 18. Skytjenester tar en stadig større del av agendaen, der spesielt integrasjon- og sikkerhetskompetanse er etterspurt. Behovet for sistnevnte har vært styrende for de siste rekrutteringene og vår kapasitet er betydelig økt.

Kunnskapsdeling, trivsel og tillit

Vi har fått flere nye kunder og oppdrag som vi gleder oss over. Vi har publisert 14 artikler på Sicra.no siden nyttår, og det gleder oss at fagartiklene blir lest. Vi har om lag 22 000 sidevisninger på første halvår. Vi bruker ikke penger hverken hos Facebook, Twitter eller LinkedIn så innholdet synes å bære seg selv. Et par kronikker og hyggelige omtaler i fagblader har det også blitt.

Sicra tror fortsatt at vekst stammer fra gode opplevelser for medarbeidere og kunder. I fjor tok vi i bruk OfficeVibe for å måle internklimaet. Siden start har den ligget stabilt på 8.9 til 9.0 av 10 mulige. Det er trolig en viktig del av forklaringen på at vi opplever god tilgang av sterke kandidater. Det er nok lettere å holde humøret lett i en mindre bedrift, og det er en av årsakene til at vi foretrekker å vokse sakte. Det er rett og slett viktigere for oss å være en god arbeidsplass for flinke folk, enn å vokse fort. Fasiten for hva selskapet leverer finnes i om folk velger å bli, kundeopplevelser og forretningsutvikling. «Et flott sted å jobbe» blir litt for oss som «Verdensmesterskap i Amerikansk fotball, kun for betalende deltagere» 😊

Vi får stadig flere oppdrag via, ofte uformelle, samarbeid med andre IT-selskaper. Slik samarbeid vokser over tid, og er i kanskje enda større grad tillitsbasert enn ordinære oppdrag. Den positive utviklingen forteller om verdifull kompetanse og evne til å opptre ryddig over tid.

Hva bringer høsten?

IT sikkerhet er en forutsetning for den digitaliseringsprosess som foregår i stor stil i hele samfunnet. Pandemien har både økt trusselbildet og angrepsflaten. Vi ser at tradisjonelle dataroms-løsninger har mange sårbarheter, og at en angriper med et fothold ofte kan utvide dette til full kontroll. Konsekvensbildet er blitt såpass omfattende at mange står overfor nødvendige redesign av sine løsninger. Vi står klar til å være diskusjonspartner og bidragsyter i dette arbeidet. For mange mindre enheter vil svaret måtte være å gå sammen i større enheter eller en tjenesteutsetting. For andre vil moderne skytjenester kunne være en del av svaret. Uansett behov og mulig løsning er kompetansebehovet stort, og få vil ha hele svaret selv.

Krevende arbeidsforhold under pandemien

Det er mer krevende å levere gode kundeopplevelser fra et hjemmekontor. De mange gode tilbakemeldingene tyder likevel på at vi har levert god verdi. Er det en ting pandemien har illustrert er det hvor avhengig vi alle er av å sitte rundt et bord, ha gode samtaler og hente energi og inspirasjon fra andre mennesker. Derfor gleder vi oss ekstra til sommerferien, til flere vaksiner og til å treffe dere igjen. 

Takk for mange gode opplevelser fra oss i Sicra, og ha en fortreffelig sommer!  

Skrevet av: Stig Valderhaug

[email protected]