God sommer!


Selv de mest introverte av oss er forsynt med hjemmekontor for en stund.


Selv de mest introverte av oss er forsynt med hjemmekontor for en stund.

Første halvår 2020

var en for historiebøkene. Mens verden og Norge sakte prøver å gjenfinne normalen, erkjenner man at noen av endringene kanskje vil leve med oss i lang tid og kanskje er en del av ny normal. En del endringer er til og med til det bedre. Sicra har vært en av de heldige. Vår aktivitet har i liten grad vært direkte sårbar for konsekvensene av Covid19 krisen, men enkelte av våre kunder har vært sterkt berørt. Det har vært meningsfylt å bidra til å hjelpe dem, og noe av dette arbeidet har vi utført pro bono. For oss har det vært et halvår med mye aktivitet og arbeidsglede, selv om vi alle har kjent på den usikkerhet situasjonen har medført. Vi er takknemlige over at det har vært behov for oss, og gleder oss over at samfunnet nå sakte åpner opp igjen. Selv de mest introverte av oss er forsynt med hjemmekontor for en stund.

Vi ønsket Owe Imerslund-Kvisler velkommen i februar, og signerte i perioden med Kent Høgseth som starter nå i juli. En eller to rekrutteringer til er planlagt for 2020. I forhold til i fjor i samme periode vokser omsetning og resultat, på vår stille og rolige måte. I løpet av perioden har vi fått flere kunder, og mange av dem er kommuner og annen offentlig virksomhet. Nye kundeforhold skapes ofte ved at de etterspør spisskompetanse innen integrasjon av sky og lokale datasentre, identitets- og aksesshåndtering og andre områder som berører det å levere en hybrid applikasjonsportefølje effektivt og trygt frem til sluttbrukeren. Dette er trolig også hovedårsaken til at vi har hatt mye å gjøre i denne unntaksperioden. Vår ekspertise bidro til at flere større organisasjoner fikk en vellykket flytting av medarbeidere til hjemmekontor.

Fleksibilitet synes å være en egenskap som er vesentlig for å stå imot raske og drastiske endringer. Vi mener å observere at selskaper som har hatt en høy grad av digitalisering, har klart seg bedre gjennom denne perioden. Netthandel har hentet inntjening der fysiske butikker har stengt og moderne applikasjoner og samhandlingsplattformer har hjulpet organisasjoner virke med kontorer nedstengt. Ikke alt bør eller lar seg digitalisere, men for de som er langt fremme har det i mange tilfeller gitt en fleksibilitet som har vært uvurderlig i denne tiden. For vår egen del er også dette tilfelle. Med digitalt fakturamottak, remote-arbeid, skyplattform og en allerede mobil hverdag, har vår tilpasning vært å handle gode kontorstoler og skjermer til hjemmekontorene. Den viktigste faktoren har likevel vært allerede etablert tillit og samspill. Vi arbeider alltid under den forutsetning at våre medarbeidere gjør sitt beste, uansett hvor de fysisk er.  Sicra har hatt videolunsj daglig, og også et par fredagspils over Microsoft Teams. Sistnevnte var overraskende trivelig, og ikke minst overkommelig å «komme seg hjem» etterpå.

Vi ønsker alle en god sommer, og takker for spennende oppgaver og muligheter i første halvår.

Skrevet av: Stig Valderhaug

[email protected]